Firma w Delaware (USA)

Położone na wschodnim wybrzeżu Delaware jest jednym z najmniejszych stanów USA, graniczącym z Pensylwanią, New Jersey i Maryland. Według danych z zeszłego roku liczba spółek zarejestrowanych w Delaware to ponad 1.3 miliona, co oznacza, że na każdego mieszkańca przypadało średnio więcej niż jedna spółka.

Delaware

Położone na wschodnim wybrzeżu Delaware jest jednym z najmniejszych stanów USA, graniczącym z Pensylwanią, New Jersey i Maryland. Jego stolicą jest Dover. Liczba zarejestrowanych spółek w Delaware to ponad 1.3 miliona, co oznacza, że na każdego mieszkańca przypada średnio więcej niż jedna spółka. W Delaware załozonych jest ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz ponad 50 % spółek z listy Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm w USA). Przez wiele lat Amerykańska Izba Gospodarcza uznawała stan Delaware za najbardziej przyjazne środowisko prawne do prowadzenia biznesu, a sam stan często określany jest mianem ‘”raju podatkowego” wewnątrz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podatki w Delaware są bardzo korzystne ze względu na panujące przepisy. Nie opodatkowuje się dochodu spoza Stanów Zjednoczonych, a spółka LLC jest transparentna podatkowo w sposób zbliżony do spółki osobowej.

Spółki w Delaware

Spółki płacą jedynie minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze. W stanie Delaware nie ma także podatku VAT. Stan Delaware nie został uznany przez nasze prawodastwo za kraj stosujący niebezpieczną jurysdykcję podatkową. Prawo stanu Delaware stanowi, że jeśli spółka ma tylko jednego członka, nie ma potrzeby posiadania numer EIN (Employer Identification Number, czyli amerykański odpowiednik polskiego numeru NIP). Co więcej w Delaware chroniona jest tożsamość zarządu, właściciela i dyrekcji spółki – w dokumentach założycielskich firmy czy rejestrze online nie ma bowiem obowiązku podawania imion i nazwisk dyrektorów czy innych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce. Dzięki temu spółka jest anonimowa bez potrzebny korzystania z wynajętych dyrektorów w ramach trustu. Aczkolwiek prawo Delaware zezwala na rejestrację spółki z tzw. dyrektorem nominowanym, co również gwarantuje anonimowość w ogólnodostępnych rejestrach. Jeśli firma w Delaware wykonuje swoją działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, to można starać się o otrzymanie zielonej karty.

DELAWARE INC. to odpowiednik spółki akcyjnej, która według prawa stanu Delaware jest najbardziej zaawansowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie firmy w Delaware, czyli rejestracja spółki w USA, zapewnia duży prestiż wśród kontrahentów. Co jednak bardziej istotne zapewnia również maksymalne bezpieczeństwo dla akcjonariuszy i zarządu przez możliwość anonimowości. Spółka w Delaware może służyć prowadzeniu każdej działalności. Możliwe jest również jej notowanie na giełdach. Założenie firmy w Delaware oznacza, że spółka posiada rezydencję podatkową stanu Delaware i ciąży na niej zobowiązanie do płacenia tamtejszych podatków federalnych.

W przeciwieństwie do polskiej Spółki Akcyjnej Delaware INC. nie posiada wymaganego minimalnego kapitału zakładowego, a tym samym minimalnej obowiązkowej wpłaty wkładu na kapitał. Spółka w Delaware może przeprowadzać zgromadzenia akcjonariuszy bez udziału notariusza. Nie przeprowadza się w niej audytu ani nie istnieje obowiązek publikacji sprawozdań finansowych.

Zakładanie firmy w Delaware

W Delaware zarejestrowanych jest ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz ponad 50 % spółek z listy Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm w USA). Przez wiele lat Amerykańska Izba Gospodarcza uznawała stan Delaware za najbardziej przyjazne środowisko prawne do prowadzenia biznesu, a sam stan często określany jest mianem ‘”raju podatkowego” wewnątrz USA. Popularność Delaware wynika przede wszystkim z korzystnych przepisów podatkowych. Nie opodatkowuje się dochodu spoza USA, a spółka LLC jest transparentna podatkowo w sposób zbliżony do spółki osobowej. Spółki płacą jedynie minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze.

W stanie Delaware nie ma także podatku VAT. Prawo stanu Delaware stanowi, że jeśli spółka ma tylko jednego członka, nie ma potrzeby posiadania numer EIN (Employer Identification Number, czyli amerykański odpowiednik polskiego numeru NIP). Co więcej w Delaware chroniona jest tożsamość zarządu, właściciela i dyrekcji spółki – w dokumentach założycielskich firmy czy rejestrze online nie ma bowiem obowiązku podawania imion i nazwisk dyrektorów czy innych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce. Dzięki temu spółka jest anonimowa bez potrzebny korzystania z wynajętych dyrektorów w ramach trustu.

Myślisz o założeniu firmy w Delaware? Powierz to zadanie profesjonalistom.
Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h

    lub