Firma we Francji

Rejestracja spółki SARL jest najlepszym sposobem, aby szybko oraz bezpiecznie rozpocząć działalność gospodarczą na bogatym, choć tradycyjnie nieufnym wobec cudzoziemców rynku francuskim. Co prawda dopuszcza się możliwość rejestracji spółki SARL o kapitale 1 EUR, to zwyczajowo rekomendowana jest rejestracja ze standardowym kapitałem 1.000 EUR, wzbudzającym większą wiarygodność wśród potencjalnych kontrahentów.

Zakładanie firmy we Francji

W Delaware zarejestrowanych jest ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz ponad 50 % spółek z listy Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm w USA). Przez wiele lat Amerykańska Izba Gospodarcza uznawała stan Delaware za najbardziej przyjazne środowisko prawne do prowadzenia biznesu, a sam stan często określany jest mianem ‘”raju podatkowego” wewnątrz USA. Popularność Delaware wynika przede wszystkim z korzystnych przepisów podatkowych. Nie opodatkowuje się dochodu spoza USA, a spółka LLC jest transparentna podatkowo w sposób zbliżony do spółki osobowej. Spółki płacą jedynie minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze.
W stanie Delaware nie ma także podatku VAT. Prawo stanu Delaware stanowi, że jeśli spółka ma tylko jednego członka, nie ma potrzeby posiadania numer EIN (Employer Identification Number, czyli amerykański odpowiednik polskiego numeru NIP). Co więcej w Delaware chroniona jest tożsamość zarządu, właściciela i dyrekcji spółki – w dokumentach założycielskich firmy czy rejestrze online nie ma bowiem obowiązku podawania imion i nazwisk dyrektorów czy innych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce. Dzięki temu spółka jest anonimowa bez potrzebny korzystania z wynajętych dyrektorów w ramach trustu.

Myślisz o założeniu firmy we Francji? Powierz to zadanie profesjonalistom. Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h
lub