Firma na Guernsey

Firma na Guernsey

Wyspa Guernsey to położona na Kanale La Manche brytyjska dependencja co oznacza, że obroną oraz sprawami zagranicznymi zajmuje się Wielka Brytania, zaś sprawami wewnętrznymi lokalne władze. Jak każdy raj podatkowy, Guernsey zapewnia działającym na jej terenie podmiotom odpowiednie korzyści: na Wyspie nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, spadków ani VAT.

Informacje podstawowe

Jeszcze w 2005 r. Guernsey znajdowała się na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową z 16 maja 2005 r. sporządzonej przez MF. Jednak od jakiegoś czasu nie znajdziemy jej tam, ponieważ jej władze przystały na pewne ustępstwa podpisując w 2013 r. z Polską dwie umowy: jedną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, a drugą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Spółka LPP posiada oddzielną osobowością prawną i pełną zdolnością prawną, która może posiadać aktywa, a jej niewątpliwym atutem jest elastyczność. W skład spółki LLP powinno wchodzić co najmniej dwóch członków. Wymagane jest, aby struktura przedsiębiorstwa posiadała pełnomocnika przebywającego na Guernsey (Resident Agent). Podkreślić należy, że umowa spółki nie jest publicznie dostępna, a co za tym założenie firmy na Guernsey nie wiąże się z obowiązkiem ujawniania osobom postronnym zasad rządzących relacjami między wspólnikami.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Firma na Guernsey

Otwieranie firmy na Guernsey wymaga podjęcia decyzji, co do jej formy prawnej w zależności od celu założenia firmy na Guernsey i jej charakteru, by wybrać najkorzystniejszą formę z dostępnych:

Możliwe jest późniejsze przekształcenie spółki. Na Guernsey nie ma rozróżnienia na firmy prywatne i publiczne.

Zakładanie spółki na Guernsey

Założenie spółki na Guernsey wymaga wybrania nazwy firmy, która nie może wprowadzać w błąd ani być niepożądana. Nazwa może również zawierać nazwisko założyciela. Umowa spółki określa jej statut (regulamin wewnętrznego zarządzania i procedur spółki oraz prawa związane z udziałami) i podstawowe informacje, takie jak: nazwa, forma prawna działalności, dane każdego wspólnika (imię, nazwisko i adres) wraz z łączną wartością posiadanych udziałów. Umowa spółki nie jest ogólnodostępna, więc zapewnia odpowiednią prywatność. Dokumenty założycielskie firmy należy złożyć u rejestratora wraz z opłatą rejestracyjną i wnioskiem o rejestrację, które muszą być podpisane przez licencjonowanego dostawcę usług korporacyjnych. Rejestracja spółki na Guernsey trwa ok. 24 godzin, a za dodatkową opłatą może trwać nawet 2 godziny lub 15 minut od złożenia wniosku, dlatego mniej inwestorów decyduje się na zakup spółki na Guernsey, ponieważ proces rejestracji firmy jest relatywnie szybki.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Podatki na Guernsey

Na Guernsey uchwalono prawo wprowadzające jednolity system podatku dochodowego dla całego sektora biznesu. Firmy podlegają obecnie opodatkowaniu 0% z wyjątkiem funduszy inwestycyjnych, niektórych regulowanych przedsiębiorstw (np. banki), spółek regulowanych rozporządzeniem w sprawie użyteczności publicznej oraz firm osiągających dochód z nieruchomości Guernsey. W Guernsey nie ma podatku od spadków, podatków od zysków kapitałowych ani podatku od towarów i usług. Z tych powodów rejestracja firmy na Guernsey jest taka atrakcyjna.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Kupno firmy na Guernsey / gotowa spółka na Guernsey

Kupno spółki na Guernsey wiąże się z dużym ułatwieniem z powodu już ukończonych wymaganych formalności. Gotowa firma na Guernsey umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie działalności.
Jednakże otwieranie spółki na Guernsey może trwać mniej niż tydzień, więc t zakup firmy na Guernsey nie jest praktykowany.

Interesuje Cię założenie spółki na Guernsey albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub