Firma na Wyspie Man - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Wyspie Man

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Wyspie Man

Wyspa Man to typowo turystyczna kraina położona na Morzu Irlandzkim. Wbrew pozorom nie jest ona w pełni zależna od Zjednoczonego Królestwa, wyjątek stanowią sprawy zagraniczne oraz obrony, za które rząd UK ponosi odpowiedzialność.

Wyspę Man odróżnia od innych jurysdykcji fakt, że można tam legalnie prowadzić działalność związaną z hazardem. Kraj ten również przez wiele lat był uznawany przez Polskę za prowadzący szkodliwą konkurencję podatkową. Zmieniło się to w marcu 2011r., kiedy to państwa zawarły ze sobą umowy o wymianie informacji podatkowych.

Z pozoru ten niewinnie prezentujący się kraj stanowi interesujące miejsce dla inwestycji oraz do zakładania firmy na Wyspie Man.

Zakładanie spółki na Wyspie Man a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Częściowa zależność Wyspy Man od Zjednoczonego Królestwa oraz jej położenie wpłynęły głównie na to, że funkcjonuje tam znany już wszystkim system prawny common law. Dlatego też wśród form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w tym państwie możemy wyróżnić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), czy spółkę komandytową (LLP).
W 2006r. Wyspa Man przeszła rewolucję prawną, głównie w dziedzinie prawa podatkowego ale również prawa handlowego. Zaowocowało to utworzeniem jednego z „narzędzi” offshore – New Manx Vehicle (NMV). Nazwa ta używana jest do określenia pakietu zmian, które miały miejsce na Wyspie Man i które były związane z likwidacją rozróżniania spółek na prywatne i publiczne, uproszczeniem ponownej rejestracji spółki i procedury fuzji. Prostsze stało się także prowadzenie dokumentacji finansowej spółek. Dodatkowo nazwa służy określeniu nowego rodzaju formy prowadzenia i otwieranie firmy.

Ustawa o spółkach przewiduje kilka opcji utworzenia NMV jako:

  • Company limited by guarantee – spółka ograniczona gwarancją;
  • Company limited by shares – spółka ograniczona udziałami;
  • Company limited by guarantee and shares – spółka ograniczona gwarancją i udziałami;
  • Unlimited company with shares – nieograniczona spółka z udziałami;
  • Unlimited company without shares – nieograniczona spółka bez udziałów.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Założenie firmy na Wyspie Man a czas rejestracji

W związku z wprowadzeniem Manx Corporate Vehicle doszło do unowocześnienia systemów rejestracja spółki na Wyspie Man. Obecnie standardowa rejestracja firmy na Wyspie Man zajmuje około 48 godzin. Pojawiła się również opcja szybszej rejestracji za dodatkową opłatą.

Założenie spółki na Wyspie Man nie rodzi wielu trudności. Sama dokumentacja nie jest skomplikowana, a proces włączania jest stosunkowo łatwy i wydajny. Wszystko odbywa się w języku angielskim, który jest również językiem urzędowym.

Przy otwieraniu spółki należy pamiętać o wymogach związanych z nazewnictwem. Spółka nie może przyjąć nazwy identycznej lub podobnej do istniejącego podmiotu prawnego. Nazwa spółki nie może sugerować świadczenia usług zaufania, do których wymagane jest uzyskanie odpowiedniej licencji.
Nazwa firmy może być w dowolnym języku obcym, jednak do rejestru spółek należy przedłożyć tłumaczenie na język angielski, aby ocenić stosowność nazwy, zaś spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą używać dopisku “Limited”, “Incorporated”, “Corporation”, “Public Limited Company” lub ich skrótów.

Otwieranie spółki na Wyspie Man na odległość

Istnieje możliwość otwieranie firmy na Wyspie Man na odległość. Warunkiem temu sprzyjającym jest fakt, że większość rejestracji dokonuje się online. Trzeba jednak pamiętać, że spółka musi posiadać fizyczny adres na Wyspie Man, gdzie będą przechowywane księgi i rejestry firmy oraz będzie przesyłana korespondencja. Pomocne w tym zakresie będzie skorzystanie z usług biur wirtualnych.

Prawo na Wyspie Man nie przewiduje obowiązku posiadania członka – rezydenta w zarządzie. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy chcemy założyć konto bankowe dla spółki w jednym z banków na Wyspie, wtedy w zarządzie musi zasiadać rezydent.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Podatki na Wyspie Man

Na Wyspie Man ogromne znaczenie odgrywa sektor finansowy, który stanowi aż jedną czwartą część całej gospodarki. Z tego właśnie względu Wyspa Man jest wciąż uważana za raj podatkowy.

Założenie spółki na Wyspie Man będzie wiązało się z wieloma korzyściami podatkowymi. Jest to jurysdykcja o zerowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych. Od tej regulacji wyłączone są firmy, które uzyskują dochody z jednego z następujących źródeł: biznes bankowy, grunty i nieruchomości na Wyspie Man (w tym rozwój nieruchomości, wynajem mieszkaniowy i komercyjny lub wynajem nieruchomości oraz górnictwo i wydobywanie). Są one opodatkowane 10% CIT. Podatek ten ma również zastosowanie do firm prowadzących działalność detaliczną na Wyspie Man i osiągających dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości ponad 500 000 GBP z takiej działalności.

Na Wyspie Man nie ma podatku od spadków, od zysków kapitałowych, czy opłaty skarbowej, a dywidendy wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu w wysokości 0%

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka na Wyspie Man / kupno spółki na Wyspie Man/ zakup firmy na Wyspie Man

Możliwe jest także kupno firmy na Wyspie Man, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma na Wyspie Man istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży.

Powszechnie uznaje się, że zakup spółki, która już istnieje, i która posiada przepływ środków pieniężnych może być dobrym sposobem na rozpoczęcie działalności na Wyspie Man.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.