Windykacja - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Windykacja

Windykacja

Zgodnie z judykaturą i orzecznictwem windykacja jest zbiorem zarówno czynności prawnych, procesowych jak i faktycznych, które dążą do wykonania przez dłużnika zobowiązania względem wierzyciela. Innymi słowy jest to dochodzenie, w sposób określony w przepisach ustawodawczych, swoich praw do rzeczy lub zapłat. Windykacja powinna odbywać się na próbie dialogu i mediacji.

Kancelaria Oniszczuk & Assocates świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego odzyskania należności. W zależności od Państwa potrzeb prowadzimy całe postępowanie windykacyjne w tym: monitoring wierzytelności, windykację polubowną oraz windykację sądową i komorniczą. Dokonujemy czynności począwszy od upomnień i wezwań do zapłaty, kończąc na dochodzeniu wymaganych należności w drodze postępowania sądowego.

Windykacja polubowna

Poczynając od wyjaśnienia instytucji windykacji polubownej, która jest pierwszym „miękkim” sposobem dochodzenia swoich należności wskażmy jej cel, który polega na skłonieniu dłużnika do uregulowania wierzytelności. Dzięki temu dłużnik i wierzyciel mogą swobodnie określić wysokość rat oraz terminy ich spłat realne i niekrzywdzące dla obu stron. Polega to na niczym innym jak na wspólnym ustaleniu scenariusza odzyskiwania wierzytelności.

Działania naszej kancelarii w zakresie windykacji polubownej mogą opierać się na:

 • wysyłaniu listownych wezwań do zapłaty;
 • wysyłaniu przypominających SMS-ów i/lub e-maili;
 • telefonicznym informowaniu dłużnika o stanie jego zadłużenia i konsekwencjach w przypadku niezapłacenia długu;
 • telefonicznych negocjacjach.
CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Windykacja sądowa

W sytuacji braku współpracy ze strony dłużnika, sprawa zostaje skierowana do sądu. Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, co jest podstawą ściągnięcia długu. Proces ten odbywa się na wniosek wierzyciela lub z urzędu i dąży do uzyskania klauzuli wykonalności, który jest orzeczeniem lub nakazem sądowym, potwierdzającym konieczność spełnienia świadczenia.

Dlaczego warto skorzystać z windykacji sądowej proponowanej przez Oniszczuk & Associates?

W ramach windykacji sądowej oferujemy:

 • analizę prawną wierzytelności i dokumentów;
 • uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika z CEDIG lub KRS;
 • stworzenie i złożenie pozwu oraz dalszych pism procesowych;
 • reprezentację przed sądem;
 • uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku;
 • wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym;
 • zabezpieczenie należności na majątku dłużnika.

Nasz zespół składa się z  wykwalifikowanych prawników, radców prawnych i adwokatów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie windykacji sądowej. Pomożemy odzyskać należności kiedy windykacja polubowna zawiodła, dzięki współpracy z komornikami na terenie całego kraju. Ponadto możemy pochwalić się szybkością oraz sprawnością działania. Mimo biura we Wrocławiu postępowanie sądowe prowadzimy w każdej lokalizacji, bez względu na siedzibę wierzyciela bądź dłużnika.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.