Firma w Brazylii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Brazylii

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Brazylii

Brazylia – kraj samby, futbolu, pięknych plaż i gęstej dżungli. Należy do grupy gospodarczych potentatów G20, a jej gospodarka opiera się na dużych złożach ropy naftowej oraz największej na świecie ilości upraw kawy. Czy założenie firmy w Brazylii to odważny pomysł czy warte podjęcia ryzyko?

Zakładanie spółki w Brazylii a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

W Brazylii dostępnych jest kilka rodzajów form prawnych, jednak najczęściej wybieraną i najbardziej zalecaną jest La Sociedade a responsabilidade limitada (LTDA), czyli spółka w Brazylii z ograniczoną odpowiedzialnością.
Otwieranie firmy w Brazylii tego rodzaju wiąże się z kilku etapowym postępowaniem, które pod niektórymi względami przypomina procedurę stosowaną przy otwieraniu firmy w Hiszpanii.

W Brazylii zasadniczo nie ma wymogu prawnego dotyczącego minimalnego kapitału dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce wymaga się jedynie kapitału docelowego do założenia spółki w Brazylii w wysokości 1 dolara. Kapitał ten jest podzielony na jednostki kapitałowe, zwane kwotami (a nie udziałami jak w Polsce) oraz jest rejestrowany. Własność i liczba kwot są określone w statucie.

W spółce LTDA musi być co najmniej dwóch członków (wspólników), którzy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i mogą mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Jednak w przypadku nierezydentów, będą oni musieli zapewnić sobie odpowiednią reprezentację przed instytucjami i urzędami w Brazylii w różnych sprawach związanych z utworzeniem spółki. Takie usługi są zazwyczaj świadczone odpłatnie, przez lokalnych urzędników. Do organów brazylijskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy Zarząd oraz Rada Administracyjna.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Co najmniej jeden z członków zarządu, musi zostać mianowany jako dyrektor generalny. Istnieje obowiązek zawarcia takiego rozwiązania w statucie spółki. Dodatkowo musi on posiadać stałą wizę lub być rezydentem w Brazylii. Do jego zadań będzie należało przede wszystkim reprezentowanie interesów członka zarządu, który go mianował, z kolei członkowie Rady Administracyjnej mogą być obcokrajowcami i niekoniecznie rezydentami w Brazylii.

Zakładanie firmy w Brazylii a czas rejestracji

Rejestracja spółki w Brazylii wiąże się ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów korporacyjnych oraz uzyskaniu odpowiednich numerów identyfikacyjnych.

Pierwszym krokiem jest wybranie nazwy dla spółki, która musi być unikalna oraz musi zawierać wyrażenie „Ltda” bądź „SA”. Taka nazwa jest rejestrowana i zatwierdzana na poziomie stanowym. Proces weryfikacji polega na sprawdzeniu, czy nazwa nie jest podobna do żadnej z innych już istniejących. Weryfikacje przeprowadzają odpowiednie organy państwowe.

Następnie należy uzyskać lokalny identyfikator podatkowy dla zagranicznych wspólników – CPF. Jest to numer identyfikacji podatnika, który jest nadawany osobą mieszkającym w Brazylii, jak i rezydentom obcych państw przez Federalne Biuro Dochodów. Numer CPF jest niezbędny, ponieważ bez niego nie można otworzyć konta bankowego, czy utworzyć spółki. Jest wymagany przy każdej transakcji z wyjątkiem tych polegających na zakupie podstawowych produktów. Czas oczekiwania na numer to około 7 dni.

W czasie rejestracji spółki w Brazylii konieczne będzie uzyskanie numeru CNPJ, który także jest numerem identyfikacyjnym podatnika, ale jest używany dla firm, a nie osób fizycznych. Wszystkie firmy utworzone w Brazylii muszą ubiegać się o numer CNPJ w momencie tworzenia, w tym firmy zagraniczne, które chcą inwestować lub posiadać aktywa w Brazylii. Na taki numer również należy poczekać około 7 dni.

Ponadto każda nowa inwestycja, która jest przedmiotem działalności spółki, musi zostać zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Bank Centralny w Brazylii, czas rejestracji to 5 dni.
Po uzyskaniu niezbędnych numerów oraz przygotowaniu i przedłożeniu dokumentacji do odpowiedniego rejestru spółka może zostać zarejestrowana, następuje to zwykle po 4 tygodniach.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Otwieranie spółki w Brazylii na odległość

Rejestracja firmy w Brazylii może odbyć się na odległość. Obecność podczas rejestracji nie jest wymagana. Spółka w Brazylii może zostać zarejestrowana przez lokalnego pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że spółka musi posiadać siedzibę w Brazylii, z której będzie pochodzić oficjalna korespondencja firmowa oraz będą przechowywane dokumenty prawne. Taki adres widnieje w rejestrze handlowym, a spółka legitymizuje się nim przed instytucjami podatkowymi. W tym celu można skorzystać z funkcjonujących na miejscu biur wirtualnych.

Podatki w Brazylii

System podatków dochodowych w Brazylii dalece różni się od tego, który znany jest w Polsce. Lokalny odpowiednik podatku CIT czyli Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) jest podatkiem federalnym. Jego wysokość kształtuje się w zależności od kwoty przychodów jakie osiąga dana spółka w Brazylii – jeżeli ich suma w skali roku nie przekracza 240 tysięcy reali brazylijskich, to podatek wynosi 15 procent. Po przekroczeniu podanej kwoty, wysokość podatku wzrasta o dodatkowe 10 procent. Do podanych kwot należy również wkalkulować lokalne podatki w zakresie ubezpieczenia socjalnego i na Państwowy Socjalny Fundusz Inwestycyjny.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Firmy rozpoczynające działalność w Brazylii jaki i te istniejące muszą składać i zgłaszać roczne sprawozdania finansowe oraz roczną deklarację podatkową.

W Brazylii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada wymogu audytowego, chyba że zostanie skwalifikowana jako „Super Limitada”, czyli duże przedsiębiorstwo/ duża spółka.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Brazylii / gotowa firma w Brazylii / zakup spółki w Brazylii

Kupno spółki w Brazylii może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnej procedury, jaką jest rejestracja firmy w Brazylii za pośrednictwem specjalistów w tym zakresie. Pozwoli to na ominięcie szeregu procedur tradycyjnie wymaganych na drodze do własnego biznesu. Należy mieć na uwadze, że zakup firmy w Brazylii obarczony jest ryzykiem dotyczącym jej historii i konieczności weryfikacji zobowiązań i wszystkich dokumentów. Dlatego zanim podjęte zostaną kroki, których zwieńczeniem będzie kupno firmy w Brazylii, istotnym jest aby rozważyć wszystkie aspekty takiego procesu.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.