Firma w Niemczech - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Niemczech

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Założenie spółki w Niemczech

Niemcy to kolejne z państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym założenie własnego biznesu jest dla pewnych branż dużo korzystniejsze niż w Polsce. Kancelaria Oniszczuk & Associates zapewnia profesjonalną pomoc w założeniu firmy w Niemczech oraz wpisie do rejestru działalności gospodarczej i sformułowaniu umowy spółki, a także wsparcie w przypadku ubiegania się o licencję transportową na terytorium Niemiec.

Spółka w Niemczech

Niemcy — państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Ekspansja na rynek niemiecki jest uznawana za tzw. bezpieczny wariant rozwoju spółki. Oczywiście pojęcie to należy do bardzo dyskusyjnych, ponieważ jest to uzależnione głównie od przedmiotu działalności spółek. Założenie spółki GmbH ma na celu rozwinięcie firmy przynoszącej sukcesy działalności w Niemczech. Przy wsparciu wyspecjalizowanych ekspertów naszej kancelarii uzyskanie prawa do prowadzenia spółki, co związane jest z wysokim poziomem biurokracji, staje się prostsze.

Spółka GmbH w Niemczech – zalety

GmbH to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Spółkę GmbH może założyć samodzielnie jeden udziałowiec (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo) albo wspólnie kilku udziałowców. Co istotne w spółkach GmbH, odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. Nie odpowiadają oni za przedsiębiorstwo swoim majątkiem prywatnym, a odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Kapitał zakładowy zwykle wynosi 25 000 euro. Obecnie spółka Gmbh jest jedną z najpopularniejszych form spółki form prawnych w Niemczech. Wielu przedsiębiorców z zagranicy, w tym z Polski decyduje się założyć spółkę Gmbh. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników to tylko jeden z powodów, dla których zakładanie spółek w Niemczech jest tak popularne.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie spółki w Niemczech – historia

Niemiecka spółka GmbH, która jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. była pierwszą na świecie formą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż powstawała na mocy ustawy z 20 kwietnia 1892 r. Spółka GmBH w Niemczech szczególną popularność zdobyła w XX wieku wśród przedsiębiorców tworzących tzw. rodzinny biznes. Obecnie jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyniły się do tego możliwości, jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności w formie spółki GmbH, a także prestiż, jaki niesie za sobą posiadanie niemieckiej spółki kapitałowej i większe zaufanie wśród potencjalnych kontrahentów.

Oprócz spółki GmbH warto wspomnieć o spółce UG (Unternehmergesellschaft), która również jest traktowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. UG nie stanowi odrębnej formy prawnej, a jest jedynie specjalną formą GmbH, dlatego też przepisy dotyczące spółki GmbH stosuje się odpowiednio do spółki UG, z uwzględnieniem pewnych różnic, do których należy przede wszystkim wysokość kapitału zakładowego. Spółka UG została stworzona w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy z powodów finansowych nie mogą pozwolić sobie na założenie GmbH, dlatego też posiada ona obowiązek odkładania ¼ nadwyżki ze zgromadzonych w danym roku dochodów do momentu, w którym w rezerwie zostanie zgromadzone 25 tys. Euro, czyli minimalny kapitał dla spółki GmbH. Obowiązek ten ma zapewnić możliwość późniejszego przekształcenia spółki UG w spółkę GmbH, co jednak nie jest przymusowe.

Rejestracja firmy w Niemczech

Jak założyć spółkę w Niemczech? Rejestracja spółki w Niemczech, dokładnie rejestracja spółki GmbH może być dla polskich przedsiębiorców bardzo interesująca, mimo że warunki wpisu do rejestru handlowego dla funkcjonowania spółki z o.o. są dość mocno rygorystyczne.

Rejestracja spółek w Niemczech rozpoczyna się od wskazania podstawowych danych takich jak nazwa spółki, siedziba, przedmiot działalności czy wybór zarządu. Spółka GmBH może być jednoosobowa, a wspólnikiem może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna. Przy wyborze przedmiotu działalności spółki należy precyzyjnie określić, na jakim polu będzie działała spółka GmbH oraz upewnić się, że dana działalność nie wymaga specjalnego zezwolenia czy wpisu do odpowiedniego rejestru. Sporządzenie umowy spółki jest obwarowane pewnym wymogiem, a mianowicie umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Zawiązanie umowy spółki nie kończy jednak procedury rejestracyjnej. Kolejnym krokiem jest otworzenie rachunku bankowego dla spółki w celu uiszczenia jej kapitału zakładowego. Po jego wpłacie i otrzymaniu potwierdzenia istnieje możliwość złożenia wniosku o rejestrację do Niemieckiego Rejestru Handlowego. Sama rejestracja spółek trwa około 3 tygodni.

Po inkorporacji spółka powinna wystąpić z wnioskiem o rejestracje działalności do odpowiedniego urzędu (Gewerbeanmeldung). Dodatkowo niemieckie spółki muszą ubiegać się o numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer), a te planujące zatrudnienie pracowników powinny zostać zgłoszone w odpowiednim stowarzyszeniu branżowym (Berufsgenossenschaftanmeldung). W sytuacji, gdy spółka będzie dokonywała międzywspólnotowych transakcji, powinna zostać zarejestrowana do VAT.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

GmbH w Niemczech – działalność

Prawo niemieckie, z wyjątkiem niektórych branż działalności gospodarczej (wyjątkiem jest działalność wymagająca specjalnego zezwolenia), nie przewiduje większych utrudnień przy zakładaniu spółki w Niemczech i jej prowadzeniu dla obcokrajowców – spółki te mogą działać bez ograniczeń na rynku niemieckim. Wyjątek stanowi zarząd spółki GmbH, w którego składzie nie może funkcjonować osoba spoza Unii Europejskiej. Osoby niebędące rezydentami UE nie mogą pełnić funkcji w zarządzie spółki bez uzyskania pozwolenia na pracę w Niemczech. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim rozważyć zakładanie spółki w Niemczech, jeśli ograniczenie odpowiedzialności odgrywa dla założycieli istotną rolę w podejmowanych przez nich działaniach na rynku, ponieważ za jej zobowiązania wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem, lecz majątkiem spółki.

Spółka w Niemczech – siedziba spółki

Siedziba obowiązkowo musi znajdować się w Niemczech. Niemieckie prawo tak ukształtowało siedzibę spółki ze względów urzędu skarbowego i innych organów. Warto zastanowić się nad opcją biura wirtualnego, dzięki czemu założenie przedsiębiorstwa w Niemczech staje się tańsze (oszczędności na podatkach).

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Koszty założenia spółki w Niemczech

Założenie firmy w Niemczech wiąże się z obowiązkiem wpłaty minimum połowy z 25 tysięcy euro kapitału zakładowego, ponadto łączna suma obciążeń podatkowych firm może osiągnąć poziom nawet 30%. Wystarczy wpłacić na początku 12 500 euro, a pozostałą kwotę w trakcie prowadzenia działalności. Wkład kapitałowy, który został wpłacony na konto firmowe, można wykorzystać na potrzeby działalności w dowolnej chwili. Koszty założenia spółki Gmbh także można opłacić z kapitału zakładowego. Wśród tych kosztów w przypadku spółki Gmbh możemy wyróżnić: ok. 800 euro kosztów notarialnych, ok. 100 euro dla sądu rejestrowego i za wpis do rejestru handlowego. Rejestracja działalności gospodarczej to kolejny koszt opiewający na ok. 35 euro za rejestrację spółki.

Gotowe spółki w Niemczech / Kupno firmy w Niemczech

Jeżeli jednak zależy Ci na czasie i chcesz uniknąć formalności związanych z założeniem spółki, zamiast zakładania spółki zastanów się nad możliwością kupna gotowej firmy. Istnieje wiele podmiotów, które oferują sprzedaż gotowych spółek. Cały proces kupna spółki można załatwić podczas jednego pobytu w Niemczech. Korzyści, jakie daje zakup gotowej firmy na terenie Niemiec to m.in. możliwość rozpoczęcia działalności spółki zaraz po jej zakupie notarialnym, w pełni potwierdzona i zweryfikowana nazwa przez Izbę handlową, zniesienie okresu oczekiwania na przydzielenie numerów podatkowych oraz aktywnego numeru podatkowego NIP EU, gotowy profil spółki pod Niemieckie warunki czy działający adres biura od pierwszego dnia.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.