Firma na Tajwanie - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Tajwanie

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Tajwanie

Tajwan jest nieuznawany przez większość społeczności międzynarodowej za państwo. Niemniej jego otoczenie biznesowe jest bardzo pozytywne, a on sam uplasował się na 15. miejscu w raporcie Banku Światowego Doing Business 2020. Dodatkowo Tajwan ma jeden z najlepszych na świecie systemów regulacyjnych, służących do ochrony inwestorów mniejszościowych.

Zakładanie firmy na Tajwanie

Mimo sporów politycznych jego ekonomia kwitnie. Rejestracja firmy na Tajwanie może się odbyć w ramach czterech rodzajów spółek. Zakładanie spółki na Tajwanie może przybrać formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której musi wystąpić co najmniej jeden partner, a odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wniesionej kwoty. Spółka akcyjna, musi składać się natomiast z co najmniej 2 partnerów. Kwestia odpowiedzialności kształtuje się w niej tak samo jak przy spółce z o.o. Tymczasem w spółce jawnej odpowiedzialność za zobowiązania ma charakter nieograniczony. W tajwańskim odpowiedniku spółki komandytowej występują 2 rodzaje wspólników: aktywni – którzy ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną oraz partnerzy nieaktywni – których odpowiedzialność ma charakter ograniczony. W żadnej z ww. spółek, prawo nie wymaga wniesienia minimalnego kapitału, jeśli natomiast ma być wpłacony – do otwarcia konta dla spółki potrzebna jest wizyta osobista dyrektora w banku na Tajwanie. Otwieranie firmy na Tajwanie nie jest połączone z nadmiernymi formalnościami.

Założenie spółki na Tajwanie – korzyści

Kraj ten ma bardzo zorientowaną międzynarodową gospodarkę, a bilans handlowy wykazuje znaczną nadwyżkę. Dodatkowo na plus pozostaje również strategiczne położenie geograficzne, ponieważ kraj ten jest bramą do Chin i rynków ASEAN. Ponadto Tajwan ma dużą bazę przemysłową (jest np. czwartym co do wielkości producentem elektroniki na świecie) i duże możliwości badawczo-rozwojowe (wspierane przez środki publiczne). Solidna zewnętrzna sytuacja finansowa oraz bogata, wykwalifikowana i niedroga siła robocza również pozostają ważne, gdy w grę wchodzi rejestracja firmy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki na Tajwanie

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w relacjach Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu. Według porozumienia dochód przedsiębiorstwa znajdującego się na konkretnym terytorium podlega opodatkowaniu tylko na nim, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim państwie. Zyski kapitałowe traktowane są jako zwykły dochód i opodatkowane według standardowej stawki dla przedsiębiorstw. Straty z tytułu nieściągalnych długów można odliczyć, gdy spełnione są określone procedury prawne lub wymagania czasowe. Podmioty gospodarcze muszą zarejestrować się w Krajowym Biurze Podatkowym dla każdej swojej działalności mającej stałą siedzibę na Tajwanie.

Księgowość spółki na Tajwanie

Rok obrachunkowy w przeciętnej firmie to zazwyczaj rok kalendarzowy, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia, który jest taki sam jak rok podatkowy dla celów podatkowych. Dodatkowo każda firma musi sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat za każdy rok obrachunkowy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Nazwa spółki na Tajwanie

Na Tajwanie istnieje bardzo szeroki katalog nazw, które można wybrać dla swojej firmy. Rejestracja spółki na Tajwanie powinna być jednak poprzedzona sprawdzeniem dostępności nazwy.

Założenie firmy na Tajwanie a legalna działalność

Otwieranie spółki na Tajwanie zawsze pozostaje związane z wymogiem jej legalnego działania. Działalność gospodarcza nie może być bowiem wykorzystywana do usankcjonowania działań nielegalnych.

Gotowa spółka na Tajwanie

Kupno firmy na Tajwanie, która jest już zarejestrowana, również jest możliwe. Zasadą jest, iż gotowa firma na Tajwanie istnieje stosunkowo krótko, wcześniej nie prowadziła działalności, a stworzona została w celu jej sprzedaży. Niemniej z uwagi na rzeczywistość gospodarczą, zakup spółki na Tajwanie może okazać się nieopłacalny.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.