Firma w Gruzji - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Gruzji

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Gruzji

Republika Gruzji to państwo leżące na Kaukazie, będące łącznikiem pomiędzy Europą a Azją. Gruzja z powodzeniem ustanowiła Umowę o wolnym handlu, która wyeliminowała wszystkie cła na towary pochodzące z Gruzji, importowane do UE. Umożliwia to korzystanie ze swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału ograniczeń, co powoduje, że otwieranie firmy w Gruzji jest niezwykle atrakcyjne. Dodatkowo na początku 2018r. weszła w życie Umowa o wolnym handlu (FTA) z Chinami, dzięki której Republika Gruzji jest drugim krajem europejskim, który zawarł taką umowę.

W ostatnim czasie na terenie Gruzji rozwijają się przede wszystkim branże takie, jak IT i programowanie, marketing internetowy, czy szeroko pojęte usługi z sektora TSL, które przyciągają zagranicznych inwestorów.

Zakładanie spółki w Gruzji a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

W Gruzji dostępnych jest kilka rodzajów form prawnych, jednak najczęściej wybieranymi i najbardziej zalecanymi są dwie:

  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i
  2. spółka akcyjna (JSC).

Gdzie w wyborze przez przedsiębiorców wygrywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LLC, która gwarantuje biznesmenom międzynarodowe możliwości. Dzieje się tak, ponieważ spółki akcyjne (JSC) są stosunkowo dużymi przedsiębiorstwami o znacznej skali i rozbudowanych strukturach.

Istnieje również możliwość prowadzenia biznesu w formie spółki komandytowej, jawnej, a także jako oddział, kooperatywa lub działalność jednoosobowa.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie firmy w Gruzji a czas rejestracji

Rejestracja spółki w Gruzji wiąże się ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów korporacyjnych. Po ich przygotowaniu i przedłożeniu przed stosowne organy czas rejestracji trwa nawet od 1 do 2 dni roboczych.

Otwieranie spółki w Gruzji na odległość

Rejestracja firmy w Gruzji może odbyć się na odległość. Obecność podczas rejestracji nie jest wymagana. Spółka w Gruzji może zostać zarejestrowana przez lokalnego pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że siedziba spółki musi być zarejestrowana na terytorium Gruzji. W tym celu najlepsze rozwiązanie to funkcjonujące na miejscu biura wirtualne. Przedsiębiorcy zajmuje się biznesem z dowolnego miejsca zamieszkania. Mają jednak zapewniony kontakt mailowy oraz telefoniczny z klientami spółki.

Podatki w Gruzji

Założenie firmy w Gruzji wiąże się ze znajomością tamtejszych obowiązków podatkowych.
Tak jak w Polsce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Natomiast najważniejsze wysokości podatków to:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych – 15%, płatny w przypadku wypłaty dywidendy,
  • Podatek importowy – 0%, 5% lub 12%,
  • Podatek od nieruchomości – do 1%,
  • Podatek socjalny – 0%,
  • Podatek VAT – stawka podstawowa -18% ( przy czym rejestracja do podatku VAT nie jest obowiązkowa, jeśli obrót dobrami podlegającymi VAT nie przekracza 100 000 GEL w ciągu roku.

Dodatkowo eksport towarów za granicę jest zwolniony ze wszelkich podatków, a ich import do Strefy Wolnocłowej jest zwolniony ze wszystkich podatków (oprócz cła 4%). Import do pozostałych terytoriów Gruzji podlega już opodatkowaniu VAT oraz podatkiem ze sprzedaży krajowej w wysokości 4%.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wolne Strefy w Gruzji

To co interesuje przedsiębiorców inwestujących w Gruzji to wolne strefy. Wśród nich wyróżniamy m.in.:

  • Wolna Strefa Tbilisi (TFZ),
  • Wolna Strefa Przemysłowa Hualing Kutaisi (HKFIZ),
  • Wolna Strefa Przemysłowa Poti (FIZ).

Profity wynikające z rejestracji w Wolnej Strefie

Założenie spółki w Gruzji w wolnej Wolnej Strefie Ekonomicznej to szereg ulg podatkowych. Wśród nich warto wspomnieć o całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Osoba prawna jest też zwolniona z opodatkowania odsetek i dywidend oraz nie musi rozliczać podatku dochodowego pracownika. Ograniczeń związanych z działalnością w strefie ekonomicznej jest niewiele, choć lokalne przepisy przewidują konieczność zdobycia licencji, aby móc prowadzić biznes w Wolnej Strefie.

Duża swoboda gwarantowana przez Wolne Strefy w praktyce oznacza, że przedsiębiorca nie musi przejmować się repatriacją zysków, czyli przeniesieniem ich do rodzimego kraju. Lokalne przepisy dopuszczają taką możliwość.

Gotowa spółka w Gruzji / kupno spółki w Gruzji/ zakup firmy w Gruzji

Możliwe jest także kupno firmy w Gruzji, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Gruzji istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny dotyczący zakładania spółek i czas jej rejestracji, zakup spółki w Gruzji nie jest opłacalny, a co za tym idzie rzadko stosowany.

Dlaczego warto założyć spółkę w Gruzji? Najważniejsze informacje

Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki w Gruzji

Spółka LLC

Podatek CIT
15% lub 0%
Dywidendy, odsetki i tantiemy
5%
Próg VAT
100 000 GEL
Cło
0, 5 lub 12%
Narodowość dyrektora spółki w Gruzji
Dowolna

Pytania i odpowiedzi:

Co jest potrzebne do założenia spółki LLC w Gruzji?
Założenie spółki wymaga przede wszystkim stworzenia statutu osoby prawnej, a następnie zgłoszenia go do Rejestru Podmiotów Prawnych. Wspólnicy powinni podjąć decyzję o wyznaczeniu dyrektora oraz uiścić opłatę rejestracyjną. Przepisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących kapitału minimalnego. Wymagane jest otwarcie rachunku bankowego.
Jaka jest minimalna liczba udziałowców w spółce LLC?
Dla założenia LLC wymagany jest minimum 1 wspólnik. może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i spółka.
Czy Gruzja zawarła z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Tak, od 2022 roku Polska i Gruzja współpracują ze sobą również w ramach unikania podójnego opodatkowania.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.