Firma w Serbii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Serbii

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są rodzaje spółek w Serbii
Jak zakłada się spółkę z.o.o. w Serbii
Jakie są podatki w Serbii
Najważniejszych informacji o zakładaniu spółki w Serbii

Firma w Serbii

Serbia to państwo o bogatej historii, którego obecne granice formowały się w 2006 r. po rozpadzie Federacji Serbii i Czarnogóry oraz w 2008 r. po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo. Obecnie kraj ten ma status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej i prowadzi z nią rozmowy akcesyjne. Obowiązującą walutą jest dinar serbski (RSD). Stolica mieści się w Belgradzie, który jest bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jego dogodne położenie na mapie, w samym sercu regionu Europy Południowo – Wschodniej, co powoduje, że łączy on biznes z zachodu i wschodu Starego Kontynentu.

Rodzaje spółek w Serbii

Rejestracja spółki w Serbii może nastąpić w kilku różnych formach. Najpowszechniejsze z nich to: spółka jawna (o.d.), spółka komandytowa (k.d.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.) lub spółka akcyjna (a.d.).

Formy prawne przedsiębiorstw pozostają zbliżone do tych znanych w Polsce i innych krajach Europy, gdyż Serbia dąży do ujednolicenia swojego ustawodawstwa i dostosowania go do standardów unijnych. Wśród zagranicznych przedsiębiorców szczególnie dużą popularnością cieszy się Društvo sa ograničenom odgovornošću, będąca odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Serbska spółka z o.o. (d.o.o.)

Spółka z o.o. w Serbii może zostać założona przez nie mniej niż jedną osobę fizyczną lub prawną, a liczba udziałowców nie może przekroczyć pięćdziesięciu. Odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka całym swoim majątkiem. Ewentualna odpowiedzialność wspólnika ogranicza się do wysokości wniesionego wkładu, który może mieć formę zarówno pieniężną, jak i niepieniężną (włącznie z możliwością wniesienia do majątku spółki np. usług). Nie ma konieczności, aby wniesione wkłady były równe. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki d.o.o. wynosi równowartość 500 EUR w serbskich dinarach, a co najmniej połowa z tej kwoty musi zostać wpłacona na tymczasowe konto spółki do chwili zarejestrowania.

Jeżeli w spółce partycypuje więcej niż 50 wspólników (ale mniej niż 100) przez czas dłuższy niż 1 rok, firma musi zostać przekształcona w spółkę akcyjną.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jak wygląda założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Serbii?

Ogólne zasady założenia spółki w Serbii są dosyć proste, a cały proces przebiega w kilku krokach. Zgodnie z przepisami prawa niezbędne jest:

 • wybranie nazwy dla spółki, która nie koliduje z nazwami innych podmiotów operujących na serbskim rynku. Dostępność nazwy sprawdzisz w Serbian Business Register Agency;
 • otwarcie konta bankowego;
 • zgłoszenie spółki do rejestru handlowego;
 • pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej dla spółki od administracji podatkowej;
 • zarejestrowanie spółki w rejestrze podatników VAT (z momentem przekroczenia przychodu w wysokości 8 milionów RSD zgłoszenie do VAT jest obowiązkowe).

Dodatkowo może pojawić się konieczność zdobycia pozwoleń lub licencji, jeżeli spółka ma zamiar prowadzić działalność regulowaną.

Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki?

Serbska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie umowy (Articles of Incorporation). To dokument określający zasady funkcjonowania osoby prawnej. Przede wszystkim muszą znaleźć się w niej następujące informacje:

 • imiona i nazwiska lub nazwy wspólników wraz ze wskazaniem ich adresów;
 • nazwę spółki, która zostanie zatwierdzona przez Serbski Rejestr Handlowy (Serbian Trade Register);
 • określenie przedmiotu działalności spółki;
 • wskazanie kapitału początkowego spółki oraz zdefiniowanie wkładu każdego ze wspólników.

Udziały w spółce z o.o. są swobodnie zbywalne. Dyrektor ma obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych zgromadzeniu wspólników razem z autoryzowanym raportem sporządzonym przez audytora. Jest to warunek udzielenia absolutorium.

Spółki LLC (Sp. z o.o.) przestają istnieć m.in.:

 • z momentem upływu terminu wskazanego w umowie;
 • po ogłoszeniu upadłości;
 • w razie podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników;
 • w razie zajścia zdarzenia wskazanego w umowie spółki;
 • na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Do rejestracji firmy niezbędne będą dowody tożsamości wszystkich założycieli. Należy przygotować dowód potwierdzający adres, pod jakim została zarejestrowana spółka (np. umowę najmu). Każdy z założycieli musi otrzymać serbski numer identyfikacji podatkowej (PIB). Rejestracja firmy odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez elektroniczny system eRegistration.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Spółka w Serbii. Podatki

Serbia posiada jedną z najniższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych, która kształtuje się na poziomie 15%. Co więcej, państwo przewiduje 5-letnie zwolnienie z podatku CIT dla małych inwestycji na obszarach rozwijających się i 10-letnie zwolnienie z podatku CIT dla osób prawnych, podejmujących inwestycje o wartości co najmniej 8 milionów euro, które wygenerują co najmniej 100 nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę stawki, jakie obowiązują w innych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej, w tej kwestii Serbia jawi się jako miejsce przyjazne przedsiębiorcom.

Należy również zauważyć, że podobnie jak dotychczas w Polsce, na terenie Serbii działają specjalne strefy ekonomiczne (m.in. w Suboticy czy w Nowym Sadzie). Przedsiębiorcy w tych strefach zwolnieni są z podatku VAT i nie muszą płacić cła od materiałów produkcyjnych wwożonych na teren kraju. Cała dokumentacja może być załatwiona w jednej placówce, ponieważ każda strefa posiada swój oddział izby celnej, celem przyspieszenia procedur.

Jeżeli chodzi o zakładanie spółki w Serbii, to do powyższych danych należy również dodać niskie koszty zatrudnienia. Państwo oferuje granty w wysokości od 2 tys. do 10 tys. euro za miejsce pracy utworzone w sektorze produkcyjnym i powiązanym z eksportem. Im większa spółka w Serbii, tym większe korzyści ekonomiczne może otrzymać od lokalnych władz. Korzystne warunki, jakie oferuje otwieranie spółki w Serbii, skusiły już wielkie światowe przedsiębiorstwa, takie jak np. Coca-cola, Henkel czy Gorenje.

Bazowa stawka podatku VAT wynosi 20%. Stawka 10-procentowa obowiązuje m.in. dla produkty żywnościowe, gazety i czasopisma, leki, usługi transportu publicznego oraz usługi. Zerowa stawka VAT została przewidziana m.in. dla eksportu towarów, transportu oraz międzynarodowego transportu lotniczego.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dostępnego wachlarza ulg podatkowych, w tym:

 • ulgi dla startupów;
 • ulgi za złe długi;
 • ulgi R&D;
 • odliczenia na działalność charytatywną.

Zakładanie spółki Serbia. Najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Liczba wspólników
od 1 do 50
Dyrektor spółki
Tak
Minimalny kapitał
500 euro
Podatek CIT
15%
Podatek VAT
Bazowy 20%

Czy gotowa spółka w Serbii to dobry pomysł?

Kupno spółki w Serbii jest możliwe, jednak ze względu na uproszczone procedury i krótki czas rejestracji, otwieranie firmy w Serbii wydaje się być dużo korzystniejsze. Należy również pamiętać, że zakup spółki w Serbii obarczony jest ryzykiem dotyczącym jej historii i konieczności weryfikacji zobowiązań i wszystkich dokumentów. Dlatego, zanim podjęte zostaną kroki, których zwieńczeniem będzie kupno firmy w Serbii, istotnym jest, aby rozważyć wszystkie aspekty takiego procesu.

Jak długo trwa założenie firmy w Serbii?
Założenie spółki w Serbii zajmuje około 30 dni od zakończenia procedury AML/KYC.
Czy warto kupować gotową spółkę w Serbii?
Odpowiedź na to pytanie wymaga szczegółowej analizy prawnej potrzeb przedsiębiorcy. Bardzo często korzystniejszą alternatywą będzie rejestracja nowej spółki. Jej umowę można dopasować do indywidualnych założeń, a czas utworzenia podmiotu jest z reguły krótki.
Jak wygląda zakładanie spółek w Serbii?
Do założenia spółki wymaga się przede wszystkim zawarcia umowy spółki, wybrania nazwy, zgłoszenia podmiotu do rejestru handlowego, otwarcia konta w banku oraz wniesienia wkładów.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.