Korzyści podatkowe na Malcie

Zasadniczą zaletą Malty jest jej system podatkowy. Opiera się on na pełnym odliczeniu podatku pozwalającego na uznanie jakiegokolwiek podatku należnego za zwrotny „kredyt” przyznawany beneficjentowi jeśli jest on przedmiotem dalszych transferów. Ponadto istnieje szereg innych czynników, które zachęcają zagranicznych przedsiębiorców do bezpośrednich inwestycji na Wyspie. Można powiedzieć, że Malta dzięki swojemu rozwojowi stała się nie tylko rajem podatkowym, ale również atrakcyjnym centrum usług finansowych. Rejestracja spółki na Malcie rodzi możliwość skorzystania z jej ulg podatkowych. Takie same skutki rodzi zakup firmy na Malcie oraz gotowa spółka na Malcie.

System zwrotu podatku „tax refund”

Standardowa stawka podatku od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Warto podkreślić, że akcjonariusze, którzy otrzymujący wynagrodzenie ze spółki maltańskiej są również uprawnieni do ubiegania się o coroczny zwrot tamtejszego podatku. O zwrocie podatku mówi się również
w kontekście prowadzenie przez spółkę działalności za pośrednictwem oddziału zagranicznego na Malcie. Taki system pozwala na uniknięcie rygorów CFC – 35 % stawka CIT nie jest nominalnie niższa niż 3/4 stawki polskiej i CFC nie ma zastosowania, choć faktycznie jest ona obniżona w skutek zwrotu.

Wyróżniamy następujące możliwości zwrotów:

 • zwrot 6/7 kwoty podatku – w odniesieniu do dochodu podatkowego z tytułu działalności handlowej. Efektywna stawka podatku wynosi obecnie 5%;
 • zwrot 5/7 kwoty podatku – stosuje się do dochodów z odsetek biernych i należności licencyjnych. Efektywna stawka podatku to obecnie 10%;
 • zwrot 2/3 kwoty podatku – w momencie, kiedy spółka zawnioskowała o uniknięcie podwójnego opodatkowania. Uzależnione jest to od rodzaju ulgi, z której korzysta przedsiębiorca i jest ograniczona do podatku zapłaconego na Malcie;
 • zwrot 100 % kwoty podatku – dotyczy dywidend oraz zysków kapitałowych pochodzących od uczestniczącej spółki holdingowej, co przedstawimy w poniższej części artykułu.

Malta stosuje system pełnego odliczenia podatku. Całość podatku zapłaconego od zysków w formie dywidendy przez spółkę maltańską jest dostępna jako kredyt dla akcjonariuszy w stosunku do podatku należnego od dochodu z dywidendy. Podobnie wygląda maltański system w odniesieniu do podwójnego opodatkowania. Ponadto warto zaznaczyć jakich źródeł dochodowych Maltański system podatkowy nie obciąża. Są to dywidendy wychodzące, odsetki i należności licencyjne, niezależnie od rezydencji podatkowej i statusu odbiorcy. Należy mieć na uwadze, iż dochód otrzymany na Malcie ze źródeł zagranicznych może podlegać opodatkowaniu za granicą.

Partycypacja

Dywidendy i zyski kapitałowe uzyskane z akcji posiadanych w ramach „partycypacji” są zwolnione
z podatku na Malcie, w zależności od dokonania wyboru przez podatnika. Jednak czym właściwie jest „partycypacja”? Mianem „partycypacji” jest 10-procentowy udział w spółce nie będącej rezydentem, posiadany przez rezydenta Malty.

Co w przypadku gdy akcje są utrzymywane poniżej progu 10 %? Taki holding również może być uznany za „partycypację”, jeśli spółka maltańska:

 • ma prawo według własnego uznania do nabycia bądź ma prawo pierwszeństwa do rozdysponowania akcji spółki zagranicznej, lub
 • ma prawo być reprezentowaną w zarządzie spółki zagranicznej, lub
 • posiada udziały przekraczające wartość € 1,165,000 albo równowartość tej kwoty przez nieprzerwany okres 183 dni, lub
 • posiada akcje w spółce zagranicznej dla wspierania działalności przez maltańską spółkę (bez handlu akcjami).

Malta oferuje także szereg innych znaczących korzyści:

 • zwolnienie z podatku dotyczące odsetek, dyskonta, premii lub należności licencyjnych, pochodzących z lub uzyskanych przez osobę nie będącą rezydentem Malty;
 • niskie stawki podatkowe dla posiadaczy pozwolenia na plan stałego pobytu;
 • brak podatków wyjściowych dla odsyłanych środków poza Maltę;
 • brak przepisów dotyczących cen transferowych;
 • nie ma żadnych zasad cienkiej kapitalizacji rynkowej ani wskaźników akcyjnych;
 • procedura przerejestrowania spółek do i z Malty odbywa się bez potrzeby ich likwidacji.