Firma w Szwecji - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Szwecji

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są zalety rejestracji firmy w Szwecji
Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji
Jak założyć firmę w Szwecji krok po kroku
Jak długo trwa założenie spółki w Szwecji?
Czy można założyć własną firmę w Szwecji i korzystać z biura wirtualnego?
Czy można wpłacić kapitał minimalny w formie aportowej (rzeczowej) do spółki?

Spółka w Szwecji

Szwecja to kraj położony w Europie Północnej zaliczany do tzw. państw nordyckich. Graniczy z Norwegią, Danią oraz Finlandią. W 2018 roku całkowite PKB Szwecji przekroczyło 540 miliardów dolarów. Od 1995 r. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej, co znacząco ułatwia wymianę towarów z innymi krajami członkowskimi. Kraj należy również do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Szwecja od lat przeżywa rozkwit gospodarczy, dlatego dla przedsiębiorców zagranicznych jest to atrakcyjna lokalizacja do prowadzenia firmy. Przy otwieraniu firmy oraz obsłudze prowadzonej działalności warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia doświadczonej kancelarii prawnej, która zapewni sprawny przebieg procedury i zgodność ze szwedzkim prawem.

Rejestracji firmy w Szwecji. Zalety

Szwedzkie przedsiębiorstwa korzystają z liberalnej polityki państwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. System przewiduje szereg ulg podatkowych, co daje możliwość efektywnego i szybkiego zwiększenia obrotów. Ważny jest również aspekt logistyczny. W zakładaniu firmy partycypuje Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw, ale wszystkie formalności można sfinalizować on-line. Sama rejestracja firmy jest prosta i nie wymaga bardzo wielu formalności.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji

Przedsiębiorca zagraniczny, który rozważa złożenie wniosku w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw powinien zacząć od wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej. Zakładanie firmy jest możliwe w jednej z kilku form, spośród których każda różni się zarówno zasadami funkcjonowania oraz reprezentacji, jak i zakresem odpowiedzialności.

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółka komandytowa;
  • publiczna spółka kapitałowa;
  • oddział i przedstawicielstwo (dla firmy operującej z Polski);
  • jednoosobowa działalność gospodarcza.

Szwedzki przedsiębiorca może rozważać również inne, mniej popularne formy prowadzenia działalności, jak np. stowarzyszenie gospodarcze, fundacja, czy Europejska Spółka Akcyjna.

Wśród zagranicznych przedsiębiorców szczególnie dużą popularnością cieszy się zakładanie osób prawnych. Najpopularniejszym rodzajem firmy są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej zasady działania oraz kwestia odpowiedzialności są zbliżone do regulacji obowiązującej w polskim prawie. Spółka handlowa korzysta z osobowości prawnej z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorstw.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Szwecji a podatki

Niezależnie od rodzaju spółki podmioty gospodarcze funkcjonujące w Szwecji są obciążone szeregiem podatków pośrednich oraz bezpośrednich, nakładanych na szczeblu krajowym i lokalnym.

Podatek dochodowy CIT wynosi 22%, a więc nieco więcej niż w Polsce. Bazowa stawka podatku VAT (w Szwecji to tzw. MOMS) wynosi 25%, ale przedsiębiorcy mogą korzystać ze stawki obniżonej dla wybranych rodzajów działalności. VAT preferencyjny wynosi 12% (np. działalność hotelarska, artykuły spożywcze), 6% (np. transport, handel książkami i gazetami), 0% (np. dla handlu lekami, wewnątrzwspólnotowego transportu osób). Stawki podatku dochodowego na szczeblu lokalnym mogą się różnić między sobą.

Dla przedsiębiorców znaczenie ma również podatek od nieruchomości. Wynosi od 0,2% do 2,2% wartości nieruchomości. Wypłacane dywidendy są obciążone podatkiem 30%.

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki, należy pamiętać o obowiązku składania corocznego sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami nieruchomości.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak założyć firmę w Szwecji krok po kroku

Założenie spółki w Szwecji przypomina rejestrację polskiej spółki prawa handlowego. W pierwszej kolejności należy przygotować następujące dokumenty organiczne – statut spółki oraz akt założycielski spółki. Akt założycielski powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Przy założeniu firmy niezbędna będzie więc pomoc notariusza. W ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego należy złożyć go wraz z pozostałymi dokumentami do urzędu właściwego dla rejestracji przedsiębiorców.

Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku i wpłata kwoty odpowiadającej minimalnemu kapitałowi zakładowemu. W przypadku spółki z o.o. jest to 5 tysięcy euro. Kapitał zakładowy dla spółki publicznej wynosi 52 125 euro. Udziałowcy spółki muszą pozyskać potwierdzenie założenia rachunku i wpłaty kapitału. W skład zarządu musi wchodzić minimum jeden dyrektor oraz jego zastępca. Przynajmniej połowa członków zarządu musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium EOG.

Następnie spółka składa wniosek o wpis do Urzędu Rejestracji Przedsiębiorców oraz urzędu podatkowego (skarbowego). Spółka kapitałowa powinna korzystać z usług profesjonalnego księgowego, który przeprowadzi obliczenia kwoty podatku krajowego i podatku lokalnego.

W sytuacji, kiedy do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, licencji lub koncesji należy uzyskać je przed faktycznym rozpoczęciem biznesu.

Założenie firmy w Szwecji. Najważniejsze informacje

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak założyć firmę w Szwecji.

Spółka z o.o. (SRL)

Stawka VAT Bazowa
25%
Minimalny kapitał zakładowy
5 tysięcy euro
Minimalna liczba wspólników
1
Możliwość partycypacji zagranicznych udziałowców
Tak
Podatek od dywidendy
30%
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa założenie spółki w Szwecji?
Założenie spółki w Szwecji trwa około 4 tygodni, po przejściu procedury KYC i AML oraz skompletowaniu wymaganej dokumentacji.
Czy można założyć własną firmę w Szwecji i korzystać z biura wirtualnego?
Wskazanie siedziby spółki na terenie Szwecji jest niezbędne na potrzeby dokumentów rejestrowych, ale wspólnicy mogą korzystać z usług biura wirtualnego. Dzięki temu firma w Szwecji może być obsługiwana z dowolnego miejsca na świecie.
Czy można wpłacić kapitał minimalny w formie aportowej (rzeczowej) do spółki?
Pomimo konieczności posiadania kapitału początkowego nie musi być to wyłącznie kwota pieniężna. Wspólnicy mogą wnieść również rzeczy do spółki, ale powinny one być wycenione przez certyfikowanego księgowego publicznego.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.