Aleksandra Pruszyńska - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków
zespołu kancelarii Oniszczuk & Associates.

Aleksandra Pruszyńska

Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Instytucie Prawa Cywilnego obroniła pracę magisterską z zakresu konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę jako narzędzie ochrony władzy rodzicielskiej przed naruszeniami o charakterze transgranicznym.

Zajmuje się korporacyjną oraz prawną obsługą przedsiębiorców. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego. Do jej obowiązków należy bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w sposób tradycyjny jak i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – S24, w szczególności wsparcie w codziennej działalności, ich rejestracja oraz transformacja oraz przygotowywanie i prowadzenie postępowań przed procesowych i procesowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

Odpowiada również za rejestracje spółek za granicą w takich jurysdykcjach jak Irlandia, Stany Zjednoczone, Gibraltar czy Hong Kong. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

W czasie wolnym od obowiązków służbowych interesuje się muzyką oraz podróżowaniem.