Firma w Panamie - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Panamie

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Panamie

Panama to obok Kajmanów i Wysp Dziewiczych jeden z najstarszych „rajów podatkowych”. Ten kraj położony w Ameryce Środkowej to państwo o bardzo dużej wolności finansowej, a równocześnie stabilnym systemie prawnym i podatkowym. Dlatego zakładanie firmy w Panamie jest dla wielu przedsiębiorców atrakcyjne.

Dominujące gałęzie gospodarki to rolnictwo, przemysł wydobywczy i spożywczy, turystyka oraz połów przybrzeżny. W tych sektorach należy liczyć się z silną konkurencją, ale też dużym popytem na usługi.

Podatki w Panamie

Założenie spółki w Panamie umożliwia prowadzenie swojego biznesu w dowolnym kraju. Rejestracja firmy w Panamie interesuje zagranicznych przedsiębiorców ze względu na brak opodatkowania osiągniętych poza granicami Panamy dochodów fundacji i spółek offshore.
Oznacza to jednocześnie, że jeśli działalność taka nie jest opodatkowana również w państwie jej rzeczywistego prowadzenia, to spółka w Panamie jest zwolniona całkowicie z podatku dochodowego.

Podatki w Panamie wyglądają bardzo liberalnie – lokalny system fiskalny nie przewiduje podatku od towarów i usług. Faktury wystawiane przez panamskie spółki nie zawierają obciążeń publicznoprawnych.

Księgowość w Panamie

Księgowość nie jest w Panamie obowiązkowa ze względu na brak opodatkowania. Jednakże bank, w którym otwarto firmowe konto bankowe może w niektórych przypadkach zażądać faktury wyjaśniającej pewne transakcje.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Kapitał akcyjny i akcje dla spółek w Panamie

Panama Corporations nie muszą spełniać żadnych maksymalnych lub minimalnych wymogów kapitałowych. Standardowy kapitał wynosi 10.000 USD (dolar amerykański), ale nie ma obowiązku jego wpłaty w określonym czasie. W praktyce stwarza to możliwość założenia spółki z kapitałem o wartości 1 USD. Rzeczywisty kapitał nie musi być emitowany, a akcjonariusze mogą zdecydować o emisji akcji imiennych lub na okaziciela z obowiązkowym nadzorem.

Dyrektorzy, członkowie zarządu I akcjonariusze

Rejestracja spółki w Panamie umożliwia, że dyrektorem Panama Corporation, w tym dyrektorem powierniczym, może być nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna. W ostatecznej instancji osobą fizyczną podpisującą dokument articles of incorporation może być miejscowy adwokat, który nie może ujawnić swojego zleceniodawcy. Natomiast rzeczywistymi właścicielami spółki w Panamie są posiadacze dokumentów akcji. Zakładanie spółki w Panamie wymaga powołania minimum trzech dyrektorów. Każda zmiana dyrektorów lub funkcjonariuszy służbowych musi być zgłoszona w rejestrze publicznym. Dyrektorzy, oficerowie spółki i akcjonariusze mogą posiadać dowolne obywatelstwo i przebywać w dowolnym kraju. Dyrektorzy i pracownicy spółki nie są zobowiązani do działania jako akcjonariusze, ale mają taką możliwość.

Spotkania akcjonariuszy mogą odbywać się w dowolnym kraju. Natomiast akcjonariusze mogą być reprezentowani poprzez wydanie pełnomocnictwa lub wszelkie środki elektroniczne.
Jedynym publicznie dostępnym dokumentem, który wskazuje status własnościowy spółki, są tzw. articles of incorporation, które wskazują pierwszych członków zarządu spółki – przy czym takimi członkami zarządu mogą być tzw. dyrektorzy powierniczy (nominee directors) działający na zlecenie osób trzecich, które nie są ujawniane w rejestrach.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Raporty roczne dla spółek w Panamie

Otwieranie firmy w Panamie wiąże się z tym, że co do zasady nie jest obowiązkowe składanie rocznych sprawozdań finansowych ani zwoływanie rocznych spotkań akcjonariuszy lub dyrektorów.

Nazwa spółki w Panamie

W Panamie istnieje bardzo szeroki katalog nazw do zastosowania dla swojej spółki. Można stosować określenia, tj.: Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, Inc., A.G., CORP. Przed rejestracją należy jednak upewnić się, że nazwa nie koliduje z już istniejącymi firmami.

Archiwum

Księgi firmowe, protokoły i zamówienia można przechowywać w dowolnym miejscu lub kraju zgodnie z instrukcjami dyrektora.

Pieczęć korporacyjna I apostille

Pieczęć firmowa nie jest obowiązkowa. Apostille może służyć do poświadczania dokumentów do celów legalizacji. Można to również zrobić w miejscowym konsulacie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Założenie firmy w Panamie a legalna działalność

Otwieranie spółki w Panamie wiąże się z wymogiem legalność jej działań zarówno w Panamie, jak i w kraju, w którym będzie ona prowadzić działalność. Utworzenie spółki zagranicznej nie powinno i nie może być wykorzystywane do legitymizacji nielegalnej działalności.

Gotowa spółka w Panamie / kupno spółki w Panamie / zakup firmy w Panamie

Możliwe jest także kupno firmy w Panamie, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Panamie istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny spółek w Panamie, zakup spółki w Panamie może okazać się nieopłacalny.

Panama – raj podatkowy? Co z anonimowością beneficjentów rzeczywistych spółki?

Choć Panama nadal zaliczana jest do rajów podatkowych, warto zwrócić uwagę, że w 2020 roku ustawodawca przyjął akt prawny dotyczący beneficjentów rzeczywistych spółek zarejestrowanych w tym kraju. Oznacza to, że zarejestrowana w Panamie firma musi zgłosić do rejestru szereg informacji, w tym:

  • imiona i nazwiska beneficjentów;
  • datę urodzenia beneficjentów;
  • narodowość i miejsce zamieszkania beneficjentów;
  • numer spółki oraz datę jej rejestracji;
  • wiodący przedmiot działalności gospodarczej.

Dane umieszczone w rejestrze dostępne są dla zarejestrowanego agenta spółki oraz lokalnego organu regulacyjnego. Do niedawna Panama gwarantowała praktycznie pełną anonimowość przedsiębiorców. Obecnie tajemnica bankowa nie jest już tak silnie przestrzegana, a wymiana informacji finansowych z OECD zachodzi na coraz szerszym polu.

Rezydencja podatkowa w Panamie

Choć Panama nie stanowi części wspólnoty OECD, stosuje zasady rezydencji podatkowej zbliżone do wielu innych państw. Aby uzyskać rezydencję tego kraju i uniknąć obowiązku podwójnego opodatkowania należy wykazać spełnienie jednego z poniższych kryteriów:

  • wspólnik spędził na terenie Panamy więcej niż 183 dni w roku podatkowym;
  • wspólnik wykazał, że na terytorium Panamy ma centrum interesów życiowych oraz ekonomicznych.

W praktyce rezydencję najłatwiej wykazać poprzez zakup nieruchomości na potrzeby prowadzonego biznesu. Organy zwykle nie kwestionują, że taka transakcja idzie w parze z założeniem działalności gospodarczej w danym kraju.

Z kolei spółka offshore zyskuje rezydencję, jeżeli zostaną spełnione oba z poniższych warunków:

  • podmiot został zarejestrowany zgodnie z panamskimi przepisami prawa handlowego i posiada środki niezbędne do prowadzenia biznesu oraz zarządzania na terytorium tego kraju;
  • spółka została wpisana do Public Registry of Panama.

Należy pamiętać, że uzyskanie rezydencji podatkowej wiąże się z koniecznością zapłaty podatków lokalnych tak samo, jak panamskie przedsiębiorstwa. Dlatego warto skonsultować z doświadczonymi specjalistami, czy ubieganie się o rezydencję w danym przypadku ma sens.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Spółki offshore w Panamie. Najważniejsze informacje

Poniżej zamieszczamy kluczowe informacje dotyczące zakładania spółki offshore LTD w Panamie

Zarząd
Minimum 3-osobowy
Liczba wspólników
Dowolna, minimum 1
Kapitał zakładowy
Brak minimalnej wysokości
Podatek VAT
Brak

 Przy korzystnym opodatkowaniu oraz swobodzie udziałowców w zarządzaniu podmiotem z lokalizacji na całym świecie wybór LTD na terytorium Panamy może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców.

FAQ:

Jak długo trwa założenie spółki w Panamie?
Czas założenia spółki offshore w Panamie wynosi około tygodnia. Może ulec wydłużeniu w razie niezłożenia kompletu dokumentacji rejestracyjnej
Jak przebiega zarejestrowanie spółki offshore w Panamie?
Założenie spółki w Panamie nie jest nadmiernie skomplikowane, ale wymaga zachowania określonej kolejności czynności administracyjnych. Kolejne etapy rejestracji spółki obejmują:
- sprawdzenie dostępności nazwy spółki;
- spisanie articles of incorporation w formie aktu notarialnego;
- rejestrację spółki w dziale handlowym publicznego rejestru;
- uiszczenie rocznego podatku franchise tax.
Czy spółkę w Panamie można prowadzić z wykorzystaniem biura wirtualnego?
Każda spółka zarejestrowana w Panamie musi posiadać lokalny adres na potrzeby dokumentacji (tzw. office address). Udziałowcy mogą jednak prowadzić ją z dowolnego miejsca na świecie (tzw. business address). Jeżeli biznes jest kierowany z innego państwa niż Panama, nie ma potrzeby przechowywania w lokalnej siedzibie ksiąg rachunkowych. Dlatego możliwe jest skorzystanie z biura wirtualnego, które daje pełną kontrolę nad sprawami spółki.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.