Firma na Kajmanach

Firma na Kajmanach

Kajmany to kolejny raj podatkowy stanowiący brytyjskie terytorium zamorskie, jednak podobnie jak w przypadku Seszeli nie należą do Unii Europejskiej, a tym samym prawo europejskie nie ma: Kajman Wielki, Kajman Mały oraz Kajman Brac.

Informacje podstawowe

Większość pieniędzy ulokowanych na Kajmanach pochodzi z obu Ameryk, gdzie bardzo ceni się kajmański system prawny, działalność sądów oraz banków; nie wspominając już o zupełnym braku podatku dochodowego. Kajmański reżim prawny oparty jest na angielskim systemie prawa zwyczajowego, który rozszerzany jest regulacjami lokalnymi.

Wyspy cenią poczucie bezpieczeństwa biznesowego i swoją reputację, dlatego tamtejszy system prawny jest ciągle aktualizowany. Kajmany stanowią piąte co do wielkości największe centrum bankowe na świecie i uznawane są za offshorowe centrum finansowe

Otwieranie firmy na Kajmanach a wybór formy prawnej

Zakładanie spółki Na Kajmanach wiąże się z wyborem jej formy prawnej. Na Wyspach wyróżnić można trzy rodzaje spółek, tj.: zwykłe, zagraniczne oraz zwolnione (exempted company). Z punktu widzenia korzyści podatkowych jakie interesują zagranicznych inwestorów najbardziej atrakcyjną spółką jest spółka zwolniona tzw. Exempted Company.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Rejestracja spółki na Kajmanach w formie Exempted Company

Zakładanie firmy na Kajmanach w postaci spółki zwolnionej może dać wiele korzyści. Nazwa Exempted Company pochodzi od zasady braku opodatkowania spółki, jeśli nie prowadzi ona działalności na terytorium Kajmanów. Stąd właśnie w Polsce zwykło się ją określać spółką zwolnioną. Każda spółka zarejestrowana na Kajmanach muszi posiadać adres rejestrowy na Wyspach, tzw. registered address. Spółka zwolniona jest najczęściej wybieraną formą przez zagranicznych inwestorów

Kapitał zakładowy a zakładanie firmy na Kajmanach

Standardowo określa się kapitał zakładowy firmy na 50.000,00 USD, które dzieli się na 50.000 akcji o wartości 1,00 USD każda. Co ciekawe, akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej. Istnieje możliwość emisji akcji na okaziciela, jednak muszą być one w posiadaniu, autoryzowanego lub uznanego przez kajmańskie władze monetarne, kuratora.

Podatki na Kajmanach

Spółka zwolniona, mimo braku podatków na Kajmanach, posiada regulacje chroniące ją podatkowo
w razie zmiany obowiązującego systemu prawnego. Spółka otrzymuje tzw. Tax Exemption Certificate, w skrócie TEC. Posiadacz takiego dokumentu zostaje zwolniony z podatku, a Kajmany gwarantują spółce dwudziestoletni okres zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Rejestracja firmy na Kajmanach i jej struktura wewnętrzna

Spółka na Kajmanach w swojej strukturze wewnętrznej musi posiadać co najmniej jednego dyrektora, który ma prawo reprezentacji podmiotu. Dyrektorem może być osoba fizyczna lub prawna. Udziałowcem spółki również może być zarówno osoba fizyczną jak i osoba prawna. Bardzo popularne jest ustanowienie udziałowców jak i zarządu powierniczego. Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Anonimowość i odpowiedzialność wspólników

Założenie firmy na Kajmanach wiąże się z możliwością anonimowości udziałowców. Przy rejestracji spółki zwolnionej istnieje możliwość nieujawniania danych wspólników w lokalnym rejestrze spółek. Dodatkowo, prawodastwo wysp, a konkretnie ustawa Confidential Relationship (Preservation) Law gwarantuje anonimowość właścicieli spółki. Praktycznie jedynymi informacjami dostępnymiw publicznych rejestrach są nazwa i adres siedziby spółki. Odpowiedzialność właścicieli spółek zwolnionych ograniczona jest do wielkości zainwestowanych udziałów.

Otwieranie spółki na Kajmanach a jej nazwa

Rejestrując spółkę na Kajmanach należy pamiętać, że w jej nazwie nie mogą widnieć takie zwroty jak: Assurance, Bank, Trust, Insurance, Chartered, Company Management, Mutual Fund lub Chamber of Commerce. Natomiast przyrostki określające formę prawną spółki to: Limited, Ltd., Corporation, Corp., Incorporated lub Inc.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Księgowość spółki na Kajamnach

Nie istnieje przymus prawny prowadzenia księgowości spółki na Kajmanach. Nie ma również wymogu przeprowadzania corocznych zgromadzeń wspólników i sporządzania sprawozdań finansowych. Jedynym wymogiem urzędowym, jest składanie w styczniu tzw. annual report, którego zadaniem jest potwierdzenie prowadzenie działalności poza granicami Kajmanów.

Gotowa spółka na Kajmanach / kupno spółki na Kajmanach / zakup firmy na Kajmanach

Klienci rozważają również kupno firmy na Kajamnach, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma na Kajmanach istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny spółek na Kajmanach, zakup spółki na kajmanach jest nieopłacalny i niepraktykowany.

Interesuje Cię założenie spółki na Kajmanach albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub