Firma w Panamie - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Panamie

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Panamie

Panama to obok Kajmanów i Wysp Dziewiczych jeden z najstarszych „rajów podatkowych”. Ten kraj Ameryki Środkowej to państwo o bardzo dużej wolności finansowej, a równocześnie stabilnym systemie prawnym i podatkowym. Dlatego zakładanie firmy w Panamie jest dla wielu przedsiębiorców atrakcyjne.

Podatki w Panamie

Założenie spółki w Panamie umożliwia prowadzenie swojego biznesu w dowolnym kraju. Rejestracja firmy w Panamie interesuje zagranicznych przedsiębiorców ze względu na brak opodatkowania osiągniętych poza granicami Panamy dochodów fundacji i spółek offshore.
Oznacza to jednocześnie, że jeśli działalność taka nie jest opodatkowana również w państwie jej rzeczywistego prowadzenia, to spółka w Panamie jest zwolniona całkowicie z podatku dochodowego.

Księgowość w Panamie

Księgowość nie jest w Panamie obowiązkowa ze względu na brak opodatkowania. Jednakże bank, w którym otwarto rachunek może w niektórych przypadkach zażądać faktury wyjaśniającej pewne transakcje.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Kapitał akcyjny i akcje dla spółek w Panamie

Panama Corporations nie muszą spełniać żadnych maksymalnych lub minimalnych wymogów kapitałowych. Standardowy kapitał wynosi 10.000 USD, ale nie ma obowiązku jego wpłaty w określonym czasie. W praktyce stwarza to możliwość założenia spółki z kapitałem o wartości 1 USD. Rzeczywisty kapitał nie musi być emitowany, a akcjonariusze mogą zdecydować o emisji akcji imiennych lub na okaziciela z obowiązkowym nadzorem.

Dyrektorzy, członkowie zarządu I akcjonariusze

Rejestracja spółki w Panamie umożliwia, że dyrektorem Panama Corporation, w tym dyrektorem powierniczym, może być nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna. W ostatecznej instancji osobą fizyczną podpisującą dokument articles of incorporation może być miejscowy adwokat, który nie może ujawnić swojego zleceniodawcy. Natomiast rzeczywistymi właścicielami spółki w Panamie są posiadacze dokumentów akcji. Zakładanie spółki w Panamie wymaga powołania minimum trzech dyrektorów. Każda zmiana dyrektorów lub funkcjonariuszy służbowych musi być zgłoszona w rejestrze publicznym. Dyrektorzy, oficerowie spółki i akcjonariusze mogą posiadać dowolne obywatelstwo i przebywać w dowolnym kraju. Dyrektorzy i pracownicy spółki nie są zobowiązani do działania jako akcjonariusze.

Spotkania akcjonariuszy mogą odbywać się w dowolnym kraju. Natomiast akcjonariusze mogą być reprezentowani poprzez wydanie pełnomocnictwa lub wszelkie środki elektroniczne.
Jedynym publicznie dostępnym dokumentem, który wskazuje status własnościowy spółki są tzw. articles of incorporation, które wskazują pierwszych członków zarządu spółki – przy czym takimi członkami zarządu mogą być tzw. dyrektorzy powierniczy (nominee directors) działający na zlecenie osób trzecich, które nie są ujawniane w rejestrach.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Raporty roczne dla spółek w Panamie

Otwieranie firmy w Panamie wiąże się z tym, że nie jest obowiązkowe wydawanie rocznych czy finansowych sprawozdań ani zwoływanie rocznych spotkań akcjonariuszy lub dyrektorów, chyba że: spółka została zarejestrowana w urzędzie podatkowym.

Nazwa spółki w Panamie

W Panamie istnieje bardzo szeroki katalog nazw do zastosowania dla swojej spółki. Można stosować określenia, tj.: Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, Inc., A.G., CORP.

Archiwum

Księgi firmowe, protokoły i zamówienia można przechowywać w dowolnym miejscu lub kraju zgodnie z instrukcjami dyrektora.

Pieczęć korporacyjna I apostille

Pieczęć firmowa nie jest obowiązkowa. Apostille może służyć do poświadczania dokumentów do celów legalizacji. Można to również zrobić w miejscowym konsulacie.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Założenie firmy w Panamie a legalna działalność

Otwieranie spółki w Panamie wiąże się z wymogiem legalność jej działań zarówno w Panamie, jak i w kraju, w którym będzie ona prowadzić działalność. Stworzenie spółki zagranicznej nie powinno i nie może być wykorzystywane do legitymizacji nielegalnej działalności.

Gotowa spółka w Panamie / kupno spółki w Panamie / zakup firmy w Panamie

Możliwe jest także kupno firmy w Panamie, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Panamie istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny spółek w Panamie, zakup spółki w Panamie może okazać się nieopłacalny.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.