Firma w Wyoming - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Wyoming

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Wyoming

Wyoming to stan położony w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Mimo, że jest dziesiątym stanem pod względem wielkości, jest najmniej zaludniony. Zwiedzając Wyoming możemy zobaczyć Góry Skaliste oraz Wielkie Równiny. Przed odkryciem Wyoming przez Europejczyków tereny zasiedlały plemiona Rdzennych Amerykanów.

Spółka w Wyoming / Spółka LLC

Rejestracja spółki w Wyoming jest możliwa już dla jednej osoby. Co więcej, jednoosobowych spółkę LLC nie traktuje się jako podatnika podatku dochodowego. Według panującego tam prawa zyski i straty są bezpośrednio przenoszone do federalnego zeznania podatkowego, które składa wspólnik spółki. Natomiast, jeśli wspólnik nie pozostaje rezydentem Stanów Zjednoczonych, a firma w Wyoming nie uzyskuje żadnych dochodów na terenie USA, czyli wszystkie jej dochody pochodzą z poza Stanów Zjednoczonych, to ani spółka, ani wspólnik nie podlegają opodatkowaniu federalnemu. Interesującym jest fakt, że założenie spółki w Wyoming pozwala na utrzymywanie biura i adresu do korespondencji w innym stanie,

Poufność informacji

Według prawa stanu Wyoming nie podaje się żadnych informacji o podatnikach do urzędów podatkowych w Stanach Zjednoczonych (IRS). Żadne informacje nie są również dzielone
z zagranicznymi urzędami skarbowymi. Dodatkowo otwierając firmę w stanie Wyoming można wynająć usługi dyrektora nominowanego. Wykorzystanie takiej instytucji pozwala na całkowitą anonimowość w publicznie dostępnych rejestrach przedsiębiorców.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Odpowiedzialność za długi

Rejestracja firmy w Wyoming pozwala na ochronę majątku wspólników oraz członków organów spółki LLC utworzonej w Wyoming przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Obowiązki sprawozdawcze

Jedynym obowiązkiem sprawozdawczym spółki prawa Wyoming jest złożenie bardzo krótkiego sprawozdania rocznego z działalności. Obowiązek ten jest bardzo ograniczony.
W sprawozdaniu takim wystarczy podać dane osobowe dyrektora spółki, może być nim oczywiście dyrektor nominowany / powierniczy.

Podatki w Wyoming

System podatkowy stanu Wyoming powoduje, że założenie firmy w Wyoming jest niezwykle atrakcyjne. W odróżnieniu od lwiej części stanów USA, Wyoming nie nakłada na osoby fizyczne i prawne podatków dochodowych. Co więcej w stanie Wyoming w ogóle nie nakłada się podatków od dochodów emerytalnych uzyskiwanych i otrzymywanych z odmiennych stanów. W wielu rankingach Wyoming jest uznawane za stan o charakterze najbardziej przyjaznym dla biznesu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Kryptowaluty w Wyoming

Stany Zjednoczone są bardzo zaangażowane w rozwój nowych technologii. W ostatnim czasie stan Wyoming postawił na działalność na rzecz rozwoju technologii rejestrów rozproszonych. 31 stycznia 2019 r. uchwalono ustawę zwaną „Digital assets-existing law”, dzięki której kryptowaluty będą traktowane jako pieniądz fiducjarny. Wirtualna waluta, tj. bitcoin jest uznana za niematerialną własnością osobistą i należy uznawać ją za pieniądze. Kiedy ostatni etap procesu legislacyjnego przebiegnie pomyślnie, ustawa „Digital assets-existing law” zostanie włączona do prawa stanowego. Uznanie waluty wirtualnej za pieniądz, będzie oznaczało na poziomie prawa, że kryptowaluty zaczną podlegać pod to samo prawo co pieniądz tradycyjny, a to oznacza bankowy nadzór.

Dzięki nowemu prawu otwieranie spółki w Wyoming wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców prowadzących biznes z zakresu nowych technologii, a zwłaszcza technologii rejestrów rozproszonych.

Rejestracja spółki w Wyoming

Rejestracja firmy w Wyoming rodzi możliwość skorzystania z panujących tam ulg podatkowych oraz regulacji prawnej dotyczącej walut wirtualnych. Takie same skutki rodzi kupno firmy w Wyoming oraz gotowa spółka w Wyoming.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.