Rezydencja na Malcie

Rezydencja na Malcie

Malta w ostatnim czasie stała się domem dla wielu zamożnych Europejczyków. Powodem może być fakt, że rezydencja podatkowa na Malcie pociąga za sobą bardzo szerokie spektrum ulg. Co więcej istnieje opcja wyeliminowania podatku dochodowego. Malta konkuruje o nowych rezydentów z Cyprem, który w ostatnim czasie uprościł drogę do uzyskania statusu rezydenta, także oferując szereg zwolnień.

Rodzaje rezydencji

Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki podatku wynikającej przykładowo z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też niepobranie takiego podatku, będzie udokumentowane będzie miejsce siedziby podatnika. W tym miejscu Malta wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom wprowadzając odpowiednie regulacje dotyczące rezydencji podatkowej. Prawo maltańskie wyróżnia cztery rodzaje rezydencji:

  • ordinary residence,
  • permanent residence,
  • long-term residence,
  • temporary residence.

Najciekawszą rezydencją wydaje się rezydencja zwykła (ordinary residance). Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatnika Malty przez cudzoziemca daje możliwość posługiwania się maltańskim Numerem Identyfikacji Podatkowej, a dzięki temu przedsiębiorca może założyć na Malcie biznesowe konto bankowe. Przede wszystkim jednak, posiadając status rezydenta maltańskiego, nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych ze źródeł znajdujących się poza terytorium Republiki Malty. Obowiązek podatkowy zaistnieje tylko gdy dochód będzie uzyskany na Malcie. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że nie opodatkowuje się zysków kapitałowych powstających za granicą nawet jeśli zostały otrzymane na Malcie.

Wymagania

Do uzyskania rezydencji maltańskiej wymaga się, aby osoba miała zamiar przebywania na Malcie w wymiarze 183 dni. Wizyty na Malcie muszą cechować się regularnością. Osoba starająca się o status rezydenta musi wykazać samodzielność finansową oraz miejsca zamieszkania. Musi także posiadać maltański adres — w tym wypadku wystarczy wynajmować nieruchomość, nie trzeba jej kupować.

W prawie maltańskim pojęcie „miejsca zamieszkania” ujmowane jest dość elastycznie, ponieważ nie oznacza ono fizycznej obecności w kraju. Umożliwia tymczasową nieobecność np. z powodu nauki, choroby, a nawet pracy. Rezydencja nie wymaga stałej obecności, a jedynie taką zgodnie do okoliczności. Uzyskanie statusu rezydenta wiąże się jeszcze z dwukrotnym przyjazdem na Maltę. Pierwszym w celu złożenia wniosku. Drugim, by odebrać certyfikat rezydencji.

Rezygnacja z rezydencji maltańskiej

Co dzieje się z naszym majątkiem w sytuacji gdy chcielibyśmy zrezygnować z rezydencji maltańskiej? Nie należy się tym martwić. Wszelkie zyski i dochód mogą być swobodnie wyprowadzane z Malty. Rezygnującemu rezydentowi przysługuje także prawo sprzedaży swoich nieruchomości położonych na Malcie. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie wystąpi, jeśli oświadczy się, że przez ostatnie trzy lata sprzedana nieruchomość służyła rezydentowi w celach mieszkalnych. Trzeba jednak podkreślić, że w takiej sytuacji władze maltańskie będą sprawdzać, czy rezydent spędził na Malcie zadeklarowane 183 dni.

Dodatkowe uwagi

Rezydencję maltańską odnawia się co 5 lat. Nie jest to trudny proces, ponieważ wystarczy dokonanie kilku formalności. W pierwszym roku podatkowym rozliczanie podatku następuje w czerwcu, w roku następującym po roku otrzymania rezydencji zwykłej. W kolejnych latach wpłaca się przewidywane zaliczki na podatek w kwietniu, sierpniu i grudniu kolejnego roku — podstawą jest dochód osiągnięty w roku poprzednim.

Rejestracja firmy na Malcie rodzi możliwość skorzystania z jej ulg podatkowych. Takie same skutki rodzi kupno firmy na Malcie oraz gotowa spółka na Malcie czy tak jak w opisanej sytuacji uzyskanie statusu Rezydenta Malty.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub