Firma na Ukrainie - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Ukrainie

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Ukrainie

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na otwieranie firmy za Ukrainie. Jeżeli Twoja firma już funkcjonuje na ukraińskim rynku lub interesuje Cię ukraiński system podatkowy i rozważasz założenie tam działalności gospodarczej, to artykuł właśnie dla Ciebie.

Informacje ogólne o zakładaniu spółki na Ukrainie

Ukraina jest państwem położonym w Europie Wschodniej. Graniczy od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od północy z Białorusią, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Stolicą tego państwa jest Kijów. W 2016 r. odnotowano tu ponad 45 milionów mieszkańców zamieszkujących na powierzchni 603 628 km². Lokalną walutą naszych wschodnich sąsiadów jest hrywna. Ukraiński system prawny przewiduje różne formy organizacyjnoprawnej działalności gospodarczej, w tym:

 • spółka pełna (zbliżona do polskiej spółki jawnej);
 • spółka komandytowa;
 • spółka z dodatkową odpowiedzialnością;
 • spółka z o.o.;
 • spółka akcyjna;
 • jednoosobowa działalność gospodarcza.

Ukraiński ustawodawca nie wprowadził ograniczeń dla cudzoziemców, jeśli chodzi o formę prowadzenia działalności. Wśród obcokrajowców szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Lokalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to tak zwana „TOB”. Co ciekawe założenie spółki na Ukrainie zajmuje zaledwie 1-2 dni. Niż na rynku ukraińskim oraz dobre usytuowanie powoduje, że Ukraina z biegiem lat staje się coraz atrakcyjniejsza dla przyszłych przedsiębiorców. Warto zdawać sobie sprawę, że wojna rosyjsko-ukraińska, która wybuchła w 2022 roku znacząco osłabiła ukraiński rynek i trudno jest przewidzieć, w jakiej perspektywie czasowej wróci on do stanu sprzed konfliktu. Nadal jednak wiele osób decyduje się na założenie w tym kraju działalności.

Ukraińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co warto o niej wiedzieć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według ukraińskich przepisów jest osobą prawną. Może zostać założona przez jednego lub większą liczbę wspólników w celu realizacji dowolnego celu gospodarczego. Kapitał spółki dzieli się na udziały, których liczba i wartość są określane w statucie spółki. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą mieć postać pieniężną lub niepieniężną i przynajmniej w połowie muszą być wpłacone przy założeniu spółki. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność ekonomiczną do wysokości swoich udziałów.

Działająca na Ukrainie spółka z o.o. musi zatrudniać minimum jednego dyrektora (odpowiedni polskiego członka zarządu). Co do zasady powinien on mieć obywatelstwo ukraińskie. Dyrektorem może zostać cudzoziemiec, który uzyskał zgodę na pobyt i podjęcie pracy na terenie Ukrainy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

System prawny i podatki na Ukrainie

Wysokość podatku od dochodów spółek tj. CIT wynosi 18% (w Polsce 19%), natomiast podatku od towarów i usług 20% (dla porównania bazowa stawka VAT w Polsce to 23%). Stawki obniżone wynoszą 14% (m.in. produkty rolne), 7% (m.in. wyroby medyczne) oraz 0% (dotyczy eksportu towarów). Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje, jeżeli obroty spółki w ciągu ubiegłych 12 miesięcy przekroczyły 1 milion UAH.

Między Polską a Ukrainą została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przy odpowiednim wykorzystaniu rodzi wiele możliwości dla obu stron, takich jak zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych na Ukrainie.

Podatek u źródła wynosi 15% i dotyczy większości pasywnych dochodów nierezydentów, chyba że zastosowanie znajdzie określona ulga lub zwolnienie. Opodatkowanie dywidendy wynosi 5% lub 9% w zależności od tego, czy wypłata zysku została dokonana przez podmiot z siedzibą na Ukrainie czy nierezydenta.

Rejestracja spółki na Ukrainie

Należy mieć na względzie, że przy niewielkim nakładzie środków finansowych możliwe jest założenie firmy na Ukrainie, korzystając z rozwijającego się wolnego rynku.

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli TOB. Rząd ukraiński stawia wymóg prowadzenia księgowości przez licencjonowane biuro, co zapewnia pewnego rodzaju rzetelność w zakresie tych usług. Kolejne etapy rejestracji osoby prawnej obejmują:

 • przygotowanie kompletu dokumentów (m.in. podpisanie uchwały założycieli, zatwierdzenie i podpisanie statutu, podpisanie kart rejestracyjnych);
 • zgłoszenie spółki do Funduszu Emerytalno-Rentowego, Państwowej Służby Fiskalnej oraz Służby Statystyki);
 • wyrobienie pieczęci firmowej;
 • otwarcie rachunku bankowego oraz wpłacenie na niego kapitału zakładowego;
 • wybór systemu opodatkowania i rejestracja spółki w ukraińskim systemie podatkowym.

Wszystkie dokumenty składane w ramach procedury rejestracyjnej należy złożyć w języku ukraińskim. Jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego.

Otwieranie firmy na Ukrainie wiążę się z koniecznością posiadania przez spółkę ukraińskiego adresu, zamieszczony we wszystkich dokumentach firmowych i danych pocztowych. Warto wspomnieć, że istnieje możliwość wykupienia adresu za pośrednictwem biura wirtualnego.

Obecnie trwają prace nad przyjęciem nowej Ustawy o sp. z o.o., która będzie regulowała kwestie zakładania oraz funkcjonowania sp. z o.o. Dana ustawa zawiera sporo rewolucyjnych dla ukraińskiego prawa zapisów, mających zbliżyć je do standardów obowiązujących w europejskim prawodawstwie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka na Ukrainie. Czy to się opłaca?

Kupno firm z Ukrainy nie jest praktykowane. Zakup spółki na Ukrainie jest nieopłacalnym rozwiązaniem z uwagi na fakt, że rejestracja spółki na Ukrainie odbywa się stosunkowo szybko. Możliwość rejestracji spółki od zera to znacznie większa elastyczność, a także możliwość dopasowania działalności gospodarczej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Rezydencja podatkowa na Ukrainie

Osoba fizyczna zostaje uznana za rezydenta Ukrainy, jeżeli przebywa na terytorium tego kraju przez minimum 183 dni w roku podatkowym. W przypadku osoby prawnej decydujące znaczenie ma miejsce założenia biznesu oraz fakt, czy spółka ma centrum zarządzania na Ukrainie.

Rejestracja firmy na Ukrainie – najważniejsze informacje

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące rejestracji spółki z o.o. na Ukrainie

Podatek CIT
18%
Podatek VAT
bazowy 20%, stawki obniżone 14%, 7%, 0%
Minimalny kapitał zakładowy
Brak
Liczba wspólników
minimum 1, maksymalna liczba jest nieograniczona
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

FAQ:

Czy wspólnicy, którzy założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na Ukrainie, mogą skorzystać z usług biura wirtualnego?
Podczas rejestracji osoba prawna musi zadeklarować adres, który znajdzie się w dokumentacji spółki. Nadal jednak wspólnicy mogą skorzystać z adresu wirtualnego, aby prowadzić biznes z dowolnego miejsca na świecie.
Jak długo trwa zarejestrowanie spółki z o.o. na Ukrainie?
Spółka na Ukrainie może zostać założona w ciągu kilku dni pod warunkiem, że do urzędów zostanie złożony prawidłowo wypełniony komplet dokumentów.
Jakie dokumenty należy złożyć do właściwego organu, aby zarejestrować spółkę na terytorium Ukrainy?
Dokumenty niezbędne w toku rejestracji obejmują:

- wniosek rejestracyjny;
- statut spółki w dwóch egzemplarzach;
- uchwałę o założeniu spółki;
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.