Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków zespołu kancelarii Oniszczuk & Associates.

Maciej Oniszczuk

Wspólnik
Prezes Zarządu. Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorantem w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach akcyjnych. Założyciel fundacji probono im. Juliusza Stanisława Harbuta. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w PriceWaterhouseCoopers we Wrocławiu.

Działalność zawodową skupia na szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w szczególności prawie handlowym. Zajmuje się również sprawami z zakresu postępowania cywilnego oraz doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach przed sądami powszechnymi.

W trakcie dotychczasowej pracy był jedną z osób odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek debiutujących na rynku NewConnect.

Maciej Różycki

Radca prawny
Radca Prawny. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

W 2010 r. ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 2007/2008 w ramach programu Sokrates/Erasmus studiował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Karl-Franzens-Universität Graz.

Jako prawnik posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a także reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych w postępowaniach cywilnych oraz gospodarczych. Podczas pracy zawodowej w kancelariach prawnych zdobył szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada dużą wiedzę i praktykę w zagadnieniach dotyczących w szczególności prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Z Kancelarią związany jest od 2015 r. Aktywnie uczestniczy w działalności fundacji pro-bono im. Juliusza Stanisława Harbuta.
Biegle włada językiem angielskim.

Artur Miłoń

Of counsel
Adwokat Artur Miłoń jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

Przez wiele lat zdobywał swoje doświadczenie zawodowe oraz życiowe pracując i studiując w Stanach Zjednoczonych, między innymi na University of Las Vegas i Community College of Southern Nevada.

Adwokat Artur Miłoń włada biegle językiem angielskim.

Mateusz Lewicki

Doradca Podatkowy
Doradca Podatkowy (nr wpisu 12885). Specjalizuje się w obsłudze podatkowej firm. Prowadzi kancelarię podatkową Profit z 26 letnią tradycją, zarządza zespołem 12 księgowych.