Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Obsługa spółek

BIEŻĄCA OBSŁUGA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Kancelaria Oniszczuk & Associates zajmuje się szeroko pojętą obsługą spółek prawa handlowego. Do najliczniejszych zadań na tym polu należy opracowywanie projektów uchwał organów, przekształcenia spółek, obsługa korporacyjna spółek, pomoc prawna dla firm czy bieżące doradztwo. Obsługa prawna spółek to także świadczenie pomocy w zakresie zakładania i rejestrowania firm, bieżąca obsługa firm, bieżące doradztwo i bieżąca obsługa korporacyjna. Nasza kancelaria zapewnia również bieżące wsparcie w umowach spółek oraz doradztwo w zakresie due diligence.

Opracowywanie projektów uchwał i dokumentów organów spółek

Nieodzowne w bieżącej działalności podmiotów korporacyjnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych) są dokumenty wewnętrzne firmy, tj. regulaminy i specyfikacje, a także uchwały (np. zgromadzeń wspólników), przejawiające wolę organów uchwałodawczych w kwestii dalszego funkcjonowania podmiotu. Tytułem przykładu wskazać możemy, że stosownej uchwały wymagają zmiany w zarządzie oraz radzie nadzorczej lub w zakresie podwyższania, czy obniżania kapitału zakładowego. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników, walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Kancelaria Oniszczuk & Associates zapewnia pomoc prawną w zakresie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy i uchwał zgromadzeń wspólników oraz pozostałych organów spółek, a także umów.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek polega na zmianie formy prawnej dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa. Zaletą przekształcenia biznesu jest m.in. brak obowiązku likwidacji dotychczas prowadzonej firmy. Nowo powstała firma (firma przekształcona) wstępuje w miejsce dotychczasowego przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadą kontynuacji, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształceniu mogą ulec wszystkie spółki prawa handlowego, czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Przekształceniu może podlegać też spółka cywilna, a także przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Obsługa korporacyjna spółek polega w tym wypadku na wsparciu w przygotowaniu niezbędnego planu przekształcenia biznesu. Pomoc prawna polegać może też na kompleksowym przygotowaniu projektów uchwał zarządu co do roli poszczególnych członków w przyszłej spółce przekształconej oraz uprzednie powołanie niezbędnych organów spółki. Doradztwo w zakresie biznesu obejmuje wsparcie prawne i pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej przekształcanego przedsiębiorstwa oraz w sporządzeniu niezbędnych umów.

Obsługa korporacyjna spółek

W ramach bieżącej działalności oferujemy wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej firm i przedsiębiorców. Prowadzimy kompleksową i bieżącą obsługę prawną spółek i przedsiębiorców. Pomagamy nie tylko korporacjom, lecz także jednoosobowym firmom prowadzonym przez osoby fizyczne. Udzielamy szeregu porad prawnych indywidualnym przedsiębiorcom i wspólnie, w oparciu o wytyczne i założenia, opracowujemy strategię dalszego działania.

Obsługa korporacyjna spółek to:

 • Bieżąca obsługa korporacyjna
 • Obsługa bieżąca firm
 • Obsługa bieżąca przedsiębiorstw

Pomoc prawna

Nieodzowne w bieżącej działalności podmiotów korporacyjnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółek akcyjnych) są dokumenty wewnętrzne firmy, tj. regulaminy, specyfikacje i uchwały. Stosownej uchwały wymagają np. zmiany w zarządzie oraz radzie nadzorczej lub w zakresie podwyższania, czy obniżania kapitału zakładowego. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały (wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej), czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Kancelaria zapewnia pomoc prawną w sporządzaniu wszelkich dokumentów wewnętrznych spółek, których wymaga wydział gospodarczy.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który sprawnie i szybko potrzebuje analizy bieżącej działalności firmy, zyskasz, nawiązując z nami stałą współpracę. W ramach stałej współpracy w zakresie obsługi prawnej spółki kancelaria zapewnia takie usługi jak obsługa bieżąca spółki i obsługa korporacyjna przedsiębiorstwa. Sporządzamy opinie prawne, odpowiednie dokumenty, umowy, a także udzielamy porad prawnych przez telefon czy internet.

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw to także:

 • Doradztwo prawne
 • Porady prawne
 • Pomoc prawna
 • Obsługa firmy
 • Bieżąca obsługa korporacyjna

Bieżące porady prawne to m.in.:

 • Opiniowanie oraz sporządzanie dokumentów występujących w obrocie prawnym tj. umów, ofert, porozumień, pism przedprocesowych i procesowych
 • Sporządzanie i prowadzenie korespondencji przedprocesowej oraz procesowej
 • Wsparcie prawne oraz reprezentacja podczas postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych z udziałem Klienta
 • Konsultacje prawne dla organów spółek
 • Doradztwo w zakresie umów

Nasza obsługa jest kompleksowa i interdyscyplinarna – do Państwa usług jesteśmy w stanie zapewnić na terenie Wrocławia na indywidualnych warunkach:

 • Obsługę kancelarii notarialnej
 • Obsługę kancelarii księgowej
 • Obsługę biegłego rewidenta
 • Obsługę doradcy podatkowego
CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.