Najlepsze europejskie kraje do rejestracji spółki - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
16 October 2023 |

Najlepsze europejskie kraje do rejestracji spółki

Czas pandemii pokazał, że wiele firm funkcjonujących w Polsce nie przetrwało próby i musiało zlikwidować działalność. Dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców są też przepisy Nowego Ładu. Dzisiaj, aby prowadzić biznes z zyskiem, warto rozważyć założenie spółki za granicą. W jakim kraju najlepiej założyć firmę, aby zmaksymalizować zysk i obniżyć koszty? Gdzie najlepiej założyć firmę w Europie?

Kiedy założenie działalności gospodarczej w innym kraju się opłaca?

Dla początkujących przedsiębiorców ważne jest, aby wybrać system prawny, który sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na obciążenia, jakimi są opodatkowane świadczone usługi. Wiele krajów oferuje możliwość płacenia niższych podatków niż te obowiązujące w Polsce. Zarejestrowaniu firmy powinny towarzyszyć też mało sformalizowane procedury oraz niskie opłaty.

Aby podlegać obowiązkowi podatkowemu w danym państwie, niezbędne jest wykazanie rezydencji podatkowej. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze wszystkich preferencji na wzór zagranicznych przedsiębiorców. W poszczególnych państwach warunki rezydencji mogą wyglądać nieco inaczej.

Praktycznie każdy system oferuje różne rodzaje działalności gospodarczej – jednoosobową działalność gospodarczą oraz szereg spółek prawa handlowego. Dlatego start biznesu można dopasować do swoich oczekiwań i możliwości. Rejestracja spółki poza granicami Polski? Jak najbardziej, ale który kraj wybrać?

Estonia

Bazowa stawka CIT na Słowacji wynosi 20% lub 14% w przypadku podmiotów regularnie wypłacających dywidendę. Podatek jest płacony dopiero w momencie dystrybucji zysku. Podatek VAT w Estonii jest obligatoryjny od kwoty 40 tysięcy euro i wynosi 20%. Dla wybranych towarów i usług stosuje się stawki obniżone 9% oraz 0%. Estoński system podatkowy opiera się na zasadzie in dubio pro tributario, a kontrole urzędu skarbowego przeprowadzane są relatywnie rzadko.

Słowacja

Przedsiębiorca, który wybierze Słowację jako miejsce dla swojego przedsiębiorstwa, może cieszyć się niskim podatkiem od dywidend (zaledwie 7%). Bazowy podatek VAT wynosi 20%, a składki na ubezpieczenia społeczne są powiązane z wysokością dochodów spólki. Słowacja jest często wskazywanym kierunkiem przy założeniu firmy transportowej z uwagi na możliwość odliczenia pełnego podatku VAT od zakupionych środków transportu. Wielu przedsiębiorców chwali sobie również mniejszą biurokrację i dużą łatwość w prowadzeniu biznesu.

Czechy

Czechy oferują stabilny rynek pracy i dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Pomimo globalnego kryzysu inflacja utrzymuje się tam na niższym poziomie niż w Polsce.

System podatkowy w Czechach przewiduje niższy VAT bazowy (19%), a także – dla określonych rodzajów działalności gospodarczej – bardzo atrakcyjny CIT. Obowiązujące przepisy nie zawierają podatku od czynności cywilnoprawnych. Czechy są też dobrym wyborem dla jednoosobowej działalności gospodarczej ze względu na zryczałtowane koszty uzyskania przychodu 60% (w Polsce nawet w wariancie preferencyjnym to 50%).

Do zalet działalności na terytorium Czech należy również sprzyjająca biurokracja oraz możliwość skorzystania z biura wirtualnego do prowadzenia spraw spółki.

Stany Zjednoczone

Jeżeli chodzi o terytorium Stanów Zjednoczonych dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się założenie spółki LLC w stanie Delaware. Aby spółka była traktowana ulgowo, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:

  • udziałowiec nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych;
  • podmiot działa na terenie innym niż stan Delaware;
  • spółka jest jednoosobowa.

Preferencja polega na tym, że podatek dochodowy płacony jest przez wspólników, natomiast sama spółka handlowa jest neutralna podatkowo za wyjątkiem tzw. franchise tax. Możliwe jest też dobrowolne opodatkowanie na poziomie spółki. Dodatkową zaletą jest daleko idąca anonimowość, ponieważ firma musi ujawnić swoje dane wyłącznie na potrzeby postępowania sądowego.

Warto zdawać sobie sprawę, że w przypadku każdego stanu warunki prowadzenia przedsiębiorstw mogą wyglądać nieco inaczej. Dlatego aspekty podatkowe warto skonsultować z wyprzedzeniem ze specjalistami.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii zainteresowaniem zagranicznych przedsiębiorców cieszy się przede wszystkim spółka LTD, czyli wariant polskiej sp. z o.o. Podstawowa stawki CIT wynosi 20%, ale istnieje możliwość obniżenia jej do 4%. Dodatkową zaletą jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń dyrektorów spółki.

Pomimo Brexitu w Anglii nadal atrakcyjnie wygląda kwestia podatku VAT. Wielka Brytania przewiduje wyjątkowo wysoki próg obligatoryjnej rejestracji od kwoty 85 tysięcy funtów. Bazowa stawka VAT wynosi 20%. Obok niej funkcjonują obniżone 5% i 0%.

Czy zakładanie działalności w innym kraju jest proste? O czym należy pamiętać?

Założenie działalności w innym kraju wymaga dobrej znajomości przepisów prawa, rachunkowości, ale także zwyczajów handlowych. Brak wiedzy i doświadczenia może skutkować przedłużeniem całej procedury, a w skrajnych przypadkach nawet karami finansowymi lub ryzykiem roszczeń ze strony osób trzecich (np. w razie wyboru nazwy kolidującej z już funkcjonującymi spółkami).

Z tego względu firma za granicą powinna być założona przez specjalistów. Kancelaria Oniszczuk & Associates świadczy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji oraz bieżącej obsługi prawnej podmiotów zagranicznych.