Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego

Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego

Kancelaria Oniszczuk & Associates zajmuje się szeroko pojętą obsługą spółek prawa handlowego. Do najliczniejszych zadać na tym polu należy opracowywanie projektów uchwał organów, przekształcenia spółek czy bieżące doradztwo i pomoc prawną. Obsługa prawna spółek, to także świadczenie pomocy w zakresie zakładania i rejestrowania firm.

Opracowywanie projektów uchwał i dokumentów korporacyjnych

Nieodzowne w bieżącej działalności podmiotów korporacyjnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółek akcyjnych) są dokumenty wewnętrzne firmy, tj. regulaminy i specyfikacje, a także uchwały, przejawiające wolę organów uchwałodawczych w kwestii dalszego funkcjonowania określonego podmiotu. Tytułem tylko przykładu wskazać możemy, że stosownej uchwały wymagają zmiany w zarządzie oraz radzie nadzorczej lub w zakresie podwyższania, czy obniżania kapitału zakładowego. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek polega na zmianie formy prawnej dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa. Zaletą przekształcenia biznesu jest m.in. brak obowiązku likwidacji dotychczas prowadzonej firmy. Nowa powstała firma (firma przekształcona) wstępuje w miejsce dotychczasowego przedsiębiorstwa, bowiem w tym wypadku występuje tzw. zasada kontynuacji, polegająca na tym, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształcenie może być umotywowane nie tylko względami strukturami, chęcią zdobycia źródeł inwestycyjnych, lecz także możliwością obniżenia zobowiązań podatkowych dotychczas prowadzonej firmy. Przekształceniu mogą ulec wszystkie spółki prawa handlowego, czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Przekształceniu może polegać też spółka cywilna, a także przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przekształcenie w głównej mierze służy dostosowaniu formy prawnej biznesu do prowadzonej aktualnie działalności oraz do zmieniających się warunków ekonomicznych.

Doradztwo prawne dla biznesu obejmuje pomoc w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej przekształcanego przedsiębiorstwa.

Usługi prawne dla spółek polegać mogą również na wsparciu w przygotowaniu niezbędnego planu przekształcenia biznesu. Pomoc prawna polegać tez może na kompleksowym przygotowaniu projektów uchwał zarządu co do roli poszczególnych członków w przyszłej spółce przekształconej. Koniecznym jest też uprzednie powołania niezbędnych organów spółki.

W ramach bieżącej działalności oferujemy wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej firm i przedsiębiorców. Prowadzimy kompleksową i bieżącą obsługę prawną spółek i przedsiębiorców. Pomagamy nie tylko korporacjom, lecz także jednoosobowym firmom prowadzonym przez osoby fizyczne. Udzielamy szeregu porad prawnych indywidualnym przedsiębiorcom i wspólnie, w oparciu
o wytyczne i założenia, opracowujemy strategię dalszego działania.

Pomoc prawna

Usługi prawne dla przedsiębiorców obejmują pomoc nie tylko w zakładaniu firm, lecz także w ich likwidowaniu. Świadczymy usługi prawne przedsiębiorcom decydującym się na zawieszenie, zakończenie lub na ogłoszenie upadłości dotychczas prowadzonego biznesu.

W toku prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się szereg skomplikowanych kwestii wymagających analizy przepisów rozsianych w licznej grupie aktów prawnych. Przy problemach złożonych pomoc prawna dla przedsiębiorców może obejmować przygotowanie opinii prawnej, będącej rozbudowaną i złożoną formą opinii prawnej, obejmującej uwagi lub rekomendacje.

Wspieramy klientów nie tylko w pojedynczych projektach, lecz także w długofalowych zamierzeniach inwestycyjnych, wymagających stałej konsultacji lub pomocy prawnej.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Bieżąca obsługa prawna

Nawiązanie z naszą kancelarią stałej współpracy w zakresie obsługi prawnej spółki jest przydatne dla przedsiębiorców, którzy sprawnie i szybko potrzebują analizy bieżącej działalności firmy. Nasi prawnicy sporządzą opinię prawną, odpowiednie dokumenty, umowy, a także udzielą porady prawnej przez telefon czy internet.

Obsługa prawna to także:

 • Doradztwo prawne
 • Porady prawne
 • Pomoc prawna
 • Usługi prawne

Oferta Oniszczuk & Associates obejmuje:

 • Bieżące porady prawne,
 • Opiniowanie oraz sporządzanie dokumentów występujących w obrocie prawnym tj. umów, ofert, porozumień, pism przedprocesowych i procesowych,
 • Sporządzanie i prowadzenie korespondencji przedprocesowej oraz procesowej,
 • Wsparcie prawne oraz reprezentacja podczas postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych z udziałem Klienta,
 • Konsultacje prawne dla organów spółek

Nasza obsługa jest kompleksowa i interdyscyplinarna – do Państwa usług jesteśmy w stanie zapewnić na terenie Wrocławia na indywidualnych warunkach:

 • Obsługę kancelarii notarialnej,
 • Obsługę kancelarii księgowej,
 • Obsługę biegłego rewidenta,
 • Obsługę doradcy podatkowego,
Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »
Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.
lub