Optymalizacja podatkowa - Oniszczuk & Associates
Strona główna »

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa stanowi szereg działań, które dążą do ograniczenia narzuconych przez prawo zobowiązań podatkowych takich jak: PIT, CIT oraz VAT. Prawo wyróżnia różne metody optymalizacji podatkowej i wybór konkretnej z nich powinien być oparty na wcześniej przeprowadzonej analizie biznesowej. Oczywiście warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa przeprowadzona zgodnie z prawem jest w 100% legalna.

Jak rozumieć pojęcie optymalizacji podatkowej?

Optymalizacja podatkowa polega na podejmowaniu działań zgodnych z prawem w celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych. Obowiązujący porządek prawny przewiduje wiele możliwości działania w granicach prawa takich, jak np.:

 • przekształcenie spółki;
 • wybór korzystnej formy opodatkowania (np. opodatkowanie na zasadach ogólnych i ryczałtowe);
 • wybór rozliczeń, np. rozliczenie kwartalne a miesięczne VAT;
 • korzystanie z ulg i zwolnień;
 • oszczędzanie podatkowe;
 • przekształcenia i połączenia spółek;
 • pozyskanie statusu małego podatnika.

Niestety nie istnieje jeden, uniwersalny model optymalizacji podatkowej. Każdorazowo należy oceniać sytuację firmy w danych okolicznościach gospodarczych oraz z uwzględnieniem danego typu działalności. Dlatego w praktyce najlepiej sprawdzają się działania długofalowe. Naszym klientom oferujemy optymalizację podatkową opartą na planowaniu podatkowym. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, pomagamy przedsiębiorcom płacić niskie podatki.

Konkretne przykłady optymalizacji podatkowej

Jako typowe przykłady optymalizacji zobowiązań podatkowych na płaszczyźnie krajowej można podać następujące działania:

 • przedsiębiorca jako wspólnik spółki z o.o. może jednocześnie wykonywać powtarzalne świadczenia niepieniężne na rzecz podmiotu;
 • firmy z wybranych branż mogą przejść na opodatkowanie ryczałtem i płacić bardzo niski podatek dochodowy;
 • przedsiębiorca może wydzierżawić znak towarowy.
CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Międzynarodowe metody optymalizacji podatkowej

Wśród metod optymalizacji podatkowej wyróżnia się optymalizację opartą na międzynarodowym planowaniu podatkowym. Są to przede wszystkim metody takie jak:

 • Utworzenie holdingu zagranicznego.
 • Międzynarodowa struktura biznesowa.
 • Założenie bądź przeniesienie firmy za granicę.
 • Zmiana rezydencji podatkowej.
 • Założenie fundacji prywatnej.

Usługę doradztwa międzynarodowego adresujemy przede wszystkim do podatkowych grup kapitałowych, które chcą optymalizować przepływy transgraniczne i uzyskiwać realna stopę opodatkowania na zadowalająco niskim poziomie.

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Skupmy się przede wszystkim na założeniu firmy za granicą oraz zmianie rezydencji podatkowej.

Jeśli chodzi o pierwsze z wymienionych, mowa tu przede wszystkim o tzw. rajach podatkowych, czyli o krajach, w których przepisy podatkowe są łagodniejsze niż w kraju macierzystym przedsiębiorcy. W dalszym ciągu, jeśli chodzi o popularność wśród spółek offshore, na szczycie znajdują się zarówno Malta jak i Cypr.

Zmiana rezydencji podatkowej dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, na które nakładane są nadmierne obciążenia podatkowe w kraju macierzystym. Mimo, że brzmi to banalnie, cała procedura nie jest taka prosta. Każde państwo nakłada na swoich potencjalnych rezydentów szereg obowiązków, które muszą oni spełnić, starając się o zmianę rezydencji podatkowej, np.: kupno nieruchomości na terytorium tego państwa, bądź przebywanie określoną liczbę dni w roku. Warto podkreślić, że zmiana rezydencji podatkowej nie jest równoznaczna ze zmianą obywatelstwa ani miejsca zamieszkania.

Korzyści podatkowe z prowadzenie działalności gospodarczej za granicą

Korzyści płynące ze zmiany rezydencji podatkowej trudno przecenić. Przedsiębiorcy prowadzący działalność za granicą często mogą liczyć na:

 • niższe zobowiązania podatkowe;
 • łagodniejszą biurokrację;
 • możliwość zachowania anonimowości;
 • liczne zwolnienia podatkowe;
 • mniej obowiązków sprawozdawczych.

W efekcie firma przynosi więcej zysku, a jej prowadzenie jest prostsze. Dodatkową zaletą jest fakt, że większość systemów prawnych pozwala na założenie dla spółki wirtualnego biura. Dzięki temu wspólnicy w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością deklarują siedzibę w państwie rejestracji, ale sami mogą operować z dowolnego miejsca.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Optymalizacja podatkowa oparta o prawo polskie

Paradoksalnie optymalizacja podatkowa na płaszczyźnie prawa polskiego często jest trudniejsza niż międzynarodowa optymalizacja podatkowa. Wynika to z faktu, że ustawodawca z jednej strony zezwala na podejmowanie działań optymalizacyjnych, a z drugiej wprowadza szereg przepisów podatkowych, które utrudniają wnikliwe zapoznanie się z nimi, a tym samym budzą problemy interpretacyjne.

Uchylanie się od opodatkowania a klauzula GAAR

W związku z tym można stwierdzić, że Polska chce walczyć z optymalizacją m.in. za pośrednictwem ustawy o rajach podatkowych, która ma zmusić polskich przedsiębiorców posiadających spółki zagraniczne w krajach, które mają korzystniejsze warunki podatkowe do płacenia w Polsce, podatku dochodowego w wysokości 19%. Od 2017 r. obowiązuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), która przeciwdziała fikcyjnym konstrukcjom i działaniom przedsiębiorców tym samym nakazującym im zapłatę podatku. Wprowadzenie powyższej klauzuli do polskiego systemu podatkowego istotnie wpływa na działalność podatników, zwiększając konieczność analizy działań pod wieloma względami m.in.: ekonomicznym, podatkowym, jak również w zakresie wzajemnych powiązań pomiędzy powyższymi obszarami.

Ministerstwo Finansów zamieszcza obszerne wyjaśnienia dla podatników, którzy planują optymalizację w zgodzie z prawem. W praktyce jednak ordynacja podatkowa nie zawiera wyczerpującego wyjaśnienia i niezbędne okazuje się orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe.

Można jednak śmiało powiedzieć, że czasy sztucznych optymalizacji podatkowych zniknęły bezpowrotnie. Przedsiębiorcy nadużywali tej instytucji na papierze, bez jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego ich działań.

Legalna optymalizacja podatkowa a unikanie opodatkowania

Pojęcie optymalizacji podatkowej należy odróżnić od unikania opodatkowania, choć obie nazwy są niekiedy używane zamiennie. Optymalizacja podatkowa firm polega na działaniach zgodnie z literą prawa i może polegać np. na unikaniu podwójnego opodatkowania lub realizacji transakcji restrukturyzacyjnych. Przedsiębiorcy mogą też przekształcić swoją działalność operacyjną – jednoosobową działalność gospodarczą – na inną formę organizacyjnoprawną, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzystanie z legalnych konstrukcji to także rozwiązania, jak estoński CIT, pozwalające na planowanie podatkowe. Optymalizacja podatkowa spółek jest na tyle skomplikowanym procesem, że warto skonsultować strategię działania z doradcą podatkowym, który pomoże znaleźć rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

W opozycji dla konstrukcji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego stoi unikanie opodatkowania. To działania, które obejmują wszelkie sposoby, w tym te wykorzystujące obejście prawa i oszustwo podatkowe w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Strategie związane z unikaniem opodatkowania często powodują szkodę Skarbu Państwa. Mogą też prowadzić do popełnienia czynu zabronionego i odpowiedzialności na gruncie obowiązujących przepisów. Unikanie opodatkowania jest działaniem sprzecznym z prawem.

Dlaczego warto zlecić optymalizację podatkową profesjonalistom?

Praktyczne stosowanie przepisów prawa podatkowego w świetle ciągłych zmian legislacyjnych oraz orzeczniczych jest niezwykle trudnym zadaniem. Przedsiębiorcy, działając na własną rękę, narażają się na surową odpowiedzialność finansową, ale także karną.

Wsparcie profesjonalistów to przede wszystkim bezpieczeństwo – firma ma gwarancję, że stosowane przez nią działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wypracowanie strategii pozwala też na ocenę długofalowych skutków podatkowych poszczególnych działań i ochronę swoich interesów poprzez pozyskanie interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających.

W razie sporu z organem podatkowym doświadczenia prawnicy zapewnią też reprezentację na etapie administracyjnym i sądowym.

CHCESZ UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ PORADĘ DOTYCZĄCĄ TEGO TEMATU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.