Firma w Kanadzie - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Kanadzie

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Kanadzie

Kanada jest państwem położonym w Ameryce Północnej, rozciągającym się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Drugie państwo świata pod względem powierzchni (zaraz po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Rozwój ekonomiczny i technologiczny tego kraju stymulowały powiązania handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, które przyjmowały prawie 80% eksportu z Kanady.

Zakładanie firmy w Kanadzie

Kanadyjskie przepisy dotyczące rejestracji spółek cechuje prostota i przejrzystość. Rejestracja spółki w Kanadzie może być przeprowadzona w ciągu kilku godzin. Otwieranie firmy w Kanadzie może w całości odbywać się zdalnie. Jednak do otwarcia rachunku bankowego wymagane jest osobiste stawiennictwo w tym państwie.

Otwieranie spółki w Kanadzie dokonuje się w formie umowy między dwoma lub więcej osobami, na podstawie której partnerzy podejmują wspólną działalność gospodarczą poprzez połączenie swoich środków. Umowa taka powinna być sporządzona w formie pisemnej. W umowie określone są najważniejsze aspekty prowadzonej działalności jak przykładowo to, w jaki sposób partnerzy dzielą się zyskiem. Spółka w Kanadzie musi posiadać co najmniej jednego dyrektora. Jeżeli z dowolnych powodów dana osoba nie chce figurować jako dyrektor firmy, możliwe jest skorzystanie z usług dyrektora nominee.

Rejestracja firmy w Kanadzie nie wymaga wniesienia określonego przepisami minimalnego kapitału zakładowego, jego wysokość jest dowolna. Spółki działają w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych prowincjach. Zakładanie spółki w Kanadzie jest najczęściej praktykowane przez przedsiębiorców prowadzących między innymi handel internetowy, firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym międzynarodowego biznesu, zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami czy inwestycyjnych. Cieszą się także dużą popularnością wśród branży IT, E-Commerce i kryptowalut.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki w Kanadzie

Kanada podpisała umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu z ponad 90 krajami, oferuje osobom nie będącym rezydentami możliwość założenia kilku rodzajów spółek. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na założenie firmy w Kanadzie mogą zredukować podatek dochodowy od osób prawnych do 5%, a w niektórych prowincjach nawet do 0%. Aby skorzystać z takich ulg podatkowych, wymagane jest, aby firma w Kanadzie posiadała udziałowca, który jest nierezydentem, a działalność spółki musi być prowadzona poza obszarem Kanady.

Rejestracja spółki w Kanadzie zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia księgowości, ale nie ma obowiązku zgłaszania jej lokalnym władzom. Podatek VAT ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych lokalnie i w zależności od lokalizacji wynosi od 5 do 15%.

Gotowa firma w Kanadzie / zakup spółki w Kanadzie

Kupno spółki w Kanadzie nie jest praktykowane. Zakup firmy w Kanadzie jest nieopłacalnym rozwiązaniem z uwagi na fakt, że rejestracja spółki odbywa się dość szybko.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.