Firma w Hongkongu

Firma w Hongkongu

Wiele osób uważa, że rejestracja firmy w Hongkongu to inwestycja, na którą mogą sobie pozwolić tylko nieliczni. Dzięki pomocy naszej Kancelarii prowadzenie przedsiębiorstwa w Kraju Środka leży w zasięgu Państwa możliwości.

Informacje ogólne

Hongkong, to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, która postanowiła pozostawić autonomię Hongkongu, aż do roku 2047. Najbogatsze miasto w Chinach. W latach 1842-1997 był kolonią brytyjską, obecnie pod rządami Chin. Hongkong jest jednym największych centrów finansowych świata. Jest też największym portem na świecie. Według wielu wskaźników jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Posiada jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu i importu na mieszkańca (przy liczbie mieszkańców na poziomie 7 mln). Port w Hongkongu obsługuje największa liczbę kontenerów na świecie.

Podatki w Hongkongu

Podatki w Hongkongu i związany z nimi system podatkowy jest dość prosty. Oparty jest na zasadzie terytorialności, co oznacza, że firma, która osiąga zyski pochodzące ze sprzedaży lub ze świadczenia usług poza terytorium Hongkongu, co do zasady nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Hongkong łączą z Chińską Republiką Ludową, Belgią, Luksemburgiem, Tajlandią, Wielką Brytania, ZEA, Szwajcarią, Portugalią, Nową Zelandią, Maltą, Czechami i Francją korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Spółka zarejestrowana w Hongkongu może być zatem dogodnym instrumentem pośrednictwa w obrocie handlowym między Unią Europejską, a Chińską Republiką Ludową. Spółka w Hongkongu może również być wykorzystana jako podmiot holdingowy do inwestycji kapitału europejskiego w Chinach.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Rejestracja spółki w Hongkongu

Otwieranie spółki w Hongkongu i cała związana z tym procedura została maksymalnie skrócona. Według lokalnych przepisów, otwieranie firmy w Hongkongu i wpisanie jej do rejestru nie powinno trwać dłużej jak pół godziny (przy założeniu, że dostarczone zostaną wszystkie wymagane dokumenty, do których zaliczyć możemy np. ważny paszport). Zwyczajowo jednak, z uwagi na wątpliwości organu rejestrującego, trwa to do 2 tygodni. Odpowiednikiem KRS w Hongkongu jest Companies Registry.

Założenie firmy w Hongkongu uwarunkowane jest m.in. od uzyskania (zorganizowania) adresu rejestrowego spółki. Agent rejestrowy, czuwający nad prawidłowością obiegu dokumentów między spółką a odpowiednikiem KRSu nie jest obowiązkowy. Sekretarz spółki (company secretary), musi być rezydentem Hongkongu. Sekretarz nie może jednocześnie pełnić funkcji dyrektora spółki.

Konto bankowe dla firmy w Hongkongu

Dawniej, założenie konta bankowego w Hongkongu nie stwarzało większych trudności. Obecnie natomiast, banki rozbudowały, w oparciu o lokale zalecenia władzy i obowiązujące przepisy, aparat kontroli. Zalecenia te istotnie ograniczyły liczbę nowo otwieranych kont bankowych. Większość banków w Hongkongu wymaga uzasadnienia dla otwarcia rachunku. Zwyczajowo wskazuje się na uzasadnienie biznesowe, listę potencjalnych klientów lub dostawców na ternie Hongkongu lub okolicy, adres biura firmy, listy polecające od innych przedsiębiorców, lub po prostu przedstawienie biznesplanu, z którego wynikać będzie potrzeba posiadania rachunku w Hongkongu.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Kupno firmy w Hongkongu

Założenie firmy w Hongkongu lub gotowa spółka w Hongkongu, tj. taka która jest już zarejestrowana, może być rozwiązaniem na potrzebę znalezienia swoistego łącznika pomiędzy Europą a Chinami.

Rejestracja spółki w Hongkongu

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hongkongu wystarczy jeden udziałowiec, jeden członek zarządu, oraz minimalny kapitał zakładowy na poziomie 1 HKD (czyli niecałych 0,50 zł). W sytuacji, w której jedynym udziałowcem miałaby być osoba fizyczna, to rekomenduje się, aby udziałowców było co najmniej dwóch.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Hongkongu są przejrzyste, co oznacza, że są dobrze postrzegane przez kontrahentów, bowiem informacje dotyczące udziałowców i członków zarządu są publicznie dostępne. Utrudnienia związane z jawnością udziałowców i członków zarządu można zminimalizować powołując tak zwanych powierniczych dyrektorów oraz powierniczych udziałowców.

Rozważając założenie lub kupno spółki w Hongkongu trzeba pamiętać o wdrażaniu standardu raportowania Common Reporting Standard (CRS), czyli procedurę umożliwiającą automatyczną wymianę informacji podatkowych z Państwami spoza Unii Europejskiej. Kluczowym jest przekazywanie przez banki informacji na temat beneficjentów prowadzonych przez nich rachunków, w szczególności jeśli będą one wskazywać na jego polską rezydencję. Z tego powodu kluczowym jest, aby definitywnie doszło do utraty polskiej rezydencji podatkowej.
Co ciekawe, przychody z tytułu dywidend z inwestycji zagranicznych nie podlegają w Hongkongu opodatkowaniu.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Zakładanie firmy w Hongkongu – zalety

Co można zyskać, decydując się na założenie firmy w Hongkongu? Przede wszystkim ograniczyć do minimum formalności, zmniejszyć koszty podatkowe oraz realizować cele biznesowe w kraju o największej wolności gospodarczej na świecie. Nasza kancelaria zajmuje się tworzeniem dowolnego typu spółek, co gwarantuje Państwu szybki start własnej działalności gospodarczej.

Wielu przedsiębiorców, którzy zamierzają otworzyć firmę w Hongkongu ma obawy dotyczące nie tylko odpowiedniej znajomości przepisów prawa, lecz również specyfiki wschodniego rynku. Nasze wieloletnie doświadczenie powoduje, że doskonale rozpoznajemy potrzeby inwestorów i potrafimy sprostać wszelkim oczekiwaniom.

Hongkong jest uznawany za jedno z największych centów handlowo-biznesowych na świecie. Decydują o tym wysoka jakość usług finansowych, swobodny przepływ międzynarodowego kapitału oraz brak zbędnej biurokracji. W Hongkongu obowiązuje system podatkowy, który opiera się na zasadzie terytorialnej (zyski pochodzące spoza terytorium Hongkongu nie są opodatkowane) i obejmuje trzy rodzaje podatków: podatek od płac, od zysków i od nieruchomości. Dzięki wsparciu naszej Kancelarii mogą Państwo zoptymalizować koszty podatkowe, co przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów prowadzenia własnej firmy.

Interesuje Cię założenie spółki w Hongkongu albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub