Rezydencja na Cyprze

Rezydencja na Cyprze

Ogromne zdziwienie wśród naszych klientów budzi fakt, że dopóki pozostają rezydentami podatkowymi w Polsce, dopóty założenie spółki w jednej z zagranicznych jurysdykcji i czerpanie z niej dochodów nie pozwoli na oszczędność osobistych podatków.

Pojęcie obowiązku podatkowego

Osoby zamieszkujące w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł.
Jednak kim właściwie jest osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? Zgodnie z art. 3 pkt1a ustawy o PIT jest nią osoba fizyczna, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych);
  lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Treść drugiego warunku wyjaśnia się właściwie sama, lecz co ustawodawca miał na myśli pod pojęciem „ośrodek interesów życiowych”?

Zdaniem organów podatkowych jest to przede wszystkim przesłanka posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego. Mówiąc o tym pojęciu należy mieć na uwadze fakt utrzymywania w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Pod pojęciem „interesy gospodarcze” kryje się miejsce wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też posiadanie majątku, ale także wszelkiego rodzaju inną działalność, w tym polityczną i kulturalną. Natomiast „interesy osobiste” to nic innego jak związki rodzinne oraz towarzyskie danej osoby.

Warunki uzyskania statusu rezydenta Republiki Cypru

Co ciekawe rezydencję podatkową można zmienić w każdym czasie. Osoby, które chcą zmienić rezydencję podatkową, co oczywiście wiążę się z brakiem konieczności płacenia podatków w Polsce , wychodzą na przeciw uregulowania prawa cypryjskiego. Niespełna 2 lata temu, 14 lipca 2017 r., cypryjska Izba Deputowanych przegłosowała ustawową zmianę definicji „osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Cypru” zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

Od 1 stycznia 2018 r. osoba, która:

 • Nie spędza więcej niż 183 dni w dowolnym jednym państwie w ciągu roku podatkowego;
 • Nie jest podatnikiem z innego państwa w tym samym roku podatkowym;

i spełnia następujące warunki:

 • Pozostaje na Cyprze przez co najmniej 60 dni w roku podatkowym;
 • Prowadzi działalność na Cyprze lub jest zatrudniona na Cyprze lub posiada stanowisko w cypryjskiej osobie prawnej w dowolnym czasie w trakcie roku podatkowego;
 • Utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest jej własnością albo wynajmowany;

będzie uważana za rezydenta podatkowego Cypru. Osoby te mogą uzyskać swoje dywidendy, odsetki i należności licencyjne bez podatku oraz uzyskać ogromną zniżkę na osobiste opodatkowanie swoich dochodów.

Nie zawsze jednak przedsiębiorca chce czekać, aż firma na Cyprze zostanie zarejestrowana. Gotowa spółka na Cyprze jest rozwiązaniem tej sytuacji podobnie jak kupno firmy na Cyprze. Jest to najszybszy sposób na rozpoczęcie działalności. Z reguły takie spółki istnieją stosunkowo krótko, nie prowadziły wcześniej działalności i zostały stworzone w celu ich późniejszej sprzedaży.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

  lub