Firma na Anguilli - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Anguilli

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma na Anguilli

Anguilla jest niewielkim państwem, które znajduje się na Morzu Karaibskim i należy do terytoriów zależnych Wielkiej Brytanii, mimo to posiada szeroką niezależności wewnętrzną. Anguilla, oprócz tego, że jest piękną wyspą, jest również jurysdykcją offshore, która nie posiada umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub posiada je tylko z niektórymi państwami, wśród których nie ma Polski. Państwo to wypada wysoko w rankingach międzynarodowych, dzięki szybko rozwijającej się gospodarce oraz polityce rządowej, pozytywnie nastawionej na inwestycje z każdego zakątka świata. Dlatego jest jednym z miejsc, w którym opłacalne jest założenie firmy na Anguilli.

Zakładanie spółki na Anguilli a dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Na Anguilli charakterystyczną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka IBC (International Business Company). Spółka IBC jest spółką reprezentacyjną i ma takie same prawa i korzyści jak osoba fizyczna. Otwieranie firmy na Anguilli musi nastąpić pod unikalną nazwą, która ma być zakończona słowem wskazującym, że jest to spółka lub używać skrótów takich jak “Corp.” lub “Société Anonyme” i “S.A.”. Kolejną charakterystyczną cechą IBC jest to, że założenie spółki na Anguilli wymaga minimum jednego udziałowca i dyrektora oraz sekretarza spółki, a ta sama osoba (spółka) może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, dyrektora i sekretarza. Spółki założone na Anguilli mogą posiadać rachunki bankowe w dowolnym miejscu na świecie. Zarząd nie jest zobowiązany do organizowania corocznych walnych zgromadzeń. Jeśli jednak się na to zdecyduje, może organizować spotkania w dowolnym miejscu na świecie.

Zakładanie firmy na Anguilli a czas rejestracji

Rejestracja spółki na Anguilli trwa od 1 do 2 dni roboczych. Dodatkowo dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Informacje te są przechowywane w zarejestrowanej siedzibie i nie są dostępne do wglądu publicznego. Nazwiska dyrektorów nie są rejestrowane w rejestrze i są znane wyłącznie zarejestrowanemu agentowi.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Otwieranie spółki na Anguilli na odległość

Rejestracja firmy na Anguilli może odbyć się na odległość. Aby dokonać rejestracja spółki, należy złożyć kopie odpowiednich dokumentów w rejestrze handlowym spółek Anguilli. Prawo określa język angielski jako oficjalny język dokumentów. Dodatkowo spółka IBC z Anguilli musi mieć lokalnie zarejestrowanego agenta i lokalną siedzibę.

Podatki na Anguilli

Dla miejscowych spółek prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie zagranicą, Anguilla jest jurysdykcją całkowicie neutralną podatkowo, ponieważ miejscowe władze nie nakładają żadnego podatku na dochody takich spółek. Nie występuje tam bezpośrednie opodatkowanie w postaci podatku dochodowego, czy podatku od zysków kapitałowych. Ponadto Anguilla nie jest także stroną umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych i karnoskarbowych, co pozwala na zachowanie całkowitej anonimowości w przypadku wykorzystania instytucji powiernictwa oraz struktur nominalnych. Zaletą lokalnego ustawodawstwa jest brak jakichkolwiek obowiązków w zakresie ewidencjonowania transakcji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Zakładanie firmy w tym miejscu związane jest z obowiązkiem wpłacania stałej składki raz w roku, w celu potwierdzenia statusu offshore.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Wolne Strefy na Anguilli

W przypadku Anguilli ciężko jest mówić o wolnych strefach ekonomicznych, ponieważ otwieranie spółki w tym kraju daje szerokie możliwość optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. System podatkowy tego państwa stanowi duże udogodnienie dla przedsiębiorców decydujących się na otwieranie spółki. Jak już zostało wspomniane, spółki miejscowe, które prowadzą działalność gospodarczą za granicą, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym i podatkiem od obrotu. Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Jednak, spółka IBC jest zwolniona z podatku od osób prawnych i podatku od zysków kapitałowych, dopóki nie prowadzi interesów z mieszkańcami Anguilli lub właścicielem nieruchomości w Anguilli.

Gotowa spółka na Anguilli / kupno spółki na Anguilli / zakup firmy na Anguilli

Możliwe jest także kupno firmy na Anguilli, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma na Anguilli istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny dotyczący zakładania spółek i czas jej rejestracji, zakup spółki na Anguilli nie jest opłacalny, a co za tym idzie rzadko stosowany.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.