Firma na Węgrzech - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Węgrzech

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Węgrzech

Węgry to państwo położone w Europie Wschodniej, które od niedawna zyskało rozgłos, dzięki sukcesywnemu wprowadzaniu reform dotyczących opodatkowania. Reformy te mają na celu zachęcić przedsiębiorców do zakładania firmy i rejestracji spółki na Węgrzech. Zmiany, które się z nimi wiążą, oznaczają możliwość osiągniecia większych zysków w krótszym czasie, przy ograniczonej biurokracji. Dzięki temu Węgry uzyskały miano nowego raju podatkowego.

Zakładanie spółki na Węgrzech, a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Ze względu na przynależność Węgier do UE, ogólne ramy działalności gospodarczej nie różnią się znacząco od zasad obowiązujących na terenie Polski. Przedsiębiorca na Węgrzech ma do wyboru następujące rodzaje spółek:

Jednak najczęściej zakładaną przez zagraniczne podmioty formą jest spółka z o.o. – Stanowi ona kapitałową spółkę gospodarczą i może zostać założona w trybie uproszczonym (z wykorzystaniem standardowego formularza umowy spółki) lub w trybie zwykłym (z wykorzystaniem umowy spółki według potrzeb klienta).

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Zakładanie firmy na Węgrzech, a czas rejestracji

Zaletą zreformowanego węgierskiego systemu, jest to że zakładanie spółki na Węgrzech trwa zwykle od 2 do 3 dni, w przypadku rejestracji elektronicznej, oczywiście uwzględniając czas potrzebny na wpisanie spółki do rejestru handlowego– cegbirósag. W przypadku spółki z o.o. rejestracja w trybie zwykłym odbywa się w ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku do sądu rejestrowego.

Otwieranie spółki na Węgrzech na odległość

Rejestracja firmy na Węgrzech odbywa się w sposób elektroniczny. Przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do odpowiedniego sądu gospodarczego zajmuje się przedstawiciel prawny, a utworzenie spółki następuje w dniu wpisania jej do ewidencji firm przez sąd rejestrowy.

Podatki na Węgrzech

Nie bez przyczyny Węgry określane są jako raj podatkowy. Obecnie obowiązująca tam stawka podatku CIT wynosi 9 % i jest najniższą w całej Unii Europejskiej.

Opodatkowanie zysków kapitałowych wynosi 19%. Zwolnione od tego podatku są zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży węgierskich udziałów przez spółka nie będące rezydentami na Węgrzech, a także zyski ze sprzedaży zgłoszonych udziałów.

Dodatkowo na Węgrzech nie obowiązuje podatek od nieruchomości, zamiast niego wstępuje podatek budowlany, który płatny jest od powierzchni mieszkalnej budynku. Jego stawka to około 3,8 euro za metr kwadratowy lub inaczej mówiąc 3 proc. wartości rynkowej budynku ustalonej przez władze samorządowe. Obowiązuje też podatek od gruntu, płatny od gruntu niezabudowanego. Stawka wynosi wtedy około 0,84 euro za metr kwadratowy rocznie.

Natomiast stawka podatku VAT wynosi 27 %.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wolne Strefy na Węgrzech

Obecnie na Węgrzech nie występują Specjalne Strefy Ekonomiczne ani obszary o podobnym charakterze. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują tam żadne systemowe rozwiązania regionalnego wsparcia inwestycji.

Do głównych zachęt inwestycyjnych tego państwa należą:

  • ulga podatkowa w wysokości 25-50% poniesionych wydatków inwestycyjnych – maksymalne obniżenie podatku sięgające 80% przez okres 10 lat;
  • zwolnienie podatkowe w wysokości 10% wydatków na wynagrodzenie pracowników działu B+R.

Jest to sposób na zachęcenie przedsiębiorców do otwierania firmy na Węgrzech.

Gotowa spółka na Węgrzech/ kupno spółki na Węgrzech / zakup firmy na Węgrzech

Możliwe jest także kupno firmy na Węgrzech, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa spółka na Węgrzech istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Oferty przedstawiane na węgierskim rynku umożliwiają zakup gotowej spółki na Węgrzech z VAT lub VAT-UE.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.