Zakładanie spółek w Polsce - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Zakładanie spółek w Polsce

ZAKŁADANIE SPÓŁEK W POLSCE

Prawo handlowe potrafi być bardzo skomplikowane. Planując założenie spółki w Polsce, musimy być świadomi, iż nawet samo skompletowanie dokumentów, może zająć parę tygodni. Bardzo łatwo jest w tym procesie przeoczyć jakiś aspekt, co skutkuje znacznymi opóźnieniami w procedurze. Polskie przepisy rachunkowe i podatkowe należą do jednych z najsurowszych w Europie – warto zatem oddać tę część prowadzenia działalności w ręce doświadczonych specjalistów, którzy zadbają o interesy firmy oraz jej właściciela.

W Kancelarii Oniszczuk & Associates posiadamy doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat przy tworzeniu kilkuset podmiotów w Polsce i za granicą. Zajmiemy się kompleksowo stworzeniem dla Państwa dowolnego typu spółki w sposób umożliwiający szybki start działalności i realizowanie wybranej strategii biznesowej oraz pomożemy dochować wszelkich formalności w urzędzie skarbowym. Przygotowanie umowy spółki, realizacja niezbędnych czynności cywilnoprawnych czy wsparcie podczas składania deklaracji do urzędu skarbowego – oto kompleksowe czynności, które realizujemy dla naszych klientów, oferując wsparcie, jeśli chodzi o zobowiązania spółki, zarówno w przypadku spółki z o.o., jak i w innych formach prawnych.

Założenie firmy w pierwszej kolejności wiąże się z wyborem odpowiedniej formy prawnej spółki. W zależności od potrzeb pomożemy w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla każdej działalności, będziemy asystować przy zakładaniu spółki, a także wyjaśnimy i pomożemy wdrożyć się w różnice, jakie zachodzą pomiędzy spółkami.

Kancelaria Oniszczuk & Associates dba o to, aby informować swoich klientów o najodpowiedniejszej formie spółki dla danej działalności gospodarczej, przeprowadzając szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań. W momencie, w którym zostanie już wybrana odpowiednia forma prawna dla działalności klienta, należy przejść do przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Najważniejszy dokument to umowa lub statut spółki, które muszą być stworzone dla każdego podmiotu w sposób indywidualny i uwzględniający konkretne potrzeby, cele, sytuację oraz relacje pomiędzy wspólnikami. Otwieranie firmy w większości przypadków wiąże się z koniecznością wizyty u notariusza celem podpisania przygotowanej umowy spółki. Czynności niezbędne do założenia spółki takie jak przygotowanie umowy lub statutu spółki i rejestracja spółki pozostają w gestii kancelarii.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak założyć spółkę w Polsce?

Zakładanie spółek prawa handlowego jest nieodzownie związane z całym spektrum formalności i dokumentów, z których każdy jest dokładnie sprawdzany przez odpowiednie organy. Z tego względu niezwykle istotne jest, aby już od samego początku procesu założenia spółki, nowa spółka korzystała z pomocy profesjonalistów. Bez względu na to, jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej została wybrana, należy sformułować dokument, na którego podstawie będzie funkcjonować spółka. Dokumentem takim jest umowa spółki lub statut. Forma aktu założycielskiego zależy od typu spółki i jest to forma pisemna lub akt notarialny. Umowę spółki można również zawrzeć przez internet, przez system S24.

Należy pamiętać o różnicy pomiędzy zawiązaniem spółki a rejestracją spółki. Zawiązaniem spółki jest nic innego jak zawarcie pomiędzy wspólnikami aktu powołującego spółkę. Rejestracja spółki to natomiast warunek nadania spółce podmiotowości prawnej i jej działania w obrocie gospodarczym. Zakładanie spółki rozpoczyna się od jej zawiązania. Następnie, aby nadać spółce podmiotowość prawną, należy zarejestrować spółkę. Zgodnie z wytycznymi krajowego rejestru sądowego, sposób rejestracji spółki zależy od sposobu zawarcia umowy spółki. Wniosek o rejestrację spółki w KRS można obecnie złożyć tylko przez internet: przez system S24 lub przez Portal Rejestrów Sądowych. Pierwsza opcja dotyczy spółek, których umowa została zawarta w systemie S24, druga – spółek, których umowa została zawarta w tradycyjnej formie.

Tradycyjne zakładanie spółki

Założenie spółki handlowej jest związane z dopełnieniem szeregu obowiązków. Bez względu na typ tworzonej spółki, do jej powstania należy sformułować dokument, na którego podstawie spółka będzie działać w obrocie. W zależności od typu spółki będzie to umowa lub statut. Zależnie od typu zakładanej spółki, akt założycielski może przyjąć zwykłą formę pisemną albo formę aktu notarialnego. Jeżeli umowa spółki została zawarta w tradycyjnej formie, jej rejestracji można dokonać przez Portal Rejestrów Sądowych.

Rejestracja spółki przez internet

Zawarcie umowy spółki online, w systemie S24 prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest możliwe w przypadku spółek prostych. W umowie spółki prostej nie wprowadza się niestandardowych przepisów. Spółkami prostymi, są takie spółki, których umowy określone są w gotowych wzorcach. Przez internet można zarejestrować:

 • spółkę jawną,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostą spółkę akcyjną.

Ile kosztuje założenie spółki przez system S24? Koszty założenia spółki przez system S24 to:

 • opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł;
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł;
 • wynagrodzenie Kancelarii.

Proces zakładania spółki, w tym spółki z o.o. przez Portal S24 może odbyć się w całości poprzez zdalny kontakt z klientem, bez potrzeby wizyty w kancelarii czy u notariusza. Po wybraniu odpowiedniej formy prawnej pozostaje przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz wysłanie wniosku przez internet. Po wpisaniu spółki do KRS zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek złożyć oświadczenie członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Założenie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa. Posiada osobowość prawną, a więc może być podmiotem praw i obowiązków, może pozywać i być pozywana. Spółka z o.o. składa się z udziałów, których suma musi wynosić min. 5000 zł. Udział w spółce z o.o. nie może być mniejszy niż 50 zł. Spółka z o.o. działa przez swoje organy, do których należą przede wszystkim Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

Rozpoczęcie prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od przedsiębiorcy zadbania o kilka ważnych aspektów, m.in. opracowanie biznesplanu, wybranie przedmiotu działalności i ewentualne zdobycie koncesji lub finansowania. Założenie spółki z o.o. rozpoczyna się od zawarcia umowy jednej lub więcej osób. Kolejne etapy to: wniesienie przez wspólników wkładów pokrywających kapitał zakładowy, powołanie zarządu oraz jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz wpis do rejestru KRS. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zarejestrowana wyłącznie elektronicznie (poprzez Portal Rejestrów Sądowych lub Portal S24). 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS, na mocy której utworzony został nowy system informatyczny do obsługi postępowań z zakresu KRS. Oznacza to, że nie jest już możliwe składanie papierowych dokumentów do KRS, a korespondencja z Sądem odbywa się za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych, poprzez który należy tylko zgłosić do KRS spółkę powołaną w trybie tradycyjnym, w tym przesłać dokumenty niezbędne do rejestracji spółki.

Nasze usługi związane z zakładaniem spółki

Znając potrzeby naszych klientów, profesjonalnie i kompleksowo:

 • doradzimy, jaka spółka będzie najlepsza ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą czy takie czynniki, jak wartości kapitału zakładowego oraz oczekiwania i pomożemy wybrać formę prawną,
 • wspólnie z notariuszem przygotujemy zawiązanie spółki,
 • napiszemy umowę spółki dostosowaną do indywidualnych potrzeb,
 • przygotujemy wszystkie formularze sądowe i urzędowe,
 • pomożemy w przeprowadzeniu rejestracji spółki aż do momentu wpisu.

Wyzwania i problemy

Istnieje wiele wyzwań i problemów, jakie mogą się pojawić podczas zakładania spółki i procesu rejestracji spółki. Jesteśmy świadomi, iż założenie spółki w Polsce wymaga stale aktualizowanej wiedzy o obowiązujących przepisach. Nasz zawód wymaga maksymalnego zaangażowania w sprawę klienta, z tego powodu zapewniamy Państwu opiekę na każdym etapie realizacji planu. Pomagamy przedsiębiorcy w zarejestrowaniu spółki, oferujemy doradztwo dot. spółek kapitałowych. A co jeśli formą działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza, a przedsiębiorstwo chce przekształcić się w spółkę, dalej prowadząc ten sam rodzaj działalności, nie zmieniając siedziby spółki? W tym zakresie również oferujemy profesjonalną pomoc i doradztwo. Zapewniamy również następujące usługi:

 1. Obsługę kancelarii notarialnej
 2. Obsługę kancelarii księgowej i doradcy podatkowego
 3. Obsługę biegłego rewidenta
Nasza kancelaria jest dla Państwa po to by odpowiadać na nurtujące pytania, wyręczać, doradzać i reprezentować przed administracją publiczną.
Ufamy, że nasze wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności doskonale sprostają Państwa zapotrzebowaniu na profesjonalistów, którzy zajmą się formalną stroną funkcjonowania firmy czy też działalności gospodarczej.
CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.