Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa to zagadnienie, które często pojawia się na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każda osoba fizyczna, która mieszka na terytorium Polski tzn. posiada w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych albo przebywa na terytorium Polski co najmniej 183 dni w roku, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Niespełnienie ww. przesłanek powoduje, że dana osoba traci status polskiego rezydenta i będzie w Polsce podlegać jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. zapłaci w Polsce podatek jedynie od dochodów uzyskanych na jej terenie.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Zmiana rezydencji podatkowej

Dla osób, które chcą, aby ich dochody były opodatkowane w innym kraju niż Polska, możliwa jest zmiana rezydencji. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że wiele krajów, również tych położonych w Europie, posiada zdecydowanie bardziej korzystne rozwiązania podatkowe dla swoich rezydentów niż Polska. Najprostszą drogą do osiągnięcia tego celu jest jak największe ograniczenie swojej aktywności w kraju – przeprowadzka za granicę wraz z rodziną wraz z zamknięciem konta w polskim banku czy przeprowadzka i rezygnacja z zamieszkania w danej nieruchomości z jej jednoczesną sprzedażą lub przeznaczeniem na wynajem. Będzie to dla fiskusa czytelny sygnał, że dana osoba rezygnuje z zamiaru stałego pobytu w Polsce i de facto przenosi całą swoją aktywność życiową do innego kraju.

Przesłanek pomagających rozstrzygnąć o posiadaniu rezydencji podatkowej w danym kraju jest znacznie więcej, a każda sytuacja jest indywidualna, najważniejsze jednak, aby polskie organy podatkowe otrzymały jasną informację, że nie zamierzamy wiązać swojej przyszłości z Polską. Dużą popularnością cieszy się obecnie rezydencja podatkowa na Malcie oraz rezydencja podatkowa na Cyprze.

Utrata rezydencji podatkowej

Przenoszenie rezydencji podatkowej, której ostatecznym celem jest utrata rezydencji podatkowej w Polsce to proces, dzięki któremu będziemy podlegać systemowi podatkowemu innego państwa, który może być zdecydowanie bardziej korzystny. Takie jurysdykcje jak Cypr czy Malta bardzo chętnie przyjmują do siebie nowych rezydentów podatkowych, gdyż stanowi to dla nich zysk w postaci nowych wpływów finansowych do kasy państwa. W praktyce, wiele osób decyduje się na taki krok, wiedząc, że w lepszy sposób są w stanie zagospodarować osobiście wypracowane dochody niż zrobi to za nich aparat państwowy.

Każdorazowo fakt zmiany rezydencji podatkowej powinien zostać zgłoszony organom skarbowym. Dokumentem, który jednoznacznie będzie potwierdzał, że dana osoba jest rezydentem podatkowym innego państwa jest uzyskany tam certyfikat rezydencji podatkowej – zaświadczenie potwierdzające podleganie danemu systemowi podatkowemu wydane przez upoważnione do tego organy państwowe.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Rezydencja podatkowa osób prawnych

W myśl polskich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoba prawna jest rezydentem podatkowym w Polsce, jeżeli posiada w kraju siedzibę lub zarząd. Dokumentem, który ustala ramy, w których najczęściej ujmowane są przepisy konkretnych krajów jest Modelowa Konwencja OECD. Zgodnie z jej przepisami przesłanką decydującą o rezydencji podatkowej osób prawnych jest miejsce faktycznego zarządu, określane jako miejsce, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje co do zarządzania i prowadzenia działalności przez dany podmiot. W praktyce mogą mieć miejsce problemy co do ustalenia rzeczywistego miejsca rezydencji podatkowej osób prawnych i końcowo, konflikt ten może zostać rozstrzygnięty przez zainteresowane administracje podatkowe danych państw. Często bowiem interpretacja nieostrego pojęcia „faktycznego zarządu” nastręcza problemów, tym bardziej obecnie, gdy mamy do czynienia z międzynarodowymi biznesami i szereg podejmowanych decyzji i wykonywanych czynności nie da się jednoznacznie zakwalifikować pod jurysdykcję danego kraju.

Należy jednak pamiętać, że rezydencja podatkowa firmy zagranicznej, to nie nasza osobista rezydencja podatkowa. Podatek od wypłacanych sobie dywidend albo pensji zapłacimy w państwie rezydencji osobistej.

Emigracja podatkowa

Zagadnienie emigracji podatkowej coraz częściej pojawia się również wśród polskich rezydentów podatkowych. Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne widzą szereg korzyści wynikających z utraty statusu rezydenta podatkowego w Polsce na rzecz rezydentury podatkowej innego państwa, w którym można liczyć na korzystniejsze traktowanie ze strony tamtejszych organów podatkowych. Takiego procesu nie należy się obawiać, lecz racjonalnie skalkulować szereg możliwych do osiągnięcia korzyści i rozważyć podjęcie kroków, które umożliwią uniknięcie znacznych obciążeń podatkowych.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »
Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub