Firma na Węgrzech

Podatek dochodowy od osób prawnych na Węgrzech przed 2017 należał do najniższych stawek w Europie i wynosił 10% dla podstawy do 500 mln forintów (ok. 1,7 mln EUR) i 19% powyżej niej.

Zakładanie firmy na Węgrzech

Mimo tego, chcąc zachęcić zagranicznych inwestorów, rząd Węgier obniżył go aż do 9 %, co jest obecnie najniższą stawka w całej Unii Europejskiej. W węgierskim systemie podatkowy ma też podatku u źródła na rzecz odsetek, dywidend i tantiemów wypłacanych osobom prawnym, a rejestracja do VAT jest natychmiastowa. Co ciekawe, rząd Węgier wprowadził do tej pory trzy amnestie dla osób trzymających pieniądze w spółkach offshore w latach 2008, 2011 i 2013. Ostatnia amnestia pozwala osobom, które zwrócą co najmniej 5 milionów HUF (EUR 17.000), na zdeponowanie ich na rachunku tzw. oszczędności stabilizacyjnych przez pięć lat, który to rachunek jest anonimowy nawet dla urzędu skarbowego.
Osoba chcąca wycofać środki z takiego konta pierwotnie miała zapłacić 32 % podatek. Stawka została obniżona do 16% i 8% po trzech i czterech latach, a depozytowa kwota mogła być wykorzystana tylko na zakup obligacji skarbowych denominowanych w forintach. Pierwotny schemat okazał się porażką, stąd zasady zostały zmienione, aby zwiększyć jego atrakcyjność wśród skruszonych osób. Teraz muszą oni zapłacić 20 % podatek od razu i 10 % po upływie roku, co w porównaniu z wysokim opodatkowaniem pracy na Węgrzech może wręcz stanowić zachętę do ucieczki do spółek offshore.

Myślisz o założeniu firmy na Węgrzech? Powierz to zadanie profesjonalistom. Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h
lub