Firma w Brazylii

Brazylia, tradycyjnie zaliczana do najważniejszych rozwijających się krajów grupy BRICS, cieszy się ze względu na szybkie tempo wzrostu oraz ogromny rynek lokalny (ponad 200 mln osób). coraz większym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów.

Zakładanie firmy w Brazylii

Jako lokalny podmiot wybierają oni najczęściej Sociedade Limitada. Główną cechą “Ltda”, będące mieszanką cech spółki kapitałowej i osobowej, jest ograniczenie odpowiedzialności każdego wspólnika do wysokości wniesionego wkładu, przy czym wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za wypłatę kapitału korporacyjnego. Konieczne jest umieszczenie w składzie rady dyrektorów Brazylijczyka lub osoby będącej rezydentem Brazylii. Zasadniczo ustawodawstwo brazylijskie
nie narzuca minimalnej ani maksymalnej kwoty kapitałowi korporacyjnemu chyba, że podmiot brazylijski prowadzi działalność handlową lub wynajmuje zagraniczną osobę, aby stała się dyrektorem podmiotu brazylijskiego. Wymagane jest co najmniej dwóch wspólników wnoszących wkłady, rezydentów lub nierezydentów. Żadne sprawozdania finansowe nie muszą być publikowane. Ponadto “Limitada” rzadko ujawnia podstawowe informacje finansowe, takie jak wydatki operacyjne lub zyski na koniec roku.

Myślisz o założeniu firmy w Brazylii? Powierz to zadanie profesjonalistom. Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h
lub