Firma w Singapurze - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Singapurze

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Singapurze

Singapur jest azjatyckim miastem-państwem położonym w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego. Singapur jest aż 465 razy mniejszy od Polski, a liczy ponad 6 milionów mieszkańców. Pomimo niewielkiej powierzchni Singapur znajduje się w czołówce światowej, jeśli chodzi o PKB. Jest też drugim po Japonii centrum technologicznym na świecie. Nowa firma w Singapurze to świetny wyróżnik dla przedsiębiorcy, który chce założyć działalność za granicą. Jak założyć firmę w Singapurze?

Rejestracja spółki w Singapurze w kilku słowach

Założenie firmy w Singapurze różni się od zakładania spółki w Polsce przede wszystkim tym, że można tego dokonać tylko online. Tamtejszy rząd jest otwarty na zagranicznych przedsiębiorców, choć nie ukrywa, że dla tubylców otwieranie spółki w Singapurze jest mniej skomplikowane. Wszystko dzięki wysoko rozwiniętej swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka w Singapurze a jej przedstawiciel

Kluczowym elementem, jeśli chodzi o otwieranie spółki w Singapurze, jest posiadanie lokalnego dyrektora bądź przedstawiciela. Wiele firm i kancelarii prawnych oferuje pomoc w znalezieniu takiej osoby.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rodzaje spółek w Singapurze

Singapur tak jak i inne kraje na świecie oferuje szereg rodzajów spółek. Wszystko uzależnione jest, przede wszystkim, od przyszłego profilu działalności biznesowej, jaką zainteresowany jest przedsiębiorca.

Otwieranie firmy w Singapurze wiąże się z koniecznością dokonania wyboru jej formy, skupmy się przede wszystkim na spółkach prawa handlowego, wśród których można wyróżnić:

 1. Partnerships, który dzielą się na:
 • General Partnership – odpowiednik polskiej spółki cywilnej. Wspólnicy tej spółki ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką.
 • Limited Partnership – najbardziej zbliżona do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się tutaj do wysokości wniesionych przez nich wkładów.
 • Limited Liability Partnership – odpowiednik polskiej spółki partnerskiej. Podobnie jak w Polsce stworzona dla przedstawicieli „wolnych zawodów” takich jak: lekarz, architekt itp.
 1. Private Limited – odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładanie spółki w Singapurze jest najpopularniejsze właśnie w formie PRIVATE LIMITED. Spółka ta chroni przed długami, jest elastyczna i łatwa w rejestracji. Dzięki tym korzyściom otwieranie firmy w Singapurze jest dość prostym i szybkim procesem.
 2. Public Limited – inaczej spółka akcyjna. Taka spółka w Singapurze musi posiadać minimum 50 akcjonariuszy.

Wśród przedsiębiorców zagranicznych szczególnym zainteresowaniem cieszy się odpowiednik polskiej spółki z o.o., czyli Singapore Private Limited Company, ze względu na elastyczność funkcjonowania i swobodę w kształtowaniu umowy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Rejestracja spółki w Singapurze w pigułce

Jak zostało wcześniej wspomniane, spółkę w Singapurze rejestruje się przez Internet za pośrednictwem strony rządowej. Podobnie jak w Polsce konieczne jest posiadanie tamtejszego profilu zaufanego, którym podpisuje się wszystkie dokumenty. Dostęp do tego profilu mają osoby stale pracujące w Singapurze, w związku z tym o pomoc w tym zakresie należy się zwrócić do rodowitego Singapurczyka bądź zlecić to zadanie wyspecjalizowanym agencjom. Konieczne jest żeby Private Limited posiadało lokalnego dyrektora – jest to obowiązkowy element, którego nie jesteśmy w stanie obejść. Wspomniane wyżej agencje również świadczą pomoc w tym zakresie. Cały proces zamyka się w dwóch formularzach, które wypełniamy online.

Podjęcie decyzji o rejestracji firmy to dopiero początek. Własny biznes w formie PLC wymaga następujących kroków:

 • należy zweryfikować nazwę firmy i upewnić się, że nie będzie ona naruszała nazw już zarejestrowanych podmiotów;
 • kolejny krok to wybór formy organizacyjnoprawnej swojej firmy;
 • następnie komplet dokumentacji rejestrowej powinien zostać złożony do urzędu rejestracyjnego ACRA.

Należ pamiętać, że spółka musi posiadać własne konto bankowe. Z uwagi na odmienne zasady księgowości zasadne będzie też nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. 

Gotowa spółka w Singapurze/ kupno spółki w Singapurze/ zakup firmy w Singapurze

Kupno firmy w Singapurze, która została już wcześniej zarejestrowana, nie jest praktykowane. Z reguły samodzielna rejestracja firmy w Singapurze jest dużo korzystniejsza z uwagi na możliwość ukształtowania umowy, wyboru profilu działalności oraz pełną swobodę w wyborze miejsca prowadzenia biznesu.

Podatki w Singapurze

System podatkowy Singapuru można ocenić jako przejrzysty i sprzyjający przedsiębiorcom, także tym zagranicznym. Bazowa stawka podatku od osób prawnych wynosi 17%. Terytorialny charakter opodatkowania oznacza, że podatek jest pobierany od dochodów osiąganych w Singapurze oraz od przekazanych do tego kraju źródeł kapitałowych. Prawo singapurskie przewiduje instytucję kosztów uzyskania przychodu, więc płacony podatek można obniżyć o wydatki związane z prowadzoną działalnością.

Podatek u źródła wynosi 15% i obejmuje m.in. licencje, odsetki oraz opłaty z tytułu najmu. Zarejestrowane spółki kapitałowe nie płacą podatku od zysków kapitałowych, co oznacza brak obciążenia dywidend. Spółki handlowe płacą tylko jeden podatek.

System podatkowy Singapuru przewiduje również możliwość zwolnienia spółki z podatku CIT przez pierwsze trzy lata podatkowe pod warunkiem, że jej dochód nie przekracza 100 tysięcy SGD. Następnie obowiązuje 50% stawka CIT pod warunkiem nieprzekroczenia 200 tysięcy SGD dochodu.

Warunkiem korzystania z ulgi jest posiadanie statusu rezydenta podatkowe oraz nie więcej niż 20 wspólników w składzie, którzy są osobami fizycznymi.

Podatnik jest zobowiązany do rejestracji VAT po przekroczeniu rocznego przychodu w wysokości 1 miliona SGD w ciągu roku. Bazowa stawka VAT wynosi 8%, a więc niemal trzykrotnie mniej niż w Polsce. Rząd zapowiada zwiększenie stawki do 9% od 2024 roku.

Rezydencja podatkowa w Singapurze

Spółka staje się rezydentem podatkowym Singapuru, jeżeli została założona w tym kraju i jest z niego kontrolowana. W przypadku osób fizycznych o rezydencji można mówić, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • osobie przysługuje status mieszkańca lub permanentnego rezydenta Singapuru;
 • dana osoba przebywała przez minimum 183 dni na terenie Singapuru w poprzednim roku podatkowym.

Wśród formalności można znaleźć również inne wyjątki, kiedy możliwe jest uzyskanie rezydencji (np. praca w kilku krajach w ciągu ostatnich 2 lat, jeżeli w Singapurze spędzono minimum 183 dni w tym okresie).

Firma w Singapurze – najważniejsze informacje

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące rejestracji spółki SPLC

Podatek CIT
bazowa stawka 17%, okresowe stawki 0%; 8,5%
Podatek VAT
bazowa stawka 8%
Kapitał minimalny
Brak
Liczba udziałowców
minimum 1, maksimum 50 (51% udziałów musi należeć do rezydenta Singapuru)
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

FAQ:

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Singapurze?
Rejestracja spółki w Singapurze wymaga sprawdzenia nazwy firmy, a także złożenia kompletu dokumentów do Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). To miejscowy organ zajmujący się m.in. prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.
Ile czasu zarezerwować na rejestrację firmy w Singapurze?
Założenie biznesu w Singapurze trwa dosyć długo. Szacunkowy czas rejestracji to dwa tygodnie pod warunkiem, że wszystkie wymagania dotyczące podmiotu zostaną spełnione.
Czy mogę samodzielnie założyć spółkę w Singapurze?
Do zarejestrowania spółki w Singapurze wymagane jest posiadanie odpowiedniego profilu zaufanego. Rejestracja oraz obsługa zakładanych podmiotów wymaga znajomości administracji, podatków, a także lokalnego języka. Z tego względu większość przedsiębiorstw jest zakładana przez wyspecjalizowane kancelarie prawne.
Czy aby zarejestrować firmę wspólnicy mogą skorzystać z usługi biura wirtualnego?
Obowiązujące przepisy nakazują spółce wskazanie adresu na potrzeby rejestracji, które będzie figurował w dokumentach. Dopuszczalne jest jednak skorzystanie z usług firmy świadczącej usługi adresowe. Dzięki temu możliwe jest skorzystanie z usług biura wirtualnego. Spółki zobowiązane są jednak do wyznaczenia lokalnego dyrektora.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.