Firma na Jersey - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Jersey

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Jersey

Wyspa Jersey to największa z Wysp Normandzkich umiejscowiona w południowej części Kanału La Manche. Nie jest częścią Unii Europejskiej, posiada też wynegocjowane gwarancje swojego systemu podatkowego. Jest to zatem anglojęzyczny raj podatkowy w środku Europy, którego uroki skusiły duże międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz potentatów polskiego biznesu. Czy zatem otwieranie spółki na Jersey może być dobrym pomysłem na optymalizację swojego biznesu?

Firma na Jersey

Wyspa Jersey to największa z Wysp Normandzkich umiejscowiona w południowej części Kanału La Manche. Nie jest częścią Unii Europejskiej, posiada też wynegocjowane gwarancje swojego systemu podatkowego. Jest to zatem anglojęzyczny raj podatkowy w środku Europy, którego uroki skusiły duże międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz potentatów polskiego biznesu. Czy zatem otwieranie spółki na Jersey może być dobrym pomysłem na optymalizację swojego przedsiębiorstwa?

Założenie firmy na Jersey. Jakie są dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej?

System prawny Jersey pozwala na wybór jednej spośród kilku form działalności organizacyjnoprawnej, w tym:

 • publiczna oraz prywatna spółka akcyjna (PLC);
 • przedstawicielstwo spółki zagranicznej;
 • spółka jawna (general partnership);
 • spółka komandytowa (limited partnership);
 • trust oraz fundacja;
 • spółka z o.o. (LLC);
 • protected cell company (forma niemająca odpowiednika w polskim porządku prawnym, która nie posiada odrębności prawnej).

Szczególnym zainteresowaniem zagranicznych przedsiębiorców cieszy się rejestracja spółki w formie LLC.

Zakładanie firmy na Jersey

Popularną formą prowadzenia działalności na wyspie jest Limited Liability Company, czyli odpowiednik dobrze znanej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie firmy na Jersey w tej formie prawnej wymaga co najmniej jednego wspólnika (może to być również osoba prawna) i jednego dyrektora, z których żaden nie musi być rezydentem Jersey. Minimalna kwota kapitału zakładowego nie jest określona. Zgromadzenia wspólników nie muszą odbywać się na wyspie. Gotowa spółka na Jersey musi posiadać tam swoją siedzibę wraz z adresem, a sprawy urzędowe mogą być załatwiane przy pomocy podpisu elektronicznego, co znacznie ułatwia ich bieżące zarządzanie.

Jeśli chodzi o koszty, jakie generuje rejestracja spółki na Jersey, to oprócz wynagrodzenia za obsługę prawną, należy doliczyć koszty rejestracji, które wynoszą 200 funtów, natomiast roczny koszt prowadzenia rejestru dla spółki to ok. 210 funtów.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki na Jersey

Wyspa Jersey posiada system podatkowy, który cechuje się dużą niezależnością od regulacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Na wyspie nie obowiązuje klasyczne opodatkowanie podatkiem VAT, jednak od 2008 r. wprowadzony został podatek od dóbr i usług, początkowo wynoszący 3%, obecnie kształtujący się na poziomie 5%. System podatkowy przewiduje również zerową stawkę VAT na wybrane kategorie towarów, m.in. leki. Zwolnienie z VAT obejmuje wybrane rodzaje usług, w tym pocztowe, edukacyjne, pogrzebowe oraz ubezpieczeniowe. Obowiązek rejestracji w VAT powstaje z chwilą przekroczenia rocznego obrotu w wysokości 300 tysięcy funtów brytyjskich. Dopuszczalna jest też rejestracja dobrowolna.

Na Jersey w zasadzie nie ma podatku dochodowego dla spółek. Opodatkowanie CIT opiera się na zasadzie 0/10/20 co dla większości przedsiębiorców jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem. Zasadniczo działalność spółek prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu położonego na wyspie (substancji materialnej spółki) jest nieopodatkowana. Do wyjątków należą nieliczne profile działalności takie jak np. usługi finansowe (stawka 10%), wynajem i działalność deweloperska (stawka 20%) i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (stawka 20%). Dodatkowo, opodatkowaniu nie podlegają dywidendy i odsetki.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa firma na Jersey

Kupno spółki na Jersey jest możliwe, jednak ze względu na jasne procedury, otwieranie firmy na Jersey wydaje się być dużo korzystniejsze. Należy również pamiętać, że zakup spółki na Jersey obarczony jest ryzykiem dotyczącym jej historii i koniecznością weryfikacji zobowiązań i wszystkich dokumentów. Dlatego, zanim podjęte zostaną kroki, których zwieńczeniem będzie kupno firmy na Jersey, istotnym jest, aby rozważyć wszystkie aspekty takiego procesu. Spółka zarejestrowana jako nowy podmiot pozwala na kształtowanie treści umowy zgodnie z wolą wspólników i rozpoczęcie prowadzenia działalności na przewidywalnych i bezpiecznych warunkach.

Jak założyć działalność gospodarczą na Jersey krok po kroku?

Aby założyć działalność gospodarczą funkcjonującą w formie spółki z o.o. należy spełnić szereg wymagań formalnych.

Pierwszym krokiem jest wybór nazwy dla podmiotu. Spółki zarejestrowane na Jersey powinny wybrać nazwę, która nie koliduje z już funkcjonującymi podmiotami oraz zarezerwować ją online. Kolejnym elementem jest opracowanie aktu organicznego spółki, czyli Memorandum of Association. Jego podstawowe elementy obejmują:

 • nazwę oraz formę prawną przedsiębiorstwa;
 • imię i nazwisko oraz adres albo firmę i siedzibę każdego z założycieli;
 • wysokość i sposób rozdzielenia kapitału założycielskiego spółki;
 • zakres odpowiedzialności udzielony przez gwaranta (jeżeli taka osoba została powołana).

Dalsze etapy rejestracji to przygotowanie Articles of Association, Statement of Particulars. Zgodę na rejestrację spółki wydaje Jersey Financial Services Commission po analizie załączonych do wniosku dokumentów. Założenie firmy zgodnie z prawem wiąże się z wydaniem tzw. Certificate of Incorporation. Obowiązujące przepisy nie przewidują konieczności wyrabiania przez spółkę pieczęci firmowej.

 Spółka może został założona przez jednego lub większą liczbę udziałowców w dowolnym celu. Struktura spółki zakłada powołanie przynajmniej jednego dyrektora. Musi mieć on ukończone 18 lat, ale nie wymaga się, aby był rezydentem Jersey albo udziałowcem w spółce. Spotkania wspólników mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dowolnym miejscu na świecie.

Liczbę oraz wartość udziałów określa umowa spółki. Udziały mogą być wyrażone w dowolnej walucie, a także być równej lub nierównej wartości. Zwyczajowa wysokość deklarowanego kapitału zakładowego wynosi 10 tysięcy funtów brytyjskich, ale możliwe jest zadeklarowanie nawet 1 funta kapitału. Wszystkie udziały są pokrywane wkładami pieniężnymi.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Jersey – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółek z o.o. w raju podatkowym na Jersey.

Liczba wspólników
minimum 1
Minimalny kapitał zakładowy
1 GBP
Podatek VAT
bazowa stawka 5%
Podatek CIT
bazowa stawka 0%, stawki podwyższone 10% oraz 20%

FAQ:

Jak długo trwa założenie spółki na Jersey?
Czas założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to około 2 dni przy założeniu, że wszystkie formalności zostały wypełnione prawidłowo.
Czy wspólnicy w spółce z o.o. zarejestrowanej na Jersey mogą korzystać z wirtualnego adresu?
Przepisy wymagają podania adresu, który będzie pojawiał się na wszystkich dokumentach oraz deklaracjach spółki (tzw. officce address). W tym celu można skorzystać z usługi adresowej.
Czy na Jersey funkcjonuje rejestr beneficjentów rzeczywistych?
Tak, w maju 2021 roku uruchomiono na Jersey rejestr beneficjentów rzeczywistych, co częściowo zmniejszyło możliwości w zakresie zachowania anonimowości operacji.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.