Firma na Kajmanach

Kajmany to kolejny raj podatkowy stanowiący brytyjskie terytorium zamorskie, jednak podobnie jak w przypadku Szeszeli nie należą do Unii Europejskiej, a tym samym prawo europejskie nie ma zastosowania na ich terytorium. Większość pieniędzy ulokowanych na Kajmanach pochodzi z obu Ameryk, gdzie bardzo ceni się kajmański system prawny, działalność sądów oraz banków; nie wspominając już o zupełnym braku podatku dochodowego.

Zakładanie firmy na Kajmanach

Na Kajmanach wyróżniamy trzy rodzaje spółek: zwykłe, zagraniczne i zwolnione (exempted company). Wszystkie rodzaje spółek muszą posiadać siedzibę na terytorium Kajmanów, a minimalny kapitał zakładowy nie jest wymagany. Wymagany jest również jeden członek zarządu. Może nim być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. W spółce zwykłej 60% właścicieli musi posiadać obywatelstwo Wysp. Jeśli ktoś chce prowadzić działalność na Kajmanach, jako spółka założona w innej jurysdykcji może zarejestrować spółkę zagraniczną.
Do rejestracji wystarczy przedłożyć w Urzędzie Rejestrowym odpowiednie dokumenty. Najciekawszym rodzajem spółki kajmańskiej jest tzw. spółka zwolniona. Jej wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów, a przeprowadzanie corocznych zebrań, audytów i przygotowywanie sprawozdań finansowych nie jest wymagane. Należy jedynie przechowywać w siedzibie spółki wykaz dyrektorów oraz składanie co roku oświadczenia o prowadzeniu działalności poza granicami Kajmanów.

Myślisz o założeniu firmy na Kajmanach? Powierz to zadanie profesjonalistom. Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h
lub