Jak unikać typowych błędów przy zakładaniu firmy za granicą? - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych
4 września 2023 |

Jak unikać typowych błędów przy zakładaniu firmy za granicą?

Labilność polskich przepisów podatkowych, a także rosnące zobowiązania publicznoprawne powodują, że wielu przedsiębiorców poszukuje alternatywnego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładanie spółki za granicą często jest postrzegane, jako możliwość obejścia niekorzystnych regulacji. Jak uniknąć typowych błędów popełnianych przy zakładaniu spółki za granicą?

Dlaczego zakładanie firmy za granicą się opłaca?

Decyzja o założeniu firmy za granicą może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Wśród nich warto przede wszystkim wymienić niższe podatki, korzystne odliczenia podatkowe, większą anonimowość transakcji czy wreszcie ekspozycję spółki na rynki inne niż polski. To wszystko może przyczynić się do wzrostu przychodów i zbudowania silnej, rozpoznawalnej marki o zasięgu międzynarodowym pod warunkiem, że rejestracja zostanie przeprowadzona w sposób przemyślany. Jakich błędów przy zakładaniu firmy za granicą należy się wystrzegać i o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy?

Staranna analiza systemu prawnego

Rejestrację spółki trzeba poprzedzić oceną kluczowych elementów systemu prawnego, który obowiązuje w danym państwie. Przede wszystkim warto ocenić wysokość i system naliczania obciążeń publicznoprawnych, złożoność samej procedury rejestracji, a także kwestie związane z rezydencją. Istotne znaczenie ma również to, czy podmiot może być bezpiecznie zarządzany z terenu Polski oraz czy dany system dopuszcza możliwość skorzystania z usług biura wirtualnego. Koniecznie należy ustalić kolejność poszczególnych czynności, aby proces rejestracji nie wydłużył się ponad niezbędną miarę.

Brak przeprowadzenia analizy opłacalności biznesu

Może się wydawać, że jeżeli dana spółka doskonale prosperuje w Polsce, tak samo będzie w Estonii, Niemczech czy Francji. Nic bardziej mylnego! Każdy rynek wyróżnia się swoją specyfiką, dlatego przed rejestracją podmiotu należy przeprowadzić dokładne badanie otoczenia konkurencyjnego. Znaczenie ma zapotrzebowanie na dane towary lub usługi, preferencje odbiorców, a nawet oferowane ceny.

Wybór odpowiedniej formy organizacyjnoprawnej

Zakładając działalność trzeba dokładnie ocenić zalety i wady dostępnych w danym systemie form organizacyjnoprawnych. Wybór wieloosobowej spółki osobowej, kapitałowej lub podmiotu jednoosobowego pociąga za sobą określone konsekwencje w zakresie opodatkowania, ubezpieczenia, a także rezydencji podatkowej. Nieprzemyślana decyzja może doprowadzić do dodatkowych kosztów, a nawet podwójnego opodatkowania – w takiej sytuacji rejestracja spółki za granicą okazuje się często całkowicie nieopłacalna.

Przejrzysta struktura udziałowa

Nie zawsze nadmiernie rozbudowana struktura spółki jest dobrym wyborem. W przypadku dużej liczby wspólników wydłużeniu ulega czas rejestracji podmiotu, a także kosztu całej procedury, ponieważ konieczne staje się dostarczenie przetłumaczonych dokumentów. W większości przypadków zarządzanie podmiotem o prostej strukturze jest łatwiejsze, tańsze, a w praktyce trudniej również o błąd.

Przedmiot działalności spółki

Określając zakres działalności spółki wspólnicy nie powinni kierować się wymaganiami, jakie panują na polskim rynku. Każdy ustawodawca posiada autonomię w zakresie reglamentacji określonych sektorów gospodarki. Może się więc okazać, że dla realizacji o określonym profilu może być wymagana konkretna forma organizacyjnoprawna albo koncesja lub zezwolenie nawet, jeżeli dany wymóg nie pojawia się w polskim porządku prawnym. Sektory, które zwykle objęte są ograniczeniami to m.in. usługi finansowe czy transportowe. Prowadzenie biznesu bez zezwolenia to nie tylko ryzyko wykreślenia firmy z rejestru przedsiębiorców, ale także nałożenia sankcji finansowych.

Odpowiedni wybór nazwy firmy

W większości państw obowiązują przepisy chroniące konkurencyjność gospodarki oraz własność przemysłową. Oznacza to m.in. konieczność wyboru nazwy firmy, która nie koliduje z nazwami innych podmiotów funkcjonujących na danym rynku. Fakt, że spółka o danej nazwie nie została zarejestrowana w Polsce nie oznacza, że nie funkcjonuje ona w docelowym kraju. Dlatego rejestrację należy poprzedzić analizą lokalnego rynku pod kątem ewentualnych podobieństw nazewnictwa, aby nie narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Co z podatkiem VAT dla firmy?

Obowiązujące w Polsce przepisy obligują przedsiębiorcę do rejestracji jako podatnik VAT po przekroczeniu 200 tysięcy złotych przychodu albo w razie wykonywania działalności o określonym profilu. Warto jednak zaznaczyć, że w każdym państwie ten próg, a także warunki rejestracji mogą prezentować się inaczej. Pominięcie ustawowego obowiązku rejestracji do podatku VAT w terminie może skutkować sankcją finansową. Jest to tym istotniejsze, że w niektórych państwach rejestracja do VAT może trwać nawet kilka miesięcy, więc wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zakładanie spółki za granicą. Jak przeprowadzić je bezpiecznie?

Przedsiębiorcy, którzy rozważają przeniesienie biznesu za granicę lub założenie w innym kraju zupełnie nowej spółki powinni rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Kancelaria Oniszczuk & Associates oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania działalności gospodarczej za granicą oraz jej kompleksowej obsługi.