Firma w Hiszpanii

Firma w Hiszpanii

Hiszpania, tradycyjnie umieszczana wraz z Grecją, Portugalią i Włochami w grupie najbardziej dotkniętych kryzysem krajów południa Europy, po niemal dekadzie wróciła na swoją wysoką pozycję pod względem PKB największej gospodarki świata i 4 w Europie, osiągając poziom sprzed 2008 roku.

Informacje ogólne

Hiszpania jest krajem położonym w zachodniej części Europy Południowej. Stolicą tego demokratyczne państwa jest Madryt, a walutą, jaką posługują się mieszkańcy oraz odwiedzający turyści, Euro.

Rejestracja spółki w Hiszpanii

Zakładanie firmy w Hiszpanii posiada regulacje, które są zbliżone do tych obowiązujących w Polsce. Hiszpania charakteryzuje się jednolitością i przejrzystością przepisów bez względu na rodzaj działalności. Warto zaznaczyć, że Hiszpania jest krajem wysoko rozwiniętym, zajmującym 5 miejsce pod względem PKB w Europie. Dzięki polityce fiskalnej i monetarnej w Hiszpanii przeciwdziała się bezrobociu oraz inflacji.

Czas założenie spółki w Hiszpanii waha się między czteroma a pięcioma tygodniami,
a stawka podatkowa wynosi okrągłe 25 %.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Spółka w Hiszpanii – rodzaje

Wymieńmy zatem kilka rodzajów spółek, których rejestracją zainteresowani są przedsiębiorcy zza granicy, są to:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL):

 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 3006 EURO;
 • może być ona założona przez jedną lub kilka osób będących osobami fizycznymi lub prawnymi;
 • wspólnicy ponoszą odpowiedzialność do kwoty wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;
 • ten rodzaj działalności gospodarczej rekomendujemy dla małych i średnich przedsiębiorców;
 • jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo (Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE):

 • najszybsza forma założenia przedsiębiorstwa;
 • stosunkowo nowa instytucja wprowadzona w 2003 r.;
 • teoretycznie istnieje możliwość rejestracji SLNE w przeciągu 24h od przedłożenia do hiszpańskiego Rejestru Handlowego uwierzytelnionej przez notariusza elektronicznej umowy spółki;
 • maksymalna ilość wspólników, którzy mogą być tylko osobami fizycznymi to pięć;
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 3012 EURO, który można wnieść tylko wkładami pieniężnymi.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Spółka akcyjna (Sociedad Anónima, SA):

 • minimalna liczba wspólników to trzy osoby, które obowiązane są do wpłaty co najmniej ¼ kapitały zakładowego, który w minimalnej wartości wynosi 60102 EURO;
 • ten rodzaj działalności gospodarczej rekomendujemy dla średnich i dużych przedsiębiorców;
 • tak samo jak w przypadku spółki SL wspólnicy ponoszą odpowiedzialność do kwoty w wysokości wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria, SC):

 • składa się ona z komplementariuszy, którzy za zobowiązania spółki ponoszą odpowiedzialność własnym majątkiem i minimum jednego komandytariusza, którego odpowiedzialność jest ograniczona;
 • komplementariusze dysponują prawem do reprezentacji i zarządu spółką.

Interesuje Cię założenie spółki w Hiszpanii albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

  lub