Korzyści podatkowe Cypru

Korzyści podatkowe Cypru

System podatkowy Cypru należy do jednego z najbardziej sprzyjającego jeżeli chodzi o założenie spółki. Prowadzenie firmy na Cyprze dzięki konstrukcji systemu podatkowego i szeregu korzystnych przepisów od lat stwarza niepowtarzalne warunki do powiązania tego kraju ze swoimi biznesowymi planami. System podatkowy na Cyprze jest połączeniem prawa europejskiego i anglosaskiego. Podobnie jak większość krajów, system podatkowy na Cyprze składa się z przepisów dotyczących osób fizycznych oraz odrębnych przepisów kierowanych do osób prawych.

Założenie spółki na Cyprze może zapewniać pełną poufność, a także poprzez korzystny system podatkowy pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania (pod kątem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych). Aby jednak skorzystać z powyższych udogodnień należy podjąć odpowiednie działania które pozwolą na opracowanie odpowiedniego modelu działalności – tak, aby pozostawał w pełnej zgodzie z regulacjami obowiązującymi w polskim systemie prawnym.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Do zalet z jakimi wiąże się rejestracja firmy na Cyprze należy przede wszystkim wymienić bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę wyspy, system prawny oparty na prawie anglosaskim, wysoki standard usług specjalistycznych, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji, a także szereg innych korzyści podatkowych, które oferuje nam wybór tej jurysdykcji do prowadzenia własnego biznesu.

Przyjazny system podatkowy Cypru jest idealnym fundamentem aby tworzyć na wyspie struktury holdingowe. Zakładanie spółki na Cyprze wiąże się bowiem z szeregiem korzyści podatkowych takich jak bardzo niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych, ale też możliwość niepobierania – w niektórych przypadkach – zryczałtowanego podatku od wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców. Zwolnienia z obowiązku podatkowego mogą też obejmować wypłaty dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład danego holdingu. Dodatkowo wykorzystanie spółki cypryjskiej daje prawo do skorzystania z przywilejów, które uregulowane są na podstawie zawartych przez Cypr umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisów „zharmonizowanych” z postanowieniami dyrektyw unijnych. W efekcie spółki cypryjskie wykorzystywane są często w praktyce planowania podatkowego. Odpowiednia implementacja struktury podatkowej zminimalizuje obciążenia między innymi w następującym zakresie wypłat z tytułu przeniesienia praw do programów komputerowych dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej, obrotu papierami wartościowymi, przepływu dywidendy w ramach grupy spółek, ponieważ dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej co do zasady są zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego. Przy spełnieniu określonych wymogów nie podlegają opodatkowaniu również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom czy dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki cypryjskiej – w pewnych okolicznościach przedmiotowe dochody mogą nie podlegać opodatkowaniu.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Gotowa spółka na Cyprze, która jest cypryjskim rezydentem podatkowym, obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z cypryjskimi przepisami firma jest zobowiązana przekazać organom podatkowym Cypru stosowną informację dotyczącą szacowanej kwoty podatku dochodowego w danym roku podatkowym. Firma Cypryjska powinna przekazać taką informację w terminie do 1 sierpnia każdego roku. Powyższa kwota jest pobierana w trzech równych ratach. Spółka może zmienić wyliczoną kwotę w dowolnym momencie do 31 grudnia bieżącego roku. Należy jednak podkreślić, że jeżeli w wyniku zmiany kwota podatku ulegnie zwiększeniu, powstanie obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% liczonych od różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną wcześniej a kwotą wynikłą ze zmiany i za okres od dnia wymagalności poszczególnych rat.

Rejestracja firmy na Cyprze daje możliwość skorzystania z jej ulg podatkowych, dzięki korzystnie skonstruowanemu systemowi podatkowemu. Takie same skutki rodzi także gotowa spółka na Cyprze.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »
Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub