Firma/Spółka w Czechach - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Czechach

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są podatki w Czechach
Ulgi podatkowe w Czechach
Jaki jest VAT w Czechach
Urząd skarbowy w Czechach
Jak założyć spółkę w Czechach

Firma / Spółka w Czechach

Dlaczego założenie spółki w Czechach jest atrakcyjne? Powodów jest wiele, a najważniejsze z nich to: prosta i względnie tania rejestracja spółki, przychylność urzędników, mniejsze niż w Polsce składki, a także prostsze przepisy dotyczące prowadzenia biznesu. Dzięki pomocy naszej Kancelarii mogą Państwo w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje inwestorom założenie spółki w Czechach. Z naszą pomocą założenie firmy w Czechach to dla przedsiębiorcy szybki i pewny start działalności oraz realizowanie wybranej strategii biznesowej.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Informacje ogólne o Czechach

Republika Czeska, nasz południowy sąsiad, to stosunkowo nowy kraj powstały w 1993 r. po rozpadzie Czechosłowacji. Osiedliło się tam zaledwie 10 mln mieszkańców urzędowo posługujących się językiem czeskim. Jak wiadomo, stolicą kraju jest Praga, a walutą korona czeska. Według Banku Światowego Czechy należą do grupy 31 najbogatszych krajów świata pod względem dochodów per capita. Czeska gospodarka jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych, co wpływa na popularność prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju oraz na fakt, że zakładanie firm w Czechach jest popularne.

Podatki w Czechach

W związku ze zmianami w prawie podatkowym oraz wdrożeniem jednolitego podatku dochodowego począwszy od 1 stycznia 2021 roku fraza „rejestracja firmy w Czechach” stała się topowym wynikiem wyszukiwania na polskiej przeglądarce Google. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej decydują się na rejestrację spółki, poprzez wpisanie do rejestru handlowego polskiego odpowiednika, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na spółkę s.r.o. (spolecnost s rucenim omezenym).

Do szeregu zalet spółki czeskiej można zaliczyć przede wszystkim niskie podatki, a więc niższe koszty. W przypadku osób prawnych, czyli spółek handlowych wpisanych do rejestru handlowego, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) to 19%, a bazowy podatek VAT – 21% (czeski ustawodawca przewidział również dwie obniżone stawki VAT, 15 i 10%). Wybrane dobra i usługi korzystają także ze zwolnienia z VAT (m.in. usługi finansowe, ubezpieczenia).

Czeski numer VAT jest nadawany maksymalnie w ciągu 30 dni, w praktyce organy administracji przyznają go zwykle znacznie szybciej.

Firma w Czechach – ulgi podatkowe

Warto podkreślić, że to właśnie niewielka odległość dzieląca nas od południowych sąsiadów skłania polskich przedsiębiorców do otwarcia działalności gospodarczej w Czechach. Co więcej, Czechy oferują szereg ulg, takich jak: system zwolnień dotyczących pojazdów, zbliżony do polskiego systemu prawnego oraz zmniejszone koszty związane z założeniem spółki. Można powiedzieć, że to właśnie dzięki powyższym korzyściom przedsiębiorcy z całego świata decydują się założyć spółkę w Czechach. Co ciekawe, spółka w Czechach, która zakupi pojazd, ma prawo do zwrotu podatku od tego zakupu, jeszcze przed właściwym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

VAT w Czechach

Podstawowa stawka podatku VAT w Czechach utrzymuje się na poziomie 21%. Firmy mające siedzibę w Czechach są zwolnione z podatku od towarów i usług, jeżeli ich roczny obrót nie przekroczył 1 miliona koron. Wysokość podstawy opodatkowania ustala się, uwzględniając kwotę rocznego obrotu. Należności z tytułu sprzedaży pomniejsza się o sumę VAT transakcji, a deklaracje podatkowe składa się do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Zależnie od wielkości obrotu, deklaracje podatkowe można składać w systemie kwartalnym lub miesięcznym. Istnieje możliwość odliczenia różnych kosztów, które są związane z prowadzeniem działalności.

Urząd skarbowy w Czechach

Decydując się na prowadzenie działalności w Czechach, należy zapoznać się z przepisami podatkowymi w tym kraju. Kancelaria Oniszczuk & Associates zapewnia swoim klientom aktualne informacje dotyczące zobowiązań publicznoprawnych w Czechach oraz przywilejów, które wpływają na sytuację polskiego przedsiębiorcy. Doradzamy w kwestiach podatkowych i pomagamy zoptymalizować działalność gospodarczą czeskiej spółki, aby przynosiła jak największe dochody.

Czeska spółka z o.o. Co jeszcze warto wiedzieć?

Spółki z o.o. zakładane w Czechach nie muszą już tworzyć funduszu rezerwowego, co przekłada się na większą elastyczność finansową podmiotu. Umowa spółki może przewidywać, że dywidenda wypłacana jest raz w roku lub w formie zaliczek i zawsze będzie opodatkowana według rezydencji podatkowej wspólnika.

Członkowie zarządu spółki nie muszą opłacać składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i to bez względu na to, czy spółka jest jedno-, czy wieloosobowa. Pozwala to na efektywne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Reprezentowanie spółki s.r.o. na zewnątrz wygląda analogicznie jak w przypadku polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces decyzyjny w podmiocie jednoosobowym jest jednak znacznie prostszy ze względu na możliwość podejmowania decyzji bezpośrednio przez jedynego wspólnika.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie spółki w Czechach

Jak założyć firmę w Czechach? Rejestracja spółki na terenie Republiki Czeskiej wymaga szeregu czynności cywilnoprawnych. Zarówno zarejestrowanie firmy w Czechach jak i prowadzenie firmy w Czechach wymaga konsultacji ze specjalistami. Spółka w Czechach, zwana s.r.o., może być założona przez osoby fizyczne i prawne w formie aktu założycielskiego bądź umowy spółki, konieczny jest jednak akt notarialny. Za moment powstania spółki uznaje się dzień wpisania do rejestru. Przedsiębiorca, zanim zdecyduje się na otworzenie spółki w Czechach, powinien określić cel, dla którego spółka ta będzie otwierana. Jeśli naszym celem jest faktyczne rozpoczęcie działalności w tym kraju to taki zabieg, przy odpowiedniej kalkulacji i wsparciu doradczym, może być korzystny i opłacalny.

Jeżeli zakładamy firmę w Czechach, kierując się względami podatkowymi, a dalej prowadzimy swój biznes w Polsce, możemy narazić się na poniesienie odpowiedzialności ze strony polskich organów skarbowych. Działalność może zostać uznana za sprzeczną z klauzulą o unikaniu opodatkowania GAAR, a także doprowadzić do opodatkowania całego dochodu z Czech w Polsce. Takie ostrzeżenia znalazły się w komunikacie Ministerstwa Finansów z 12 czerwca 2017 r., można się zatem spodziewać wzmożonych kontroli fiskusa w zakresie czeskich firm założonych przez Polaków. Przedsiębiorcy, którzy chcą mieć pewność, że prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z prawem powinni rozważyć konsultację zagadnień podatkowych ze specjalistami.

Proces otwierania spółki w Czechach trwa od dwóch do czterech tygodni. Co ciekawe, większość czynności związanych z rejestracją spółki w Czechach można dokonać elektronicznie, co jest ogromnym ułatwieniem oraz znacznie przyspiesza proces. Ponadto, dzięki temu organy państwowe, w tym podatkowe mają łatwy dostęp do informacji o przedsiębiorcy.

Kapitał zakładowy dla spółki w Republice Czeskiej

Firma w Czechach to popularny wybór również ze względu na wysokość kapitału zakładowego. W odróżnieniu od Polskiej spółki z o.o. kapitał zakładowy jest znacznie niższy i wynosi zaledwie 1 koronę czeską (około 19 gr). Jest to kolosalna różnica w porównaniu do kapitału w wysokości 5.000,00 zł, który musi wpłacić przedsiębiorca decydujący się na polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Czechach / Kupno firmy w Czechach

Wielu przedsiębiorców zamiast założenia spółki, decyduje się na zakup spółki w Czechach. Przedmiotem sprzedaży jest wtedy gotowa firma w Czechach, posiadająca już historię, kapitał, a także już zarejestrowana do VAT-u, co w wielu przypadkach pozwala sprawniej rozpocząć biznes. Dzięki specjalistom z naszej Kancelarii zakup spółki w Czechach przebiega bardzo sprawnie. Kompleksowo organizujemy całą procedurę, a kupno spółki w Czechach nie stanowi wówczas problemu.

Firma w Czechach

Ze względu na rodzaj zakładanej działalności oraz wymagane kwalifikacje, prawo czeskie wyróżnia następujące formy prawne: spółkę rzemieślniczą, wiązaną i wolną. Osoby, które decydują się na prowadzenie własnej firmy w Czechach, są zobowiązane do rejestracji miejsca swojego pobytu oraz posiadania karty przedsiębiorcy.

Zastanawiacie się Państwo jak otworzyć firmę w Czechach? Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie wypełnienia wszelkich formalności, a także pomoc w otrzymaniu niezbędnych zezwoleń i koncesji. Z naszą pomocą otwarcie firmy w Czechach nie będzie żadną trudnością.

Zakładanie firmy w Czechach – najważniejsze informacje

Poniżej przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki w Czechach

Podatek CIT
19%, w określonych przypadkach 5 lub 0%
Podatek VAT
21%, obniżone stawki 15, 10 i 0%
Minimalny kapitał
1 CZK na każdego wspólnika
Ograniczenia dotyczące narodowości wspólników
Brak
Zarząd spółki
Minimum 1-osobowy

Pytania i odpowiedzi:

Czy muszę osobiście stawić się w Czechach w celu rejestracji spółki?
Większość formalności w celu założenia spółki może być dokonana zdalnie. Wyjątek stanowi jedynie wizyta w banku w celu podpisania umowy o prowadzenie rachunku operacyjnego. Rachunek otwierany jest już po wpisie spółki do rejestru. Oczywiście możliwe jest sfinalizowanie procesu przez pełnomocnika.
Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki w Czechach?
Założenie spółki w Czechach wiąże się z koniecznością przygotowania szeregu dokumentów, w tym:

  • umowy spółki (określającej m.in. kapitał zakładowy osoby prawnej oraz jej siedzibę);

  • odpisy z rejestru karnego potwierdzającego niekaralność członków zarządu;

  • wniosku o wpis spółki do rejestru handlowego.

Czy potrzebuję biuro w Czechach? Czy do założenia spółki w Czechach wystarczy biuro wirtualne?
Spółka musi posiadać siedzibę w Czechach, z której będzie pochodzić oficjalna korespondencja firmowa oraz na którą będą doręczane pisma. Taki adres widnieje w rejestrze handlowym, a
spółka legitymizuje się nim przed instytucjami oraz kontrahentami. Istnieje możliwość działania na biurze wirtualnym w Czechach, jednak przed uzyskaniem VAT zalecane jest wynajęcie biura fizycznego.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.