Firma w Hiszpanii

Hiszpania

Hiszpania jest krajem położonym w zachodniej części Europy Południowej. Stolicą tego demokratyczne państwa jest Madryt, a walutą, jaką posługują się mieszkańcy oraz odwiedzający turyści, Euro.
Przepisy dotyczące zakładania firmy w Hiszpanii są zbliżone do tych obowiązujących w Polsce. Hiszpania charakteryzuje się jednolitością i przejrzystością przepisów bez względu na rodzaj działalności. Warto zaznaczyć, że Hiszpania jest krajem wysoko rozwiniętym, zajmującym 5 miejsce pod względem PKB w Europie. Dzięki polityce fiskalnej i monetarnej w Hiszpanii przeciwdziała się bezrobociu oraz inflacji.

Czas założenie spółki

Czas założenie spółki w Hiszpanii waha się między czteroma a pięcioma tygodniami, a stawka podatkowa wynosi okrągłe 25 %.
Wymieńmy zatem kilka rodzajów spółek, których rejestracją zainteresowani są przedsiębiorcy zza granicy, są to:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL):
  • minimalny kapitał zakładowy wynosi 3006 EURO;
  • może być ona założona przez jedną lub kilka osób będących osobami fizycznymi lub prawnymi;
  • wspólnicy ponoszą odpowiedzialność do kwoty wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;
  • ten rodzaj działalności gospodarczej rekomendujemy dla małych i średnich przedsiębiorców;
  • jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii.
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE):
  • najszybsza forma założenia przedsiębiorstwa;
  • stosunkowo nowa instytucja wprowadzona w 2003 r.;
  • teoretycznie istnieje możliwość rejestracji SLNE w przeciągu 24h od przedłożenia do hiszpańskiego Rejestru Handlowego uwierzytelnionej przez notariusza elektronicznej umowy spółki;
  • maksymalna ilość wspólników, którzy mogą być tylko osobami fizycznymi to pięć;
  • minimalny kapitał zakładowy wynosi 3012 EURO, który można wnieść tylko wkładami pieniężnymi.
 3. Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA):
  • minimalna liczba wspólników to trzy osoby, które obowiązane są do wpłaty co najmniej ¼ kapitały zakładowego, który w minimalnej wartości wynosi 60102 EURO;
  • ten rodzaj działalności gospodarczej rekomendujemy dla średnich i dużych przedsiębiorców;
  • tak samo jak w przypadku spółki SL wspólnicy ponoszą odpowiedzialność do kwoty w wysokości wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
 4. Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC):
  • składa się ona z komplementariuszy, którzy za zobowiązania spółki ponoszą odpowiedzialność własnym majątkiem i minimum jednego komandytariusza, którego odpowiedzialność jest ograniczona;
  • komplementariusze dysponują prawem do reprezentacji i zarządu spółką.

Zakładanie firmy w Hiszpanii

Reforma rynku pracy oraz restrukturyzacja sektora bankowego pomogły zażegnać kryzys w Hiszpanii. Niemniej jego widocznym skutkiem pozostaje bezrobocie sięgające niemal 20% oraz wyprzedaż przejętych przez banki nieruchomości, które stały się obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku inwestorzy wydali w Hiszpanii na nieruchomości 2,217 mld EUR, co czyni ten kraj 2 w Europie pod względem zagranicznych inwestycji w rynek nieruchomości.

 

Dalej możliwe jest skorzystanie ze specjalnych warunków dla inwestorów, jakie daje strefa ekonomiczna na Wyspach Kanaryjskich (ZEC). Przy spełnieniu szeregu wymogów dot. wielkości inwestycji, podatek z dochodu uzyskanego w ZEC może zostać obniżony do 4%. Strefa oferuje również korzyści podatkowe w zakresie ceł oraz podatku VAT.

Myślisz o założeniu firmy w Hiszpanii? Powierz to zadanie profesjonalistom.
Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej działalności gospodarczej.