Firma w Delaware (USA) - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
Strona główna »

Firma w Delaware (USA)

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Koszt założenie spółki w Delaware
Jakie są rodzaje spółek w Delaware
Jak założyć firmę w Delaware
Jakie są podatki w spółkach Delaware

Firma w Delaware (USA)

Położone na wschodnim wybrzeżu Delaware jest jednym z najmniejszych stanów USA, graniczącym z Pensylwanią, New Jersey i Maryland. Według danych z zeszłego roku liczba spółek zarejestrowanych w Delaware to ponad 1.3 miliona, co oznacza, że na każdego mieszkańca przypadało średnio więcej niż jedna spółka. Dlaczego aż tyle osób otwiera spółkę w Delaware? Jakie korzyści podatkowe wiążą się z prowadzeniem spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych?

Delaware – informacje podstawowe

Spółka na terytorium USA to popularny wybór wśród inwestorów, którzy planują wejść na największy rynek świata. Prawo stanu Delaware wyróżnia się korzystnym systemem podatkowym, co ułatwia przedsiębiorcy prowadzenie przedsiębiorstwa.

W Delaware założonych jest ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz ponad 50 % spółek z listy Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm w USA). Przez wiele lat Amerykańska Izba Gospodarcza uznawała stan Delaware za najbardziej przyjazne środowisko prawne do prowadzenia biznesu, a sam stan często określany jest mianem ”raju podatkowego” wewnątrz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podatki w Delaware są bardzo korzystne ze względu na panujące przepisy. Nie opodatkowuje się dochodu spoza Stanów Zjednoczonych, a spółka LLC (limited liability company) jest transparentna podatkowo w sposób zbliżony do spółki osobowej.

Spółka w Delaware – koszt

Spółki w Delaware płacą jedynie minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze. W stanie Delaware nie ma także podatku VAT. Dobrą informacją jest, że stan ten nie został uznany przez nasze prawodawstwo polskie za kraj stosujący niebezpieczną jurysdykcję podatkową. Prawo stanu Delaware stanowi, że jeśli spółka ma tylko jednego członka, nie ma formalnej potrzeby posiadania numer EIN (Employer Identification Number, czyli amerykański odpowiednik polskiego numeru NIP). W praktyce jednak Employer Identification Number jest uzyskiwany zawsze ze względu na szereg obowiązków związanych z prowadzeniem spółki, w tym otwarcie rachunku bankowego w amerykańskim banku. Co więcej, w Delaware chroniona jest tożsamość zarządu, właściciela i dyrekcji spółki – w dokumentach założycielskich firmy czy rejestrze online nie ma bowiem obowiązku podawania imion i nazwisk dyrektorów, czy innych osób pełniących funkcje kierownicze w spółce. Dzięki temu spółka jest anonimowa bez potrzeby korzystania z wynajętych dyrektorów w ramach trustu. Prawo Delaware zezwala na rejestrację spółki z tzw. dyrektorem nominowanym, co również gwarantuje anonimowość w ogólnodostępnych rejestrach. Jeśli firma w Delaware wykonuje swoją działalność na terenie Stanów Zjednoczonych, to można starać się o otrzymanie zielonej karty. To dokument, który uprawnia do przebywania, stałego zamieszkania i podjęcia pracy na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Spółka w Delaware – rodzaje

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Inc. (inaczej Corp.) To odpowiednik spółki akcyjnej, która według prawa stanu Delaware jest najbardziej zaawansowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie firmy w Delaware zapewnia duży prestiż wśród kontrahentów. Co jednak bardziej istotne, zapewnia również maksymalne bezpieczeństwo dla akcjonariuszy i zarządu przez możliwość anonimowości. Spółka w Delaware może służyć prowadzeniu każdej działalności. Możliwe jest również jej notowanie na giełdach. Założenie firmy w Delaware oznacza, że spółka posiada rezydencję podatkową w Delaware i ciąży na niej zobowiązanie do płacenia tamtejszych podatków federalnych.

W przeciwieństwie do polskiej Spółki Akcyjnej, spółka typu Inc. nie posiada wymaganego minimalnego kapitału zakładowego, a tym samym minimalnej obowiązkowej wpłaty wkładu na kapitał. Co istotne, spółka w Delaware może przeprowadzać zgromadzenia akcjonariuszy bez udziału notariusza. Nie przeprowadza się w niej audytu ani nie istnieje obowiązek publikacji sprawozdań finansowych.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak założyć firmę w Delaware?

Rejestracja spółki w Delaware

Rejestracja spółki w Delaware jest prosta, tania i mało sformalizowana, a większość związanych z nią formalności jest wykonywana przez agenta rejestrowego. Dokonuje on rejestracji spółki, wykonując czynności w imieniu wnioskodawcy i na rzecz spółki. Cała rejestracja trwa około jednego dnia, a jej finałem jest wydanie dokumentacji spółki. Następnie należy złożyć wniosek o numer podatkowy (EIN) oraz wybrać sposób opodatkowania spółki.

Spółka LLC czy Corporation?

W stanie Delaware istnieje możliwość szybkiego założenia spółki LLC (Limited Liability Company, odpowiednik polskiej spółki z o.o.) lub Corporation. Co różni te dwie spółki i jak dokonać wyboru formy prawnej? Obie spółki posiadają tę zaletę, że w przeciwieństwie do polskich spółek kapitałowych, nie jest w nich wymagany kapitał zakładowy, co jest szczególnie zachęcające dla małych przedsiębiorców. Ponadto nie jest wymagane prowadzenie księgowości z zysków spoza Delaware.

Decydując o rodzaju spółki, należy zastanowić się nad priorytetami i celami biznesowymi. Ogromną zaletą prowadzenia działalności w formie LLC jest anonimowość. Właściciele w ogóle nie widnieją na certyfikacie informacyjnym. W korporacji natomiast, pomimo iż może być ona stworzona anonimowo, podczas wypełniania raportu rocznego podaje się nazwiska i adresy dyrektorów. Dużym plusem korporacji jest natomiast to, że nie wymagają rachunkowości. Są również tańsze i łatwiejsze w prowadzeniu. Polscy przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie spółki w Stanach zwykle decydują się na podmioty typu LLC.

Corporation

Corporation (Corp./Inc.), czyli korporacja to klasyczna forma zbliżona do polskiej spółki akcyjnej, w której posiadane akcje nie muszą być powiązane z osobami zarządzającymi spółką. Spółki Corp. są niejako hybrydami spółek osobowych oraz korporacji. Korporacja to zorganizowana osoba prawna, która jest zarządzana jako spółka osobowa lub jednoosobowa spółka, w której udziałowiec spółki jest właścicielem certyfikatu. Spółki typu Inc. wyróżniają się ograniczoną odpowiedzialnością udziałowców, ograniczoną do kapitału wniesionego na pokrycie udziałów. Corporation posiada zarząd i emituje akcje. Wspólnikiem może być każda osoba fizyczna lub pomiot prawny. To dobry wybór dla inwestorów, którzy przewidują przyjęcie inwestorów zewnętrznych lub ofertę publiczną akcji.

Spółka typu LLC w Delaware

LLC przypomina polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma swoich członków (members) i wydaje certyfikaty członkostwa. Właścicielami spółki mogą być tylko i wyłącznie członkowie posiadający certyfikaty członkowskie. Z tego względu limited liability company można potraktować jako spółkę osobową lub jednoosobową spółkę, w której menedżerowie są właścicielami.

Ktoś, kto nie jest rezydentem USA, nie posiada numeru SSN (Social Security Number), czyli numeru ubezpieczenia społecznego i nie składa deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych w USA, nie może zostać uznany za „podmiot pominięty” przez urząd skarbowy. Tylko zyski z działalności w formie spółki LLC osoby posiadającej numer SSN, zostaną przekazane do indywidualnego zeznania podatkowego. Dodatkowo LLC nie będzie miała obowiązku składać zeznania podatkowego dla osób prawnych.

Podatki w spółkach w Delaware

System podatkowy w Stanie Delaware jest bardzo korzystny dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy posiadają kontrahentów poza granicami stanu Delaware. Dochody pochodzące spoza stanu Delaware nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. W Delaware spółki nie mają obowiązku płacenia podatku VAT ani składek na ubezpieczenie społeczne. Spółka LLC w Delaware nie musi składać sprawozdania, natomiast płaci coroczny podatek w wysokości 300 USD. Obowiązkiem podatkowym korporacji jest tzw. Franchise Tax, którego minimalna stawka (łącznie ze złożeniem rocznego sprawozdania Annual Report) wynosi 175 USD.

Prowadzenie działalności w Delaware w formie LLC. Najważniejsze informacje

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia spółki działalności gospodarczej w Delaware.

Spółka
LLC
Tryb opodatkowania
S-Corp
Obowiązek zapłaty VAT
Nie
Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne
Nie
Możliwość przekształcenia w Corp
Tak
Metody kalkulacji opodatkowania
authorized shares albo assumed par value capital
Minimalna liczba wspólników
1
Minimalny kapitał zakładowy
brak

Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki w Delaware?

  • wypełnić certificate of collation i złożyć go do działu korporacji Departamentu Stanu;

  • ułożyć umowę spółki (operating agreement);

  • uzyskać Numer Identyfikacyjny Pracodawcy (EIN);

  • założyć konto bankowe na potrzeby spółki;

  • na potrzeby KYC należy dostarczyć rachunek za media oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub prawo jazdy.
Czy spółka musi otworzyć rzeczywiste biuro w Delaware (USA)?
Spółka musi wyznaczyć agenta rejestrowego, którego zadaniem jest kontaktowanie się w imieniu podmiotu z władzami stanowymi. Siedziba spółki musi być zarejestrowana w Delaware, a jej adres należy wskazywać w dokumentach oraz jako dane pocztowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby skorzystać z usług biura wirtualnego.
Czy muszę osobiście stawić się w Delaware w celu rejestracji spółki?
Spółkę INC. w stanie Delaware zakłada się zdalnie. Na potrzeby samej rejestracji spółki nie trzeba pojawić się w USA.
Jak należy nazwać spółkę w Delaware?
Spółka może posiadać prawie każdą nazwę, jednak przed rejestracją wymagana jest weryfikacja nazwy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.