Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów spółek jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka zaliczana do grupy spółek kapitałowych. Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w celu dopuszczalnym przez polskie prawo, najczęściej w celach gospodarczych, ale również charytatywnych.

Informacje ogólne spółka z o.o.

Do zalet spółki z o. o. zaliczamy min. fakt, że w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnicy w spółce z.o.o. nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Jest to o tyle korzystne, ponieważ pozwala uniknąć niepotrzebnego ryzyka w postaci np. zadłużenia. Posiadanie spółki z o. o. wiąże się także z większym prestiżem oraz zaufaniem wśród przedsiębiorców. Czasem jej założenie staje się konieczne na przykład gdy staramy się o dotację unijną bądź grant. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 złotych.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Rejestracja spółki z o.o.

Istnieją dwie drogi rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę z o. o. możemy założyć drogą tradycyjną bądź elektronicznie. Rejestracja spółki z o. o. drogą tradycyjną wiąże się z większą ilością formalności. Pierwszą rzeczą jest konieczność podpisania umowy spółki w formie aktu notarialnego, dodatkowo konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisów wspólników.

W kolejnym etapie następuje wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis w KRS oraz ogłoszenie w MSiG wynosi 600 złotych. Ostatnia czynność po zarejestrowaniu spółki z o. o. to otworzenie rachunku bankowego. Cały proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością drogą tradycyjną może potrwać nawet kilka tygodni. Trochę inaczej wygląda sytuacja gdy wybierzemy drogę elektroniczną. Rejestracja spółki w systemie S24 jak sama nazwa mówi powinna nastąpić w 24 godziny. W praktyce termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu, nie więcej jednak niż o parę dni. Dodatkowym atutem tego sposobu rejestracji jest brak konieczności sporządzania umowy w formie aktu notarialnego, co min. wpływa na obniżenie łącznej kwoty opłat związanych z zakładaniem spółki w ten sposób. Niższa jest także kwota opłat za wpis w KRS oraz ogłoszenie w MSiG, która wynosi 350 złotych. Umowę sporządza się przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie S24. Minusem tego może być fakt, że przedsiębiorcy w systemie S24 mają możliwość wyboru jedynie postanowień umowy, które są udostępnione we wzorcu. Powstająca w ten sposób treść umowy jest ograniczona do minimum i w wielu przypadkach może nie zapewniać przedsiębiorcom możliwości wprowadzenia oczekiwanych przez nich regulacji, właściwych dla ich profilu biznesowego i zabezpieczenia interesów. Dodatkowym faktem wartym podkreślenia jest to, że system dopuszcza tylko wkłady pieniężne, co wyklucza z systemu tych przedsiębiorców, którzy chcą do spółki wnieść aportem firmę lub nieruchomość. Osoby wybierające ten sposób rejestracji powinny posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź Profil Zaufany ePUAP.

Księgowość spółki z o. o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Pełna księgowość w spółce z o.o. powinna być prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, więc każda złotówka przechodząca przez ręce spółki z o.o. musi mieć swoje odzwierciedlenie w jej ewidencji. Nasza kancelaria współpracuje z kancelarią doradztwa podatkowego, oferującą pełną obsługę przedsiębiorców w tym zakresie.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Koszty działalności spółki z o. o.

Koszty założenia spółki z o. o. i wyższa cena obsługi księgowej są faktem, jednak w rzeczywistości kwoty te nie są tak przytłaczające, jakby mogło się wydawać. Pełna księgowość może wydawać się niepotrzebnym wydatkiem, jednak daje ona daleko lepszy wgląd w sytuację firmy, stany rozliczeń i inne dane przydatne w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Także, konieczność wpłaty kapitału zakładowego spotyka się z obawami zainteresowanych założeniem spółki z o. o. W rzeczywistości, pieniędzy tych nie trzeba lokować na żadnym koncie. Są to środki zadeklarowane jako dostępne, które są przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej. W praktyce, nawet po wpłaceniu ich na konto można wydać je już na drugi dzień np. na marketing. Dodatkowo, możemy znacznie obniżyć comiesięczne koszty prowadzenia firmy poprzez powołanie prezesa uchwałą wspólników i tym samym nie płacić comiesięcznej składki ZUS.

Obowiązki

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników. Do obowiązków jakie warto także wymienić decydując się na założenie spółki z o. o. należą obowiązki sprawozdawcze min. sporządzenie sprawozdania finansowego czy sprawozdania z działalności zarządu. Innym istotnym obowiązkiem będzie wymóg prowadzenia pełnej księgowości spółki, która ma zapewnić całkowitą transparentność działań spółki z o.o.

Podatki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa wprowadza model podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że dochód sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend. Należy także pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest liczony od kwoty wniesionego kapitału zakładowego.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub