Maciej Oniszczuk

Prezes Zarządu. Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorantem w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach...

Maciej Różycki

Radca Prawny. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2010 r. ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim...

Kaja Żmijewska

Studentka prawa na Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Laureatka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Doświadczenie zdobywała pracując we wrocławskich kancelariach prawnych i firmie windykacyjnej. W ramach pracy magisterskiej zajmuje się problematyką ochrony praw zwierząt...

Agata Piłat

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczka studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wielokrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W ramach pracy magisterskiej zajmowała...

Jakub Gaweł

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W Instytucie Prawa Cywilnego obronił pracę magisterską z zakresu swobody...

Marta Pabirowska

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Wielokrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W ramach pracy magisterskiej zajmowała się problematyką ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa....

Martyna Skowrońska

Studentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uczennica Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów. Płynnie posługuje się językiem niemieckim, ukończyła również kurs prawniczego niemieckiego. Wielokrotna...

Emilia Mądrecka

Absolwentka Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2014 r. adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem spraw z...