Firma/Spółka na Cyprze - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Cyprze

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak założyć firmę na Cyprze
Dlaczego warto inwestować na Cyprze
Jak zakładać spółkę na Cyprze
Jakie są podatki oraz zalety założenia firmy na Cyprze

Założenie spółki na Cyprze

Cypr to państwo położone na wyspie leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego, będące punktem przecięcia się szlaków handlowych Europy, Azji i Afryki. Cypr należy do Unii Europejskiej, a jego stolicą jest Nikozja nazywana również pękniętym sercem kraju. Spośród państw członkowski UE, Cypr jest jednym z najkorzystniejszych krajów do planowania podatkowego. Prowadzenie spółki na Cyprze, po spełnieniu określonych warunków, może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla rezydentów podatkowych Polski. Spółka na Cyprze jest bardzo popularnym wyborem polskich inwestorów, którzy wiedzą o korzyściach, wynikających z potencjału spółek cypryjskich, m.in. o unikaniu podwójnego opodatkowania. Prowadzenie działalności gospodarczej na Cyprze oznacza również bezpieczeństwo inwestycji oraz wysoki standard usług specjalistycznych. Przedsiębiorstwo na Cyprze to również optymalizacja podatkowa na wysokim poziomie.

Założenie firmy na Cyprze – zalety

Malowniczy kraj z o bardzo korzystnym systemie podatkowym przyciąga zagranicznych inwestorów wieloma aspektami ułatwiającymi działalność spółki. Popularność rejestracji spółki na Cyprze wynika nie tylko ze względu na walory estetyczne tego miejsca, ale przede wszystkim ze względu na walory biznesowe. Istotne jest, że kraj należy do Unii Europejskiej, a system prawny oparty jest na prawie anglosaskim. Ponadto, koszty utrzymania firmy na Cyprze są relatywnie niskie, a doradztwo w zakresie prowadzenia firmy oferują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści. Cypr oferuje idealne rozwiązania, które sprzyjają rozwijaniu się struktury holdingowej, a co najważniejsze gwarantuje poufność gospodarczą. Za pomocą spółek zakładanych na Cyprze można również z powodzeniem uniknąć podwójnego opodatkowania. Biorąc pod uwagę powyższe i analizując system podatkowy sprzyjający celom planowania podatkowego w tym państwie, Cypr zdaje się być destynacją idealnie nadającą się na zagraniczną spółkę.

Podatki na Cyprze

Mianem raj podatkowy, określane są miejsca, które zdobyły popularność wśród przedsiębiorców chcących założyć firmę za granicą w celu optymalizacji podatkowej. Założenie spółki w raju podatkowym skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej. Powodów, dla których Cypr jest określa się podatkowym rajem jest wiele, a jednym z najważniejszych jest korzystny system podatkowy. Na Cyprze obowiązuje niski podatek dochodowy od osób prawnych (12,5%), dlatego przedsiębiorcy chcą podlegać opodatkowaniu cypryjskiemu. Ponadto możliwe jest też niepobieranie zryczałtowanego podatku od wypłaty należności licencyjnych na rzecz zagranicznych licencjodawców oraz zwolnienie podatkowe od wypłat dywidendy pomiędzy spółkami znajdującymi się w strukturze holdingowej.

Poza wspomnianym już wcześniej niskim podatkiem dochodowym, który podmioty rezydujące na Cyprze płacą w wysokości 10% dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, należy także wspomnieć o dywidendach. Dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom – niezależnie od rezydencji zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu, podobnie jak odsetki (z lokat i rachunków na Cyprze) – o ile zostają wypłacone osobie niebędącej cypryjskim rezydentem czy zysk cypryjskich spółek pochodzący z obrotu papierami wartościowymi. Rok podatkowy na Cyprze pokrywa się z rokiem kalendarzowym z wyjątkiem pierwszego roku, który może trwać do 18 miesięcy. Rezydencja podatkowa, a co za tym idzie korzystanie z preferencji podatkowych, wymaga ulokowania na wyspie ośrodka zarządzania oraz pełnej kontroli spółki cypryjskiej. W praktyce oznacza to, że większość dyrektorów muszą stanowić rezydenci Cypru. Rejestracja spółki na Cyprze wiąże się także z tym, że muszą odbywać się tam spotkania zarządu. Planowanie podatkowe jest ułatwione dzięki zawartym przez Cypr umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania i zharmonizowanym prawie z przepisami unijnymi.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rejestracja firmy / spółki na Cyprze

Otwieranie spółki na Cyprze rozpoczyna się od przejścia weryfikacji osobistej beneficjentów rzeczywistych. Konieczne jest przedstawienie dowodu tożsamości, dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, oraz CV. Należy również podać kilka proponowanych nazw spółki cypryjskiej wraz z opisem jej planowanej działalności. Gdy nazwa jest zaakceptowana, można przejść do kolejnego etapu – rejestracji spółki na Cyprze. Podróż na Cypr nie jest konieczna, ale w takim przypadku konieczne będą dodatkowe formalności. Na Cyprze nie obowiązuje minimalna i maksymalna wysokość kapitału zakładowego. Nie istnieje też obowiązek faktycznego pokrycia kapitału zakładowego. Spółka natomiast musi posiadać co najmniej jednego dyrektora i sekretarza (możliwe jest skorzystanie z usług nominowanych oficerów).

Otwieranie firmy na Cyprze wiąże się z jeszcze jedną dużą zaletą: poufnością. Oznacza to, że beneficjenci rzeczywiści nie widnieją w żadnych publicznych rejestrach. Zamiast UBO widnieją tam nominowani oficerzy. Kim są nominalni udziałowcy, dyrektorzy i sekretarze (nominee)? Korzystanie z ich usług na Cyprze jest bardzo powszechne i istnieją dedykowane firmy na Cyprze, które świadczą takie usługi. Na podstawie umowy (trust deed) beneficjenci rzeczywiści przekazują swoje udziały nominalnym oficerom, którzy zostają wpisani do rejestru jako udziałowiec. Co ważne, nominalni oficerowie nie prowadzą spraw spółki, a działają na zlecenie rzeczywistego właściciela spółki. To rzeczywistemu udziałowcowi przysługują wszystkie korzyści (m.in. również dywidendy wypłacane). Zaufanie do instytucji nominees jest podstawą, dlatego tak ważne jest wybranie firmy, która ma doświadczenie i renomę w prowadzeniu tego typu działalności.

Gotowa spółka na Cyprze / zakup spółki na Cyprze

Przedsiębiorca nie zawsze chce czekać, aż firma na Cyprze zostanie zarejestrowana. Rozwiązaniem tej sytuacji może być zakup firmy na Cyprze, która jest już zarejestrowana. Kupno firmy na Cyprze jest najszybszym sposobem na rozpoczęcie działalności. Z reguły takie spółki cypryjskie istnieją stosunkowo krótko, nie prowadziły wcześniej działalności i zostały stworzone w celu ich późniejszej sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że zakup gotowej spółki zagranicznej wymaga przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji zarejestrowanej spółki, więc w niektórych przypadkach założenie spółki na Cyprze przez siebie będzie znacznie szybszym i mniej skomplikowanym procesem niż kupno.

Dlaczego (nadal) warto inwestować na Cyprze?

Czy spółka na Cyprze to wciąż dobry pomysł? Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszły w życie postanowienia, wynikające z podpisania pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru Protokołu o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania z Cyprem. Pomimo że na skutek wprowadzenia dokumentu, stawka podatku dochodowego od osób prawnych, została podniesiona do 12,5 %, w dalszym ciągu Cypr pozostaje krajem, który posiada najkorzystniejszy system podatkowy wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo optymalizację kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa (nie tylko podatku dochodowego), zapewnia szereg ulg i zwolnień od podatków, które kompetentnie wdrożone, przekładają się na widoczne zyski. To doskonałe rozwiązanie pod kątem efektywności podatkowej i optymalizacji dochodów uzyskiwanych podczas prowadzenia działalności.

Zakładanie firmy na Cyprze

Firma na Cyprze będzie dobrą inwestycją tylko wówczas, gdy proces rejestracji zostanie przeprowadzony zgodnie z tamtejszym prawem i wytycznymi. Zakładanie spółki na Cyprze nie jest skomplikowanym procesem, trzeba jednak spełnić wszystkie wymogi, by uniknąć problemów. Warto podkreślić, że zmiany, które weszły w życie w 2013 roku, zawierają klauzulę dotyczącą lepszej wymiany informacji pomiędzy polskim a cypryjskim urzędem skarbowym, co wymusza na przedsiębiorcach prawidłową administrację podatkową w celu uniknięcia dodatkowych kontroli. Właśnie dlatego rejestracja firmy na Cyprze powinna być powierzona profesjonalistom, którzy zadbają o uwzględnienie indywidualnych potrzeb biznesowych tak, aby wykorzystanie spółki cypryjskiej było najpełniejsze. Wśród usług oferowanych przez naszą kancelarię znajduje się kompleksowa obsługa prawna oraz doradztwo w zakresie prawa handlowego. Zapewniamy kontakt z wykwalifikowanym adwokatem bądź doradcą podatkowym, gwarantując spełnienie wszelkich wymogów. Pozwalamy uniknąć błędów w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

Kupno nieruchomości na Cyprze

Rozważając prowadzenie działalności gospodarczej na Cyprze, warto zastanowić się nad zakupem nieruchomości w tym kraju. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie wykazać rezydencję podatkową i uniknąć podwójnego opodatkowania. Zakup nieruchomości pozwoli wykazać powiązanie spółki z państwem i przeniesienie do niego centrum interesów życiowych wspólników.

Co do zasady rezydencja podatkowa na Cyprze jest przyznawana osobom, które spędziły na terytorium kraju minimum 183 dni w roku podatkowym. Od 2017 roku istnieje możliwość skorzystania z zasady “60-Day Rule”, która znacząco skraca wymagany okres pobytu. Z założenia reguła ma sprzyjać przyciągnięciu zagranicznych inwestorów.

Po wyborze docelowej nieruchomości warto skontaktować się ze sprzedającym w celu uzgodnienia szczegółów transakcji. Zazwyczaj sprzedający oczekuje wpłaty rezerwacyjnej, której wysokość jest uzależniona od wartości nieruchomości. To odpowiednik zadatku z kodeksu cywilnego. Tożsamość stron jest weryfikowana na podstawie dowodów osobistych. Podobnie jak w Polsce, handel nieruchomościami na Cyprze wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości oraz opłaty skarbowej od transakcji. Należy również postarać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. W tym pierwszym przypadku wystarczy założony rachunek w cypryjskim banku oraz umowa potwierdzająca nabycie nieruchomości.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze w formie spółki z o.o.

Kapitał zakładowy
Brak
Bazowa stawka podatkowa
12,5%
Liczba wspólników
od 1 do 50
Podatek od zysków kapitałowych
Brak
Stawki VAT
19%, 9%, 5%

Pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa założenie spółki na Cyprze?
Czas rejestracji waha się zwykle od 3 do 12 dni roboczych
Kto sprawuje pieczę nad dokumentacją spółki?
Nad dokumentacją spółki czuwa sekretarz powoływany razem z członkiem zarządu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.