Firma w Bułgarii

Firma w Bułgarii

Bułgaria to kraj położony w południowo – wschodniej Europie ze stolicą w Sofii. Od 2004 r. jest członkiem NATO, a od 2007 r. Unii Europejskiej. W Polsce kraj ten kojarzony ten jest przede wszystkim z wyjazdami wakacyjnymi, a podróżowanie nad bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego w ostatnich latach cieszy się dużą popularnością. Jednocześnie, jest to kraj, który może zaoferować wiele korzyści dla potencjalnych inwestorów.

Informacje ogólne

W konsekwencji bardzo niskich stawek podatkowych oraz dodatkowych udogodnień dla inwestorów jakie oferuje Bułgaria, stanowi ona realną alternatywę dla państw Europy Zachodniej, której niejednokrotnie posiadają dużo bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie rejestracji spółek. Kuszą również niskie ceny tutejszy nieruchomości, w tym apartamentów na wynajem, jak i inwestycje w lokalne winnice. W świetle planowanych w Polsce zmian prawa podatkowego kraj ten wydaj się tym bardziej atrakcyjny, że system prawny niewiele różni się od polskiego. Dzięki temu oraz stosunkowo niewielkiej odległości z Polski możliwe jest bezproblemowe oraz uzasadnione rynkowo przeniesienie faktycznego biznesu na teren tego kraju bez naruszania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Podatki w Bułgarii

Stawka podatku dochodowego w Bułgarii kształtuje się na bardzo korzystnym poziomie i wynosi 10% zarówno w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli chodzi o podatek VAT, to zasadniczo stawka podstawowa to 20%; przewidziana jest również stawka obniżona – 9% na niektóre towary i usługi oraz stawka 0%. Dodatkowo, do kwoty 25 tysięcy euro istnieje zwolnienie podmiotowe z tego podatku. Co ciekawe, w Bułgarii ustalony został sztywny kurs tamtejszej waluty – lewa – do euro i wynosi on 1 euro = 1,96 lewa.

Założenie firmy w Bułgarii

Zakładanie spółki w Bułgarii jest wyjściem naprzeciw osobom, które z różnych względów chciałyby prowadzić biznes poza głównym nurtem. Bułgaria to jurysdykcja atrakcyjna finansowo, a jednocześnie gwarantująca przedsiębiorcy bezpieczeństwo w postaci wspólnego rynku i ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Do najbardziej korzystnych form prowadzenia biznesu w Bułgarii bez wątpienia należy zaliczyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD lub jej jednoosobowa wersja – EOOD) oraz spółkę akcyjną. Rejestracja firmy w Bułgarii w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co najmniej jednego wspólnika oraz osoby dyrektora. Co ciekawe, żaden z nich nie musi posiadać obywatelstwa Bułgarii ani nie być rezydentem tego kraju. Minimalny kapitał to równowartość 1 euro i kwota ta musi zostać wpłacona na rachunek bankowy założony na miejscu. Protokół założycielski musi zostać podpisany przez założycieli w języku bułgarskim. Co istotne, udziałowcy spółki OOD nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania, gdyż ta jest ograniczona do wielkości wpłat pokrywających kapitał zakładowy spółki. Co roku, do 31 marca, spółka jest obowiązana przekazać do bułgarskiego rejestru handlowego sprawozdanie finansowe.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Gotowa spółka w Bułgarii

Kupno spółki w Bułgarii jest możliwe, jednak ze względu na uproszczone procedury i krótki czas, otwieranie firmy w Bułgarii wydaje się być dużo bardziej korzystne. Należy również pamiętać, że zakup spółki w Bułgarii obarczony jest ryzykiem dotyczącym jej historii i konieczności weryfikacji zobowiązań i wszystkich dokumentów. Dlatego zanim podjęte zostaną kroki, których zwieńczeniem będzie kupno firmy w Bułgarii, istotnym jest aby rozważyć wszystkie aspekty takiego procesu.

Interesuje Cię założenie spółki w Bułgarii albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub