Firma we Francji - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma we Francji

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zakładać firmę na terenie Francji
Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej we Francji
Jak otworzyć spółkę we Francji
Jakie podatki obowiązują we Francji

Spółka we Francji

Francja to jedno z największych państw w Europie. Graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpanią i Andorą. Jest drugim najbardziej zaludnionym państwem w Unii Europejskiej. Jako jedna z dziesięciu największych gospodarek na świecie, Francja jest siedzibą imponującej liczby zagranicznych firm i jednym z najlepszych miejsc do inwestycji zagranicznych w Europie. Kraj ten przyciąga zagranicznych inwestorów, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej we Francji. Dlaczego liczba osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą we Francji, jest tak wysoka? Z czym wiąże się założenie spółki we Francji?

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Założenie firmy ta terenie Francji

We Francji obowiązuje ustawa dotycząca spółek z kapitałem zagranicznym. Firmy zagraniczne mają wiele możliwości, co do ukształtowania swojego statusu prawnego we Francji. Wybierając formę prawną prowadzenia działalności, należy kierować się rodzajem działalności.

We Francji istnieją różne formy działalności gospodarczych. Inwestorami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Niektóre rodzaje działalności są obwarowane konkretnymi warunkami oraz wymagają złożenia stosownych gwarancji finansowych. Forma działalności powinna zależeć przede wszystkim od celu inwestycji oraz od tego, jak dużą niezależność inwestor chce uzyskać.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej we Francji

Najczęściej wybierane formy własnej firmy to SARL, czyli Société à Responsabilité Limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz EURL (jednoosobowa spółka z.o.o.). Najlepszym sposobem na szybkie i bezpieczne rozpoczęcie działalności gospodarczej na francuskim ryku jest rejestracja spółki SARL.

SARL – spółka z o. o. (Société à Responsabilité Limitée)

Do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest podpisanie umowy spółki. Umowa spółki powinna być sporządzona na piśmie. Minimalny kapitał założycielski spółki to 1 Euro. Zazwyczaj rekomendowana jest jednak wysokość kapitału zakładowego na poziomie 1.000 EUR. Zarejestrowanie firmy z takim kapitałem wzbudza większą wiarygodność wśród potencjalnych kontrahentów. W momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie 20 % kapitału, a reszty w ciągu 5 lat. Wkłady niepieniężne powinny zostać pokryte w całości w chwili zarejestrowania spółki. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów, a spółka może liczyć od 1 do 100 wspólników. Wspólnicy mogą w każdym czasie zasięgać informacji dotyczących trzech ostatnich lat działalności lub rachunkowości spółki oraz informacji bieżących w siedzibie spółki.

Co zaś się tyczy statutu spółki, musi on zawierać określone elementy. Są to okres, na jaki spółka została założona oraz sposób podziału zysków. Umowa spółki sporządzona musi być na piśmie oraz następnie zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek (RCS – Registre du Commerce et des Societe). Dokończenia rejestracji dokonuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia dot. założenia spółki w wybranej prasie, która ma uprawnienia do publikacji ogłoszeń prawnych. Zarządcą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który reprezentuje spółkę wobec osób trzecich, może być tylko osoba fizyczna (manager powołany przez udziałowców) . Posiada on szerokie uprawnienia w podejmowaniu działań w imieniu i na rzecz spółki.

SA (Société Anonyme) – publiczna spółka kapitałowa

Forma spółki akcyjnej dla dużych przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy spółki musi wynieść co najmniej 37.000 Euro. W chwili rejestracji spółki należy pokryć 20% tej sumy, resztę natomiast w ciągu 5 lat. Inne wymogi to pokrycie wkładów niepieniężnych w całości w chwili emisji akcji oraz minimum 7 akcjonariuszy.  Ponoszą oni odpowiedzialność za zobowiązania spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji i mają prawo zasięgania w każdym czasie w siedzibie spółki informacji o działalności spółki, rachunkach bieżących (także tych sięgających do 3 lat wstecz). Spółka akcyjna, niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności ma obowiązek wyznaczenia na 6 lat, bez możliwości odwołania, jednego lub dwóch niezależnych biegłych rewidentów, którzy będą odpowiedzialni m.in. za weryfikację rocznych rachunków.

We Francji można wyróżnić dwa rodzaje spółek akcyjnych. Pierwszy rodzaj to monistyczne, kierowane przez Radę Zarządzającą z Prezesem na czele, w której reprezentację spółki powierza się Dyrektorowi Generalnemu. Drugi rodzaj to spółki dualistyczne z Zarządem i Radą Nadzorczą. Przedsiębiorcy częściej zakładają spółkę monistyczną, na co wpływ mają bez wątpienia możliwość odwołania członków zarządu bez konieczności uzasadniania tej decyzji oraz wypłaty odszkodowania.

SAS – uproszczona spółka akcyjna (Société par Actions Simplifiée)

Spółka akcyjna uproszczona charakteryzuje się swobodą działania i elastycznością co sprawia, że wybierają ją często duże koncerny. Ze względu na możliwość dużego uproszczenia funkcjonowania tej spółki, jej koszty są niższe niż spółki akcyjnej. Do założenia spółki jest wymagany co najmniej 1 wspólnik, podpisanie umowy spółki na piśmie oraz ogłoszenie o założeniu spółki. Uproszczona spółka akcyjna nie jest spółką publiczną, więc jej akcje nie mogą być notowane na giełdzie. Może ona jednak emitować obligacje. Warunki wydalenia akcjonariusza mogą być dowolnie uregulowane w umowie spółki. W treści umowy spółki można również powołać inne organy zarządzające np. Radę Zarządzającą. Taką spółką kieruje prezes, posiadający szerokie kompetencje reprezentacyjne. W Polsce zbliżoną do SAS formą gospodarczą jest prosta spółka akcyjna.

Otwieranie spółki we Francji

Założenie na terenie Francji firmy, która będzie odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z założeniem francuskiej SARL. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to osoba prawna, która ma własną osobowość prawną i jest podmiotem odrębnym w stosunku do osób, które ją prowadzą.

Jeśli planujesz dalszy rozwój swojej firmy w ciągu najbliższych kilku lat, rejestracja firmy we Francji to świetny początek, ponieważ umożliwi Ci to dodanie kolejnych udziałowców w przyszłości. Główną zaletą, jaką daje spółka we Francji jest to, że umożliwia ona ochronę osobistego majątku. Zarejestrowanie francuskiego SARL oznacza, że firma jest samodzielną osobą prawną, a więc osoby, które ją reprezentują nie ponoszą odpowiedzialności za długi wygenerowane przez firmę (odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów).

Otwieranie firmy we Francji wymaga co najmniej jednej osoby do pełnienia funkcji Dyrektora i jednej osoby do pełnienia funkcji Udziałowca. Dyrektor i Udziałowiec mogą być dowolnej narodowości i nie muszą mieszkać we Francji. Dane dyrektora i udziałowca są dostępne w rejestrze publicznym. Spółka SARL we Francji może mieć od 1 do 100 wspólników.

Zakładanie spółki we Francji wiąże się z dokonaniem decyzji dotyczącej kapitału zakładowego nowej spółki. Standardową walutą dla spółki we Francji jest EURO, a minimalna kwota kapitału zakładowego wynosi 1 udział o wartości 1,00 EURO.

Kapitał zakładowy francuskiej spółki musi być wskazany w tzw. Articles of Association firmy (określa zasaday rządzące w firmie oraz cel jej istnienia) . Szczegóły dotyczące udziałów muszą być również wyświetlane w dokumentach firmy. Udziały w Twojej firmie są zwykle przechowywane przez notariusza lub bank podczas tworzenia francuskiej spółki.

Nazwa spółki we Francji

Rejestracja spółki we Francji wiąże się z wyborem nazwy. Wybierając nazwę spółki, należy upewnić się, że wszystkie słowa w nazwie są w języku angielskim lub francuskim. Nazwa musi kończyć się słowem, frazą lub skrótem, wskazującym na formę organizacyjnoprawną wykonywanej działalności. Francja jest dość surowa, pod względem nazwy dla firmy. Większość nazw spółek jest dozwolona, o ile nie jest używana lub nie jest podobna do innej firmy zarejestrowanej w tej samej branży. Przed rejestracją nazwę spółki należy sprawdzić w urzędzie patentowym (Institut national de la propriété industrielle), aby mieć pewność, że nie narusza praw osób trzecich.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki we Francji

Podatek firmowy we Francji nazywa się Impôts sur les societés. Podatek dochodowy od osób prawnych jest tylko jednym z podatków, które firmy muszą płacić podczas prowadzenia działalności we Francji. Jest pobierany od wszystkich zysków osiągniętych w ciągu roku przez spółki. Podobnie jak większość UE, francuski system podatkowy oferuje konkurencyjne środki, dzięki którym zakładanie firmy we Francji może być bardzo korzystne. Organy podatkowe we Francji nie zezwalają francuskim spółkom na dokonywanie transakcji związanych z firmami pochodzącymi z tradycyjnie uznawanych za raje podatkowe.

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia spółki we Francji

W przypadku rejestracji firmy we Francji corocznie wymagane jest odnowienie przez spółkę francuską zarejestrowanego adresu siedziby i usługi tzw. Registered Agent. Francuska firma jest też zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Musi również spełniać określone wymogi dotyczące rachunkowości.

Gotowa spółka we Francji / Kupno spółki we Francji / Zakup firmy we Francji

Możliwe jest także kupno firmy we Francji, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma we Francji istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na nieskomplikowany reżim prawny dotyczący zakładania spółek, zakup spółki we Francji może okazać się nieopłacalny.

Założenie spółki typu SARL we Francji – najważniejsze informacje

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia spółki działalności gospodarczej we Francji

Spółka
SARL
Stawka podatku VAT
bazowa 20% (obniżone 10%, 5,5%, 2,1%, 0%)
Podatek od nieruchomości
3% wartości nieruchomości
Podatek dochodowy
33,3% (przejściowo obniżony)
Opłata skarbowa
125, 375 lub 500 euro w zależności od kapitału spółki
Podatek od dywidendy
30%

Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki we Francji?

  • przygotowanie w formie pisemnej statutu spółki (bez konieczności zachowania reżimu notarialnego). Forma notarialna jest wymagana np. przy wniesieniu aportu w postaci nieruchomości. W przypadku spółek jednoosobowych wzór umowy został maksymalnie uproszczony;

  • przygotowanie wniosku zawierającego dane założyciela (założycieli) oraz potwierdzającego wybór managera, a informacje o niekaralności z rejestru karnego;

  • złożenie wniosku o rejestrację spółki do Rejestru Handlowego i Spółek;

  • zawarcie umowy o założenie rachunku bankowego dla spółki.

Czy spółka musi otworzyć rzeczywiste biuro we Francji?
Do rejestracji spółki we Francji niezbędne jest wyznaczenie jej siedziby. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się e-biznesem dla ułatwienia mogą skorzystać z oferty biura wirtualnego.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.