Raje podatkowe

Raje podatkowe

Jednym z głównych celów przedsiębiorców jest optymalizacja podatkowa, czyli podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zobowiązań podatkowych. Wobec wysokich i często niekorzystnych obciążeń podatkowych w Polsce, interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części opodatkowanej aktywności do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej. Miejsca takie określane są jako raje podatkowe.

Według definicji OECD, rajem podatkowym jest kraj, który tak układa prawo, żeby warunki prowadzenia biznesu były atrakcyjne dla konkretnych państw. Ustawodawstwo takich państw polega na ustanawianiu bardzo niskich podatków i mało przejrzystych przepisów podatkowych, a także możliwości opodatkowania dochodów w danym miejscu bez prowadzenia działalności na jego terytorium. Celem rajów podatkowych jest przyciągnięcie kapitału osób bądź firm poza miejsce wykonywania działalności ekonomicznej. Raje podatkowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców do transferowania zysków i unikania płacenia podatków w krajach macierzystych.

Raje podatkowe to przede wszystkim kraje egzotyczne takie jak Malediwy czy Seszele.
Natomiast, w Europie będą to np. Monako czy Liechtenstein. Raj podatkowy umożliwia optymalizację podatkową, co nie uchodzi za niezgodne z prawem. Optymalizacja podatkowa zakłada bowiem unikanie zapłaty podatku, a nie uchylanie się niego. Uchylanie się od opodatkowania jest działaniem niezgodnym z prawem. Traktowane jak przestępstwo, ponieważ działania takie doprowadzają do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Unikanie opodatkowania natomiast jest legalne, które najczęściej wiąże się z optymalizacją podatkową. Jej celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. Samą optymalizację podatkową podejmuje się za pomocą środków, które są dozwolone prawnie.

Optymalizacja podatkowa w raju podatkowym najczęściej polega na otworzeniu spółki w miejscu traktowanym jako raj podatkowy, która świadczy usługi doradcze dla określonej części przedsiębiorstwa i pobiera za to wysokie opłaty. W efekcie spółka matka ma bardzo wysokie koszty podatkowe, co powoduje oszczędność w podatkach.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy poszukują skutecznych metod unikania opodatkowania, polegającego na wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych, w taki sposób, aby zapłacić możliwie najniższe podatki.

Zagadnienie rajów podatkowych związane jest także z pojęciem cen transferowych, które polega na tym, iż podmioty powiązane kapitałowo tak kształtują ceny towarów lub usług we wzajemnych transakcjach, aby wykazać dochody do opodatkowania w państwach o korzystnych systemach podatkowych takich jak raje podatkowe.

Dodatkowo, należy pamiętać, że w każdym nawet najlepiej zarządzanym biznesie, istnieje ryzyko bankructwa na skutek niezawinionych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. Opóźnienia kontrahentów, działania konkurencji, szkody wyrządzone przez lekkomyślnych pracowników czy zdarzenia losowe mogą być przyczyną problemów finansowych przedsiębiorcy. W związku z tym, warto zwrócić uwagę na pewne rozwiązania, które oferuje prawodawstwo rajów podatkowych, mogące służyć ochronie majątku przed potencjalnymi wierzycielami.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »
Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub