Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Założenie spółki komandytowej wymaga inicjatywy przynajmniej dwóch wspólników. Sp. z o.o. spółka komandytowa jest spółka komandytową, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, w tym także spółki osobowe takie jak spółka jawna lub spółka partnerska.

Rejestracja sp. z o.o. sp. k.

Komplementariusze reprezentują spółkę komandytową na zewnątrz, a także prowadzą sprawy spółki oraz odpowiadają za jej zobowiązania bez ograniczeń całym swym majątkiem, nie tak jak w przypadku komandytariuszy, którzy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Należy pamiętać przy ustalaniu sumy komandytowej, że to właśnie do jej wysokości będzie odpowiadał komandytariusz i to właśnie ta suma będzie widniała w KRS.

Omawianą spółkę można założyć na dwa sposoby:

  • Po pierwsze w sposób tradycyjny związany z zwarciem umowy spółki oraz rejestracją spółki w odpowiednim Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Po drugie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową można założyć przez Internet, w tej metodzie niezbędne jest założenie przez wszystkich wspólników kont e-PUAP oraz kont w systemie S24.
Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Podatki

Spółka z o.o. sp. k. stanowi połączenie dwóch rodzajów spółek, co pozwala na optymalizację podatkową przy wystarczającej wysokości obrotów. Atutem tego rodzaju spółki będą przede kwestie podatkowe. Spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT, jednak należy pamiętać, że dochody wspólników, którzy są osobami fizycznymi są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych- PIT.

Przedstawmy to w liczbach, przy założeniu, ze udział w zysku komplementariusza wynosi10%, a udział w zysku komandytariusza to 90%. Jeśli spółka w roku podatkowym osiągnęła dochód w wysokości 200.000 zł to dochodem komandytariusza, który będzie podlegać opodatkowaniu jest kwota 180.000 zł; podatek wynosi 34.200 zł, a realny zysk 145.800 zł. W związku z tym osoba fizyczna, która jest wspólnikiem w obu spółka osiągnie zysk w kwocie 158.922 zł.

Dla przypomnienia- naszym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma 10 % udziałów w zysku. W powyższym przypadku jest to kwota 16.200 zł, od której należy odprowadzić 3800 zł podatku, w związku z czym „na czysto” do wspólnika trafi 13.122 zł. Jeśli jednak ten sam dochód osiągnęła by sp. z o.o. to podlegałby ona opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, którego wysokość wynosiłaby (od dochodu 200.00 zł) 38.000 zł, natomiast podatek od dywideny w wysokości 19% wynosiłyby 30.700 zł. W związku z tym do wspólnika trafi kwota 131.220 zł.

Koszty działalności

Najpierw należy zaznaczyć, że założenie spółki z. o. o. sp. k. wiąże się z podwójnymi kosztami, ponieważ po pierwsze rejestrujemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie spółkę komandytową, której komplementariuszem będzie wyżej opisywana sp. z o.o. Koszty wahają się od 350 zł za jedną spółkę w przypadku rejestracji przez system S24, a 600 zł za regularną rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Księgowość

Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółka komandytowa mają obowiązek prowadzenie odrębnej księgowości.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub