Maciej Oniszczuk

Prezes Zarządu. Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorantem w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach...

Maciej Różycki

Radca Prawny. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2010 r. ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim...

Agata Piłat

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing oraz Kadry i płace na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wielokrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W...

Jakub Gaweł

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W Instytucie Prawa Cywilnego obronił pracę magisterską z zakresu swobody...

Marta Pabirowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Wielokrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W ramach pracy magisterskiej zajmowała się problematyką ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa....

Alicja Stopyra

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W toku studiów ukończyła kurs prawniczego języka niemieckiego oraz...

Dominika Janiszewska

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczennica Szkoły Prawa Brytyjskiego prowadzonej przez British Law Centre. Płynnie posługuje się językiem angielskim, ukończyła również kurs prawniczego angielskiego. Podczas studiów była członkinią...

Martyna Skowrońska

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczennica Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów. Płynnie posługuje się językiem niemieckim, ukończyła również kurs prawniczego niemieckiego. Wielokrotna...

Emilia Mądrecka

Absolwentka Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 r. adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem spraw z...