Firma w Hiszpanii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Hiszpanii

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Hiszpanii

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak założyć firmę w Hiszpanii
Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii
Jakie są koszty i podatki prowadzenia firmy
Jakie są ulgi podatkowe przy zakładaniu firmy w Hiszpanii

Hiszpania, tradycyjnie umieszczana wraz z Grecją, Portugalią i Włochami w grupie najbardziej dotkniętych kryzysem krajów południa Europy, po niemal dekadzie wróciła na swoją wysoką pozycję pod względem PKB największej gospodarki świata i 4 w Europie, osiągając poziom sprzed 2008 roku. Polscy przedsiębiorcy, decydując się na rozszerzenie swojej działalności gospodarczej poza rodzimy kraj, coraz częściej wybierają Hiszpanię, jako centrum operacyjne dla firmy. Najczęściej wybieranymi regionami są Madryt, Andaluzja, Katalonia i Walencja. Co jest powodem tak częstego wyboru prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii przez polskich przedsiębiorców?

 

Prawo hiszpańskie dotyczące działalności gospodarczej w Hiszpanii jest zbliżone do prawa polskiego. Z dniem wstąpienia Polski do UE inwestorzy nie muszą już składać wniosków o pozwolenie na pobyt lub prowadzenie działalności gospodarczej. Jedynym obowiązkiem polskich inwestorów przed rozpoczęciem działalności jest uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (numer identyfikacji obcokrajowca, czyli N.I.E. – Número de Identificación de Extranjero). Co więcej, koszty inwestycji w Hiszpanii są niższe niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej. Ciekawe jest również to, że jeśli ktoś chce pracować jako freelancer, również musi zarejestrować się w hiszpańskim urzędzie skarbowym.

Jak założyć firmę w Hiszpanii? Jak wygląda rejestracja firmy w Hiszpanii? Jakie są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w Hiszpanii? Czy konieczne jest zgłoszenie do lokalnego urzędu skarbowego? Zapraszamy do lektury.

Zakładanie spółki w Hiszpanii, a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności w Hiszpanii są podobne do polskich. Przedsiębiorcy mogą wybierać wśród poniższych form organizacyjno-prawnych:

 1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (Autónomo),
 2. Spółka jawna (Sociedad Colectiva),
 3. Spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria), która jest bardzo rzadko spotykana,
 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada – S.L.),
 5. Oddział firmy (Sucursal),
 6. Spółka akcyjna (Sociedad Anónima – S.A.),
 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Nowa Firma” (Sociedad Limitada „Nueva Empresa” – SLNE), która w praktyce występuje bardzo rzadko.

Najpopularniejsza forma prowadzenia działalności w Hiszpanii to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymienione dwa rodzaje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, S.L. oraz S.L.N.E. różnią się ze względu na czas wymagany do otwarcia spółki. S.L. może zostać zarejestrowana nawet w ciągu 4 dni, gdy standardowy termin wynosi 14 dni od złożenia wniosku o rejestracje. Cała procedura trwa zwykle około 4-5 tygodni. Z kolei S.L.N.E, która stanowi odpowiednik polskiej S24 może powstać nawet w 24 godziny od złożenia wniosku.

Kolejnymi zaletami tego rodzaju spółki jest relatywnie niski kapitał minimalny, który wynosi 3000 euro dla SL oraz tyle samo w przypadku S.L.N.E. i musi być wpłacony w całości przed rejestracją spółki. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wniesionego kapitału. Z kolei za wadę tej formy rejestracji spółki uważa się wymóg rejestracji rozpoczęcia działalności w urzędzie skarbowym w momencie rejestracji spółki w Hiszpanii, nie zaś w momencie faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Założenie firmy w Hiszpanii

Otwieranie firmy w Hiszpanii odbywa się bez konieczności przyjazdu do kraju. Do rejestracji spółki konieczne jest otwarcie rachunku bankowego, na który należy wpłacić minimalny kapitał zakładowy. Oprócz tego dyrektor spółki musi posiadać hiszpański numer podatkowy (NIE).

Do założenia spółki w Hiszpanii konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Następnie umowa jest wysłana do rejestru handlowego w celu dokonania rejestracji, w tym czasie spółka otrzymuje tymczasowy, alfanumeryczny numer podatkowy (NIF).

Rejestracja firmy w rejestrze handlowym w Hiszpanii trwa co do zasady 14 dni roboczych, jednak jest to termin instrukcyjny . W praktyce proces rejestracji spółki trwa około miesiąca.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Firma w Hiszpanii – koszty i podatki

Spółki na terenie Hiszpanii są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (Impuesto sobre las sociedades). Co do zasady, skala podatku dochodowego w tym kraju dla dużych firm wynosi 30%, dla małych i średnich 25%. Stawka 25% dotyczy również przedsiębiorstw zagranicznych. Stawki podatku dochodowego różnią się w regionach kraju. Na przykład w regionie Navarra stawka wynosi 28% dla dużych firm i 23% dla małych i średnich przedsiębiorców. Istnieje również stawka 19% dla mikroprzedsiębiorców, a w określonych przypadkach można skorzystać z preferencyjnej stawki 17%. Natomiast na wyspach Kanaryjskich obowiązuje specjalny reżim podatkowy, który przewiduje stawkę podatkową w wysokości 4%. Nowo powstałe spółki przez pierwsze 2 lata opłacają podatek w wysokości 15%. Niższa stawa dotyczy tylko nowych firm, które nie były wcześniej prowadzone przez inne osoby lub podmioty z nią związane. Działalność gospodarcza nie powinna być prowadzona w roku poprzedzającym utworzenie spółki przez osoby fizyczne posiadające udział w kapitale. Co ciekawe, przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza 1.000.000€, cieszą zwolnieniem od lokalnego podatku od działalności gospodarczych. Warto wskazać, że na Wyspach Kanaryjskich nie obowiązuje również VAT. Zastępuje go pośredni podatek kanaryjski.

W Hiszpanii istnieje jedna z najkorzystniejszych regulacji dot. spółek holdingowych. Regulacja ta pozwala na zastosowanie zwolnień z podatku dochodowego oraz redukcji nawet do 99% w przypadku podatku od spadków i darowizn (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)

Każda firma w Hiszpanii musi odprowadzać podatek dochodowy od osiąganych zysków. Obliczenie całkowitego obciążenia podatkowego hiszpańskiej spółki jest bardzo skomplikowane i zależy od położenia siedziby (stawki podatkowe różnią się w zależności od regionu), a także od wybranego modelu biznesowego. Stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Hiszpanii wahają się od 15% do nawet 30% dla dużych firm. Ze względu na złożoność systemu podatkowego zaleca się przeprowadzenie profesjonalnej analizy, która pomoże ustalić całość zobowiązań fiskalnych spółki w Hiszpanii.

Zakładanie firmy w Hiszpanii – ulgi

W Hiszpanii jest wiele ulg podatkowych oraz możliwości skorzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne, co ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Można uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozwój czy unowocześnienie firmy. Dofinansowanie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można uzyskać na poziomie centralnym i regionalnym. Dotacje dla osób, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą, są oferowane w praktycznie każdym regionie kraju. Państwo oferuje liczne bonifikaty oraz wsparcie finansowe m.in. obniżanie kosztów inwestycji poprzez obniżenie kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników, ulg podatkowych z tytułu zatrudniania kobiet, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Duża część regionów wspiera również przedsięwzięcia w branży turystyki i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Unikanie podwójnego opodatkowania zostało uregulowane w umowie dot. unikania podwójnego opodatkowania, zawartej między Polską a Hiszpanią w 1979 roku. Zgodnie z tą umową zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Hiszpanii/ kupno firmy w Hiszpanii / zakup firmy w Hiszpanii

Możliwe jest także kupno spółki w Hiszpanii, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Hiszpanii istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Oferty przedstawiane na rynku umożliwiają zakup spółki w Hiszpanii z VAT lub VAT-UE.

Prowadzenie spółki w Hiszpanii – najważniejsze informacje

Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki w Hiszpanii

Spółka
S.L.
Minimalny kapitał zakładowy
3000 euro
Czas założenia spółki
4-5 tygodni
Stawka podatku VAT
Standardowa 21%, obniżona 10, 4 lub 0%
Podatek CIT
Podstawowy 25%
Podatek od zysków kapitałowych
Co do zasady 19%

Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia firmy w Hiszpanii?
Do założenia spółki S.L. w Hiszpanii niezbędne jest:

 • założenie konta bankowego, wpłata kapitału zakładowego oraz uzyskaniu pisemnego potwierdzenia operacji;

 • sporządzenie statutu spółki oraz jej umowy w formie aktu notarialnego;

 • złożenie wniosku o wpis spółki w Rejestrze Gospodarczym;

 • złożenie wniosku o wpis spółki w urzędzie skarbowym;

 • złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.


Przed wszczęciem działań należy również uzyskać certyfikat nazwy spółki. To pisemne potwierdzenie, że nazwa firmy nie narusza praw osób trzecich.
Czy spółka musi otworzyć rzeczywiste biuro na terenie Hiszpanii?
Spółka musi mieć adres rejestrowy w dokumentacji. Warto zadbać, aby biuro osoby prawnej miało charakter fizyczny, co ułatwi zarządzanie biznesem. W internecie nie brakuje jednak ofert prowadzenia biura wirtualnego dla hiszpańskich podmiotów gospodarczych.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.