Firma na Guernsey

Wyspa Guernsey to położona na Kanale La Manche brytyjska dependencja co oznacza, że obroną oraz sprawami zagranicznymi zajmuje się Wielka Brytania, zaś sprawami wewnętrznymi lokalne władze. Jak każdy raj podatkowy, Guernsey zapewnia działającym na jej terenie podmiotom odpowiednie korzyści: na Wyspie nie obowiązuje podatek od zysków kapitałowych, spadków ani VAT.

Zakładanie firmy na Guernsey

Jeszcze w 2005 r. Guernsey znajdowała się na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową z 16 maja 2005 r. sporządzonej przez MF. Jednak od jakiegoś czasu nie znajdziemy jej tam, ponieważ jej władze przystały na pewne ustępstwa podpisując w 2013 r. z Polską dwie umowy: jedną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, a drugą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Spółka LPP posiada oddzielną osobowością prawną i pełną zdolnością prawną, która
może posiadać aktywa, a jej niewątpliwym atutem jest elastyczność. W skład spółki LLP powinno wchodzić co najmniej dwóch członków. Wymagane jest, aby struktura przedsiębiorstwa posiadała pełnomocnika przebywającego na Guernsey (Resident Agent). Musi być ona także przejrzysta dla celów podatkowych Guernsey: stąd nazwy i adresy partnerów LLP muszą być zgłoszone do rejestru spółek, ale nie ma wymogu aby upubliczniać inne informacje. Podkreślić należy, że umowa spółki nie jest publicznie dostępna, a co za tym idzie nie musimy ujawniać osobom postronnym zasad rządzących relacjami między wspólnikami.

Myślisz o założeniu firmy na Guernsey? Powierz to zadanie profesjonalistom. Nasza kancelaria zapewni Ci szybki start własnej spółki.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Prosimy zostawić wybrane dane, a skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24h
lub