Firma na Kajmanach - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Kajmanach

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Kajmanach

Kajmany to kolejny raj podatkowy będący brytyjskim terytorium zamorskim, jednak podobnie jak w przypadku Seszeli nie należą do Unii Europejskiej, a tym samym prawa europejskiego nie ma: Kajman Wielki, Kajman Mały oraz Kajman Brac. Założenie spółki na Kajmanach pozwala na optymalizację opodatkowania i prowadzenie działalności gospodarczej na korzystnych warunkach.

Informacje podstawowe o Kajmanach

Większość pieniędzy ulokowanych na Kajmanach pochodzi z obu Ameryk, gdzie bardzo ceni się kajmański system prawny, działalność sądów oraz banków; nie wspominając już o zupełnym braku podatku dochodowego. Kajmański reżim prawny oparty jest na angielskim systemie prawa zwyczajowego, który rozszerzany jest regulacjami lokalnymi.

Wyspy cenią poczucie bezpieczeństwa biznesowego i swoją reputację, dlatego tamtejszy system prawny jest ciągle aktualizowany. Kajmany stanowią piąte co do wielkości największe globalne centrum bankowe i uznawane są za offshorowe centrum finansowe. Kajmany uznane są za raj podatkowy przez spółki na całym świecie.

Prowadzenie działalności na Kajmanach daje również możliwość zachowania daleko idącej anonimowości inwestorom. Poufnych informacji nie ujawnia się w rejestrach publicznych.

Otwieranie firmy na Kajmanach a wybór formy prawnej

Zakładanie spółki na Kajmanach wiąże się z wyborem jej formy prawnej. Na Wyspach wyróżnić można trzy rodzaje spółek, tj.: zwykłe, zagraniczne oraz zwolnione (exempted company). Z punktu widzenia korzyści podatkowych jakie interesują zagranicznych inwestorów najbardziej atrakcyjną spółką jest spółka zwolniona tzw. Exempted Company.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rejestracja spółki na Kajmanach w formie Exempted Company

Zakładanie firmy na Kajmanach w postaci spółki zwolnionej może dać wiele korzyści. Nazwa Exempted Company pochodzi od zasady braku opodatkowania spółki, jeśli nie prowadzi ona działalności na terytorium Kajmanów. Stąd właśnie w Polsce zwykło się ją określać spółką zwolnioną. Każda spółka zarejestrowana na Kajmanach musi posiadać adres rejestrowy na Wyspach, tzw. registered address. Spółka zwolniona jest najczęściej wybieraną formą przez zagranicznych inwestorów ze względu na preferencje podatkowe oraz niskie wymagania dotyczące kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy a zakładanie firmy na Kajmanach

Standardowo określa się kapitał zakładowy firmy na 50.000,00 USD, które dzieli się na 50.000 akcji o wartości 1,00 USD każda. Pozwala to na zachowanie minimalnej wysokości opłaty rejestracyjnej. Co ciekawe, akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej. Istnieje możliwość emisji akcji na okaziciela, jednak muszą być one w posiadaniu, autoryzowanego lub uznanego przez kajmańskie władze monetarne, kuratora.

Podatki na Kajmanach

Spółka zwolniona, mimo braku podatków na Kajmanach, posiada regulacje chroniące ją podatkowo w razie zmiany obowiązującego systemu prawnego. Firma zwolniona otrzymuje tzw. Tax Exemption Certificate, w skrócie TEC. Posiadacz takiego dokumentu zostaje zwolniony z podatku, a brytyjskie terytorium zamorskie gwarantuje spółce dwudziestoletni okres zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Rejestracja firmy na Kajmanach i jej struktura wewnętrzna

Spółka na Kajmanach w swojej strukturze wewnętrznej musi posiadać co najmniej jednego dyrektora, który ma prawo reprezentacji podmiotu. Dyrektorem może być osoba fizyczna lub prawna. Udziałowcem spółki również może być zarówno osoba fizyczną jak i osoba prawna. Bardzo popularne jest ustanowienie udziałowców jak i zarządu powierniczego. Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora. Lokalne obywatelstwo nie jest wymogiem formalnym, więc zagraniczni udziałowcy również mogą założyć spółkę offshore.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Anonimowość i odpowiedzialność wspólników dla osób zakładających spółkę na Kajmanach

Założenie firmy na Kajmanach wiąże się z możliwością anonimowości udziałowców. Przy rejestracji spółki zwolnionej istnieje możliwość nieujawniania danych wspólników w lokalnym rejestrze spółek. Dodatkowo, prawodawstwo wysp, a konkretnie ustawa Confidential Relationship (Preservation) Law gwarantuje anonimowość właścicieli spółki. Praktycznie jedynymi informacjami dostępnymi w publicznych rejestrach są nazwa i adres siedziby spółki. Odpowiedzialność właścicieli spółek zwolnionych ograniczona jest do wielkości zainwestowanych udziałów. Spółki zwolnione lub z ograniczoną odpowiedzialnością są bezpieczną formą biznesu.

Otwieranie spółki na Kajmanach a jej nazwa

Rejestrując spółkę na Kajmanach należy pamiętać, że w jej nazwie nie mogą widnieć takie zwroty jak: Assurance, Bank, Trust, Insurance, Chartered, Company Management, Mutual Fund lub Chamber of Commerce. Natomiast przyrostki określające formę prawną spółki to: Limited, Ltd., Corporation, Corp., Incorporated lub Inc. Nazwa spółki offshore nie może naruszać również oznaczeń podmiotów już występujących w obrocie prawnym.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Księgowość spółki na Kajmanach

Nie istnieje przymus prawny prowadzenia księgowości spółki na Kajmanach. Nie ma również wymogu przeprowadzania corocznych zgromadzeń wspólników i sporządzania sprawozdań finansowych. Jedynym wymogiem urzędowym, jest składanie w styczniu tzw. annual report, którego zadaniem jest potwierdzenie prowadzenie biznesu poza granicami Kajmanów. Brak konieczności przygotowywania sprawozdań finansowych sprawia, że prowadzenie spółek na Kajmanach nie jest obarczone wieloma obowiązkami.

Gotowa spółka na Kajmanach / kupno spółki na Kajmanach / zakup firmy na Kajmanach

Klienci rozważają również kupno firmy na Kajmanach, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma na Kajmanach istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny spółek na Kajmanach, zakup spółki na kajmanach jest nieopłacalny i niepraktykowany.

Jak założyć firmę na Kajmanach. Najważniejsze informacje

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące założenia spółki na Kajmanach

Spółka zwolniona

Minimalny kapitał zakładowy
Brak
Maksymalna liczba udziałowców
Brak
Podatek VAT
Brak
Podatek dochodowy
Brak
Gwarancja zwolnienia z opodatkowania
20 lat

Pytania i odpowiedzi:

Jak długo trwa zakładanie spółki na Kajmanach?
Cały proces trwa około 5 dni po skompletowaniu dokumentów i przejściu polityki KYC i AML.
Jak wygląda procedura rejestracji spółki?
Do założenia spółki konieczne jest:

wybranie nazwy podmiotu;
sporządzenie dokumentacji organicznej (statut spółki, umowa) i złożenie jej do rejestru;
wyznaczenie przedstawiciela.
Czy spółka offshore na Kajmanach musi mieć lokalny adres rejestrowy?
Tak, ale wspólnicy mogą skorzystać z usług biura wirtualnego.
CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.