Firma w Nowej Zelandii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Firma w Nowej Zelandii

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Nowej Zelandii

Nowa Zelandia jest krajem wyspiarskim położonym na wschód od Australii. Jako królestwo stowarzyszeniowe jest połączone unią personalną z Wielką Brytanią. Mimo, że państwo to nie uchodzi za typową lokalizację „offshore”, ani nie jest uznawane za raj podatkowy, to jednak oferuje przedsiębiorcom wiele udogodnień typowych dla takich jurysdykcji. Należy podkreślić, że ten niewielki kraj wygrał globalny ranking Doing Business w 2018r.. Wśród jego zalet możemy wymienić nie tylko bardzo stabilną gospodarkę, ale przede wszystkim niezwykle korzystny system podatkowy, co sprawia, że obecnie jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych państw do prowadzenia biznesu na świecie.

Zakładanie spółki w Nowej Zelandii, a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

W Nowej Zelandii istnieje możliwość założenia spółki przy użyciu tradycyjnych form prowadzenia działalności, takich jak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), czy Spółka Akcyjna (JSC), te rozwiązania wynikają z wzajemnego powiązania Nowej Zelandii z Wielką Brytanią. Jednak system prawny tego kraju przewiduje szczególne sposoby na otwieranie spółki przy wykorzystaniu instytucji trustu lub założenia spółki LTC – Look Through Company. LTC jest formą prawna charakterystyczna dla Nowej Zelandii. Spółka jest zakładana w taki sam sposób, jak tradycyjne spółki kapitałowe, lecz jej dochód opodatkowany jest na poziomie wspólników, co oznacza, że nie odprowadza się dodatkowo podatku dochodowego od spółki. Taka spółka posiada również osobowość prawną i podlega regulacji dotyczącej spółek kapitałowych.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie firmy w Nowej Zelandii, a czas rejestracji

Maksymalny czas zakładania spółki to 20 dni. Rejestracja spółki w Nowej Zelandii odbywa się etapowo. Cała procedura rozpoczyna się z momentem rezerwacji nazwy spółki w rejestrze spółek. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o rejestracje spółki i od tego momentu liczony jest 20 dniowy termin. W przypadku niedostarczenia w tym czasie wymaganych dokumentów, wniosek zostaje anulowany. Aby zakładanie spółki zakończyło się sukcesem trzeba również zarejestrować dyrektorów spółki i dokonać rejestracji dla celów podatkowych. Jednak w praktyce czas rejestracji jest krótszy i może wynieść nawet 2 dni. Poza tym w Nowej Zelandii w momencie rejestracji nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Otwieranie spółki w Nowej Zelandii na odległość

Otwieranie firmy w Nowej Zelandii na odległość jest możliwe. Warunkiem temu sprzyjającym jest fakt, że większość rejestracji dokonuje się online. Trzeba jednak pamiętać, że spółka musi posiadać fizyczny adres na terenie Nowej Zelandii, gdzie będą przechowywane księgi i rejestry firmy oraz będzie przesyłana korespondencja. Pomocne w tym zakresie będzie skorzystanie z usług biur wirtualnych. Oprócz tego nowozelandzkie prawo zobowiązuję do posiadania lokalnie zarejestrowanego agenta. Również taki wymóg dotyczy dyrektora, który musi być rezydentem Nowej Zelandii lub Australii. Osoba nie będąca rezydentem jednego z tych państw może zostać dyrektorem po spełnieniu kilku warunków, między innym musi posiadać certyfikat AML (anti-money laundering).

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki w Nowej Zelandii

Rezydenci Nowej Zelandii płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim, zaś nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Nowej Zelandii. Standardowa stawka CIT wynosi 28%. Podatek można odprowadzić w trzech ratach w ciągu roku, a ostateczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym następuje na koniec roku budżetowego, który w Nowej Zelandii przypada na 31 marca. Standardowa stawka podatku VAT wynosi 15%, a rejestracja VAT jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw których obrót przekracza 60 000 NZD.

Oprócz podatku VAT, na niektóre produkty może być nałożone cło, którego stawka wynosi od 5% do 10% wartości produktu. Poza tym w Nowej Zelandii nie funkcjonują: podatki od spadków; podatki od zysków kapitałowych; nie ma podatków od wynagrodzenia pracowników; nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, poza opłatą na ubezpieczenie wypadkowe; nie występują podatki ustalane przez samorządy, poza istniejącą stawką podatku od nieruchomości. Tym samym, założenie firmy w Nowej Zelandii i prowadzenie działalności gospodarczej jest zdecydowanie mniej kosztowne niż w Polsce. Należy jednak pamiętać, że Polska podpisała umowę z Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego podatkowania.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wolne Strefy w Nowej Zelandii

Agencja ds. Handlu i przedsiębiorczości w Nowej Zelandii oferuje ulgi podatkowe na rozpoczęcie badań i rozwoju do 430,000 dolarów rocznie, jest to realizowanie poprzez obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych do 15%, co powoduje, że rejestracja firmy w Nowej Zelandii jest atrakcyjna. Istnieje również możliwość uzyskania czteroletniego zwolnienia podatkowego, w trakcie, którego opodatkowaniu podlegają tylko dochody pochodzące z Nowej Zelandii.

Oprócz tego Energy Efficient Conservation Authority oferuje pożyczki i możliwości finansowania dla energooszczędnych korporacji, które wykorzystują działania ochronne, oszczędność paliwa i transport. W ramach pomocy rządowej możliwe jest skorzystanie z funduszu inwestycyjnego Venture Investment Fund, który wspomaga rozwój rynku venture capital w Nowej Zelandii. Dodatkowo Bank Światowy plasuje Nową Zelandię jako najlepszy region do uzyskiwania pożyczek na całym świecie.

Gotowa spółka w Nowej Zelandii / kupno spółki w Nowej Zelandii / zakup firmy w Nowej Zelandii

Możliwe jest także kupno firmy w Nowej Zelandii, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Nowej Zelandii istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Powszechnie uznaje się, że zakup spółki w Nowej Zelandii, która już istnieje, i która posiada przepływ środków pieniężnych może być dobrym sposobem na rozpoczęcie działalności na terenie Nowej Zelandii.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.