Firma w Belize - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Belize

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Belize

Państwo w Ameryce Środkowej leżące na półwyspie Jukatan, nad Morzem Karaibskim, od północy graniczące z Meksykiem, a na zachodzie z Gwatemalą, które od czasu uzyskania niepodległości w 1981 roku stało się stabilnym krajem z demokratycznym rządem. Gospodarczą stolicą państwa jest Belize City, a dodatkowym atutem jest łatwa komunikacja w związku z tym, że jest to kraj anglojęzyczny. Belize jest jednym z niewielu miejsc uważanych za prawdziwą jurysdykcję offshore. Założenie firmy w Belize może być korzystnym rozwiązaniem na optymalizację podatkową. Spółki w Belize mogą przyjąć rolę spółek kierujących holdingiem, zarządzając majątkiem ruchomym oraz nieruchomym, dlatego też będzie to idealne miejsce rejestracji jachtów czy łodzi wypoczynkowych.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rejestracja spółki w Belize

Główną zaletą Belize jest szybkość zakładania spółek, ponieważ sama rejestracja firmy odbywa się w 24 godziny. Założenie spółki w Belize wiąże się także z poufnością gwarantowaną przez państwo z uwagi na fakt, że dane członków spółki nie pojawiają się w rejestrze handlowym.

Zakładanie spółki w Belize rozpoczyna się w pierwszej kolejności od sprawdzenia w rejestrze spółek czy wybrana nazwa jest dostępna. Następnie sporządzana jest umowa, a także statut spółki. Rejestracja firmy na Belize kończy się przesłaniem dokumentów do rejestru spółek. Otwieranie firmy w Belize nie wiąże się ze szczególnymi ograniczeniami odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są także zagraniczni udziałowcy oraz serwis nominowany. Zakazane są jednak udziały na okaziciela. Funkcję członka zarządu może pełnić osoba fizyczna jak i prawna. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje. W sytuacji skorzystania z serwisu nominowanego warto rozważyć uzyskanie pełnomocnictwa do reprezentacji spółki, wiąże się to jednak z ryzykiem powstania zakładu podatkowego w kraju działania pełnomocnika.

W Belize nie ma wymaganego kapitału minimalnego. Otwieranie spółki w Belize wiąże się także z koniecznością posiadania adresu rejestrowego na terytorium Belize. Adres ten będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Nie jest to jednak duża przeszkoda, ponieważ Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura.

Zakładanie firmy na Belize wiąż się z wymogiem corocznego przedłużenia swojej działalności, ponieważ nie ma możliwości założenia spółki na czas nieokreślony, co niestety wiąże się np. z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz ponownego powołania organów spółki.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki w Belize

Podatek od osób prawnych w Belize wynosi 0%. Przy dziedziczeniu akcji posiadanych przez nierezydentów nie ma podatku od spadków. Brak jest również podatku VAT. W państwie tym nie istnieje obowiązek prowadzenia księgowości. Należy jednak mieć na uwadze, że aby uniknąć płacenia podatku VAT od usług i sprzedawanych dóbr, należy udowodnić, że nie zostały one wyprodukowane w Belize, dlatego warto jednak przechowywać dokumentację transakcyjną.

Gotowa spółka w Belize

Możliwe jest także kupno firmy w Belize już zarejestrowanej. Z reguły gotowa firma na Belize istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na fakt krótkiego czasu rejestracji nowej spółki, zakup spółki na Belize może okazać się nieopłacalny.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.