Firma w Serbii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Serbii

Maciej Oniszczuk
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Serbii

Serbia to państwo o bogatej historii, którego obecne granice formowały się w 2006 r. po rozpadzie Federacji Serbii i Czarnogóry oraz w 2008 r. po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo. Obecnie kraj ten posiada status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej i prowadzi z nią rozmowy akcesyjne. Obowiązującą walutą jest dinar serbski (RSD). Stolica mieści się w Belgradzie, który jest bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jego dogodne położenie na mapie, w samym sercu regionu Europy Południowo – Wschodniej, powoduje, że łączy on biznes z zachodu i wschodu Starego Kontynentu.

Podatki w Serbii

Serbia posiada jedną z najniższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych, która kształtuje się na poziomie 10%. Co więcej, państwo przewiduje 5-letnie zwolnienie z podatku CIT dla małych inwestycji na obszarach rozwijających się i 10-letnie zwolnienie z podatku CIT dla osób prawnych, podejmujących inwestycje o wartości co najmniej 8 milionów euro, które wygenerują co najmniej 100 nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę stawki jakie obowiązują w innych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej, w tej kwestii Serbia jawi się jako miejsce przyjazne przedsiębiorcom.

Należy również zauważyć, że podobnie jak dotychczas w Polsce, na terenie Serbii działają specjalne strefy ekonomiczne (m. in. w Suboticy czy w Nowym Sadzie). Przedsiębiorcy w tych strefach zwolnieni są z podatku VAT i nie muszą płacić cła od materiałów produkcyjnych wwożonych na teren kraju. Cała dokumentacja może być załatwiona w jednej placówce, ponieważ każda strefa posiada swój oddział izby celnej, celem przyspieszenia procedur.

Jeżeli chodzi o zakładanie spółki w Serbii, to do powyższych danych należy również dodać niskie koszty zatrudnienia. Państwo oferuje granty w wysokości od 2 tys. do 10 tys. euro za miejsce pracy utworzone w sektorze produkcyjnym i powiązanym z eksportem. Im większa spółka w Serbii, tym większe korzyści ekonomiczne może otrzymać od lokalnych władz. Korzystne warunki, jakie oferuje otwieranie spółki w Serbii, skusiły już wielkie światowe przedsiębiorstwa, takie jak np. Coca-cola, Henkel czy Gorenje.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Forma prawa spółki w Serbii

Rejestracja spółki w Serbii może nastąpić w następujących, najbardziej powszechnych formach: spółki jawnej (o.d.), spółki komandytowej (k.d.), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.) lub spółki akcyjnej (a.d.).

Formy prawne przedsiębiorstw pozostają zbliżone do tych znanych w Polsce i innych krajach Europy, gdyż Serbia dąży do ujednolicenia swojego ustawodawstwa i dostosowania go do standardów unijnych.

Serbska spółka z o.o. (d.o.o.)

Spółka z o.o. w Serbii może zostać założona przez nie mniej niż jedną osobę fizyczną lub prawną, a liczba udziałowców nie może przekroczyć pięćdziesiąt. Odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka całym swoim majątkiem. Ewentualna odpowiedzialność wspólnika ogranicza się do wysokości wniesionego wkładu, który może mieć formę zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (włącznie z możliwością wniesienia do majątku spółki np. usług). Nie ma konieczności, aby wniesione wkłady były równe. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki d.o.o. wynosi równowartość 500 EUR w serbskich dinarach, a co najmniej połowa z tej kwoty musi zostać wpłacona na tymczasowe konto spółki do chwili zarejestrowania.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Serbii

Kupno spółki w Serbii jest możliwe, jednak ze względu na uproszczone procedury i krótki czas, otwieranie firmy w Serbii wydaje się być dużo bardziej korzystne. Należy również pamiętać, że zakup spółki w Serbii obarczony jest ryzykiem dotyczącym jej historii i konieczności weryfikacji zobowiązań i wszystkich dokumentów. Dlatego zanim podjęte zostaną kroki, których zwieńczeniem będzie kupno firmy w Serbii, istotnym jest aby rozważyć wszystkie aspekty takiego procesu.

Czy to odpowiedni moment na zakładanie firmy w Serbii

Pomimo braku członkostwa w Unii Europejskiej, Serbia stanowi bardzo interesującą alternatywę dla biznesu w UE, a rejestracja firmy w Serbii może przynieść wiele korzyści. Jest to kraj szybko rozwijający się, a jego władze są przychylne dla przedsiębiorców z innych krajów. Szczególnie cenieni są specjaliści z obszaru nowych technologii i informatyki, gdyż kraj ten dopiero wkracza w sferę informatyzacji. Obecność na rynku serbskim dużych międzynarodowych przedsiębiorstw świadczy o tym, że inwestowanie i założenie firmy w Serbii nie musi się wiązać z nadmiernym ryzykiem, gdyż jest to rynek otwarty na nowe podmioty i coraz szybciej doganiający kraje zachodu. Biorąc pod uwagę, że członkostwo Serbii w UE jest raczej kwestią czasu, to wydaje się, że obecnie jest to idealny moment, żeby zainwestować w tym kraju, gdyż perspektywy rozwoju rynku bałkańskiego są bardzo optymistyczne.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.