Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. określona w umowie może zostać zmieniona w trakcie funkcjonowania spółki. Należy przy tym zaznaczyć, że zmniejszenie kapitału zakładowego spółki może nastąpić do minimalnej wysokości kapitału określonego przez przepisy czyli kwoty 5000 zł. W przepisach nie ma jednak określonej maksymalnej wartości kapitału zakładowego spółki z o.o., co do której może nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

W sytuacji gdy zgromadzony przez spółkę kapitał jest niewystarczający do prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien rozważyć opcję podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Możliwość zwiększenia kapitału zakładowego spółki jest wykorzystywana przez polskich przedsiębiorców stosunkowo często. Kapitał zakładowy jest określony jako kapitał założycielski, ponieważ stanowi pierwotny wkład wniesiony przez wspólników podczas zakładania spółki.

Sposoby na zwiększenie kapitału w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może polegać na zwiększeniu wartości nominalnej udziałów lub też na utworzeniu nowych udziałów. Zastosowanie drugiego sposobu umożliwia powiększenie kręgu wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może być sfinansowane z wniesionych przez wspólników do spółki wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, na skutek czego następuje zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i powiększenie majątku spółki. Stwarza to także możliwość rozszerzenia kręgu wspólników. Drugą opcją jest sfinansowanie podniesienia kapitału spółki ze środków własnych spółki pochodzących z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki. W takiej sytuacji nie zmienia się majątek spółki, gdyż kapitały te były już uprzednio w posiadaniu spółki, przesunięciu będą ulegać jedynie pozycje w bilansie spółki. W tym przypadku nowe udziały mogą objąć jedynie dotychczasowi wspólnicy spółki.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Obowiązek podatkowy przy zmianie kapitału

Zmiana kapitału spółki wiąże się z powstaniem obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podstawę opodatkowania w tym przypadku będzie stanowiła wartość dokonanych wkładów. Obowiązek zapłaty podatku w przypadku zwiększenia kapitału powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki. Wartość należnego podatku pomniejsza się o koszty jakie przedsiębiorca poniósł w związku z procedurą zmiany kapitału zakładowego spółki. Będzie się w to wliczała kwota taksy notarialnej (wraz z podatkiem od towarów i usług) pobraną przez notariusza, a także opłaty związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepisy dopuszczają możliwość zwrotu części kwoty podatku związanego z podwyższeniem kwoty kapitału zakładowego. Możliwość taka istnieje min. w sytuacji gdy podwyższenie kapitału zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale. Tak więc jeżeli podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej, podatek będzie zwracany w całości lub w części. Przychodów otrzymanych przez spółkę na pokrycie kapitału zakładowego nie zalicza się do przychodów podatkowych, co skutkuje tym, że nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Zanim podejmiesz decyzję o zmianie kapitału…

Podjęcie decyzji o zmianie kapitału zakładowego spółki powinno być starannie przemyślane i zaplanowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Dostępne rozwiązania przedsiębiorca powinien każdorazowo skonsultować z prawnikiem, który będzie w stanie pomóc jak najlepiej dostosować je do indywidualnych potrzeb biznesowych klienta.

Chcesz zmienić kapitał zakładowy spółki albo o tym porozmawiać?
Skontaktuj się z nami.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.