Test Przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy to projekt, nad którym pracuje resort finansów,
który miałby pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą.

Test dla firm miałby polegać na sprawdzaniu przez Urząd Skarbowy, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą rzeczywiście prowadzi firmę, a wszystko po to by skontrolować kto korzysta z preferencyjnego opodatkowania, a według fiskusa nie powinien.

Zespół naszej Kancelarii jest w stanie zaproponować Państwu szereg propozycji będących rozwiązaniem problemu, jaki stanowi test dla przedsiębiorcy.

Chcesz zminimalizować skutki Testu Przedsiębiorcy?
Powierz to zadanie profesjonalistom.

Skontaktuj się z nami »

Kogo dotyczy test przedsiębiorcy?

Test firmy może być przeprowadzony u szeregu polskich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Freelancer, samozatrudniony, osoba na kontrakcie menedżerskim – to podmioty, które mogą spodziewać się kontroli w postaci testu przedsiębiorcy. Samozatrudnieni będą musieli udowadniać, że rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą, a nie zostali wypchnięci do prowadzenia biznesu przez pracodawców, potencjalnych bądź rzeczywistych.

Na czym polega test przedsiębiorcy?

Test samozatrudnionych nie został jeszcze prawnie uregulowany. W życie wejść ma w 2020 r., dlatego nieznana jest jeszcze dokładna procedura według, której test przedsiębiorcy będzie przeprowadzany. Ministerstwo Finansów przeprowadziło już jednak wstępną analizę polskich przedsiębiorców. Wiadomo już nawet kto obleje test przedsiębiorcy.

W przeprowadzonej symulacji nie zdało go 2,7 % przedsiębiorców w Polsce. Według danych GUS w Polsce te niecałe 3 % stanowi około 80 tysięcy firm.

Kiedy oblejesz test przedsiębiorcy?

Jak wyglądała wstępna analiza w ramach testu firmy? Test przedsiębiorcy wygląda w rzeczywistości jak test dla samozatrudnionych.
W jego ramach sprawdzane były dwie cechy przedsiębiorcy:
• zależność ekonomiczna,
• zależność organizacyjna.
Kiedy działalność gospodarcza nie spełniała tych wymogów uznano ją za niezdającą testu przedsiębiorcy.

Zależność ekonomiczna a test przedsiębiorcy

Zależność ekonomiczna firmy to podległość finansowa względem jednego kontrahenta. Przedsiębiorca uznawany jest za podlegającego finansowo jednemu podmiotowi, czyli za zależnego ekonomicznie od jednego usługobiorcy, gdy przynajmniej 75 % jego dochodu pochodzi od jednego klienta. Tym samym jeśli ¾ naszego dochodu otrzymujemy od stałego partnera biznesowego, a resztę od innych klientów, to oblejemy test przedsiębiorcy.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Zostaniemy uznani za osobę, która powinna posiadać z partnerem biznesowym umowę o pracę, a nie wystawiać mu comiesięczną fakturę za usługi. Dzięki systemowi JPK łatwo można skontrolować kto, ile i jakich faktur wystawia. Stały partner biznesowy to zminimalizowanie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca sam powinien kalkulować ile usług wykonywać i czy szukać nowych klientów, jednak w opisanym wyżej przypadku test przedsiębiorcy mógłby zostać oceniony negatywnie.

Zależność organizacyjna a test przedsiębiorcy

Zależność organizacyjna powstaje wtedy, gdy to kontrahent, usługobiorca, decyduje konkretnie np. o godzinach pracy samozatrudnionego (osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą). W ten sposób często pracują freelancerzy i osoby na kontraktach menedżerskim, gdzie jednocześnie mają zakaz konkurencji, czyli zakaz pracy dla innych firm.
Oznaczałoby to jednocześnie, że „prawdziwy” przedsiębiorca nie powinien podpisywać zakazu konkurencji, co przeczy zasadzie swobody zawierania umów.

Czym grozi oblanie testu przedsiębiorcy? Konsekwencje testu przedsiębiorcy

Współpraca B2B, tj. business-to-business, pozwala sporo zaoszczędzić na podatkach. Zwłaszcza, jeśli zarabia się na tyle dużo, że w sytuacji umowy o pracę można by wpaść w drugi próg podatkowy. Zamiast 32 % podatku przedsiębiorca może płacić podatek liniowy w wysokości 19 proc.

Dlatego samozatrudniony, który oblał test przedsiębiorcy może zostać obciążony skalą podatkową dla pracownika z umowy o pracę i nie korzystałby z 19-procentowego podatku liniowego.
W sytuacji niezdania testu przedsiębiorcy freelancer, musiałyby płacić podatek tak jak zwykli pracownicy, czyli według stawek 18% i 32 % oraz wyższe składki na ZUS.

Ochrona przed testem przedsiębiorcy

Wiele polskich firm boi się oblania testu przedsiębiorcy i idących za tym konsekwencji. W części przypadków niezdanie testu dla samozatrudnionych będzie oznaczało zamknięcie własnej działalności. Zespół naszej Kancelarii jest w stanie zaproponować Państwu szereg propozycji, dzięki którym zdadzą państwo test przedsiębiorcy albo nie będą Państwo mu podlegać. Każdą sprawę należy badać indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Interesuje Cię test przedsiębiorcy albo chcesz o nim porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.