Firma na Węgrzech - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Węgrzech

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Węgrzech

Węgry to państwo położone w Europie Wschodniej, które od niedawna zyskało rozgłos, dzięki sukcesywnemu wprowadzaniu reform dotyczących opodatkowania. Reformy te mają na celu zachęcić przedsiębiorców do zakładania firmy i rejestracji spółki na Węgrzech. Zmiany, które się z nimi wiążą, oznaczają możliwość osiągnięcia większych zysków w krótszym czasie, przy ograniczonej biurokracji. Dzięki temu Węgry uzyskały miano nowego raju podatkowego.

Zakładanie spółki na Węgrzech, a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Ze względu na przynależność Węgier do UE, ogólne ramy działalności gospodarczej nie różnią się znacząco od zasad obowiązujących na terenie Polski. Przedsiębiorca na Węgrzech ma do wyboru następujące rodzaje spółek:

Oprócz założenia spółki alternatywnym rozwiązaniem może być jednoosobowa działalność gospodarcza.

Najczęściej zakładaną przez zagraniczne podmioty formą jest jednak spółka z o.o. – Stanowi ona kapitałową spółkę gospodarczą i może zostać założona w trybie uproszczonym (z wykorzystaniem standardowego formularza umowy spółki) lub w trybie zwykłym (z wykorzystaniem umowy spółki według potrzeb klienta).

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie firmy na Węgrzech, a czas rejestracji

Zaletą zreformowanego węgierskiego systemu, jest to, że zakładanie spółki na Węgrzech trwa zwykle od 2 do 3 dni, w przypadku rejestracji elektronicznej, oczywiście uwzględniając czas potrzebny na wpisanie spółki do rejestru handlowego – cegbirósag. W przypadku spółki z o.o. rejestracja w trybie zwykłym odbywa się w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Z założeniem spółki z wykorzystaniem e-formularza wiążą się podobne ograniczenia jak w Polsce. Jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma przewidywać różnego rodzaju fakultatywne mechanizmy, lepszym rozwiązaniem będzie założenie spółki w trybie tradycyjnym.

Otwieranie spółki na Węgrzech na odległość

Rejestracja firmy na Węgrzech odbywa się w sposób elektroniczny. Przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do odpowiedniego sądu gospodarczego zajmuje się przedstawiciel prawny, a utworzenie spółki następuje w dniu wpisania jej do ewidencji firm przez sąd rejestrowy.

Podatki na Węgrzech

Nie bez przyczyny Węgry określane są jako raj podatkowy. Obecnie obowiązująca tam stawka podatku CIT wynosi 9% i jest najniższą w całej Unii Europejskiej. Dla porównania w Polsce podatek CIT 9% jest dostępny wyłącznie dla małych podatników.

Opodatkowanie zysków kapitałowych wynosi 19%. Zwolnione od tego podatku są zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży węgierskich udziałów przez spółki niebędące rezydentami na Węgrzech, a także zyski ze sprzedaży zgłoszonych udziałów.

Dodatkowo na Węgrzech nie obowiązuje podatek od nieruchomości, zamiast niego wstępuje podatek budowlany, który płatny jest od powierzchni mieszkalnej budynku. Jego stawka to około 3,8 euro za metr kwadratowy, lub inaczej mówiąc 3 proc. wartości rynkowej budynku ustalonej przez władze samorządowe. Obowiązuje też podatek od gruntu, płatny od gruntu niezabudowanego. Stawka wynosi wtedy około 0,84 euro za metr kwadratowy rocznie.

Bazowa stawka VAT na Węgrzech wynosi 27%, jest więc wyższa niż w Polsce. Węgierski system prawny przewiduje stawki preferencyjne 18% (m.in. produkty żywnościowe, wybrane usługi związane z kulturą), 5% (m.in. wybrane produkty farmaceutyczne, książki i czasopisma, usługi gastronomiczne, usługi związane z zakwaterowaniem.

Węgry mogą pochwalić się jednym z najwyższych progów VAT w Europie. Niedawno Unia Europejska wydała zgodę, aby kraj podniósł próg obowiązkowej rejestracji w VAT do kwoty będącej równowartością 71500 euro rocznie (niemal 28 milionów forintów).

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wolne Strefy na Węgrzech

Obecnie na Węgrzech nie występują Specjalne Strefy Ekonomiczne ani obszary o podobnym charakterze. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują tam żadne systemowe rozwiązania regionalnego wsparcia inwestycji.

Do głównych zachęt inwestycyjnych tego państwa należą:

  • ulga podatkowa w wysokości 25-50% poniesionych wydatków inwestycyjnych – maksymalne obniżenie podatku sięgające 80% przez okres 10 lat;
  • zwolnienie podatkowe w wysokości 10% wydatków na wynagrodzenie pracowników działu B+R.

Jest to sposób na zachęcenie przedsiębiorców do otwierania firmy na Węgrzech.

Gotowa spółka na Węgrzech/ kupno spółki na Węgrzech / zakup firmy na Węgrzech

Możliwe jest także kupno firmy na Węgrzech, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa spółka na Węgrzech istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Oferty przedstawiane na węgierskim rynku umożliwiają zakup gotowej spółki na Węgrzech z VAT lub VAT-UE.

Rejestracja spółki KFT od początku często okazuje się być lepszym pomysłem, ponieważ pozwala na dopasowanie brzmienia umowy do celu udziałowców spółki i daje znacznie większą elastyczność. 

Rejestracja spółki na Węgrzech krok po kroku

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy dopełnić niezbędnych formalności. Jak wyglądają kolejne etapy zakładania działalności gospodarczej?

  • przygotowanie oraz podpisanie przez wspólników aktu założycielskiego i statutu spółki;
  • wpłata kapitału zakładowego na rachunek spółki oraz zadeklarowanie wkładów niepieniężnych;
  • zgłoszenie spółki do węgierskiego rejestru handlowego;
  • uzyskanie numeru podatkowego;
  • rejestracja w urzędzie skarbowym, izbie handlowej oraz do ubezpieczeń.

Rezydencja podatkowa na Węgrzech

Rezydencję podatkową na Węgrzech można rozpatrywać z punktu widzenia osób fizycznych oraz osób prawnych. W pierwszym przypadku osoba zostaje uznana za rezydenta, jeżeli przebywa na terytorium Węgier nie krócej niż przez 183 dni w roku podatkowym, a także jej interesy życiowe koncentrują się w tym kraju.

W przypadku rejestracji firmy uznaje się, że rezydencja podatkowa występuje, jeżeli spółka została zarejestrowana z siedzibą na Węgrzech i według lokalnych przepisów, a także jej centrum decyzyjne kształtuje się w tym kraju. 

Spółka z o.o. na Węgrzech. Co należy o niej wiedzieć?

Kapitał węgierskiej spółki z o.o. składa się z udziałów, których wartość określa umowa spółki. Nie może być jednak mniejsza niż 100 tysięcy forintów. Docelowo całkowity kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 3 miliony HUF. Wkłady pieniężne są przekazywane na konto bankowe spółki. Wkłady niepieniężne – poprzez podpisanie stosownej umowy w formie aktu notarialnego. Udziałowcy nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Ich ryzyko ma charakter ekonomiczny i ogranicza się do wysokości wniesionych udziałów.

Przy zakładaniu spółki należy przekazać na jej rachunek bankowy minimum połowę zadeklarowanego kapitału zakładowego. Jego pozostałą część trzeba wpłacić przed upływem roku.

Zakładanie firmy na Węgrzech – najważniejsze informacje

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące spółki z o.o.

Liczba wspólników
minimum jeden, maksymalna liczba jest nieograniczona
Minimalny kapitał założycielski
3 miliony forintów (około 35 tysięcy złotych)
Podatek CIT
9%
Podatek VAT
bazowa stawka 27%, stawki obniżone 18% oraz 5%
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

FAQ:

Czy prowadzenie spółki jest możliwe z wykorzystaniem wirtualnego adresu dla firmy?
Aby założyć działalność gospodarczą, niezbędne jest podanie adresu, pod którym będzie prowadzony biznes. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby zarejestrować spółkę pod adresem wirtualnym. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie jej z dowolnego miejsca na świecie.
Jak długo trwa zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech?
Dzięki dostępowi do elektronicznego systemu rejestracji spółkę z o.o. można założyć nawet w 24 godziny od złożenia wniosku.
Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji spółki na Węgrzech?
Do zarejestrowania spółki na Węgrzech niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów obejmującego:
umowę spółki i listę wspólników;

- zaświadczenia potwierdzające wniesienia wkładu pieniężnego lub przekazaniu spółce wkładu niepieniężnego;
- dokument potwierdzający uprawnienie spółki do korzystania z lokalu;
- oświadczenia o nominowaniu członków organów oraz przedstawiciela spółki;
- zezwolenia lub licencje, jeżeli węgierska spółka prowadzi reglamentowaną działalność gospodarczą.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.