Firma w Rosji - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Rosji

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Firma w Rosji

Rosja jest państwem o największej powierzchni na świecie oraz szóstym pod względem wielkości w historii świata. Stolicą Rosji jest Moskwa, natomiast językiem urzędowym język rosyjski. Federacja Rosyjska może pochwalić się swoją wysoce rozwiniętą gospodarką, pod względem PKB kraj ten zajmuje 6. miejsce na świecie. Wiodące sektory gospodarki w Rosji to przemysł elektromaszynowy, elektronika i nanotechnologie oraz rolnictwo. Polskie firmy w Rosji mają więc szerokie pole do manewru

Zakładanie firmy w Rosji

Zakładanie spółki w Rosji jest o tyle ułatwione, że rynek tego państwa jest otwarty na przedsiębiorców pochodzących z innych krajów, którzy nastawieni są na zakładanie firmy w Rosji. Choć po wybuchu wojny w lutym 2022 roku wartość aktywów wielu przedsiębiorców rosyjskiego rynku spadła, dosyć szybko odnowili oni swoje relacje biznesowe, a gospodarka Federacji Rosyjskiej nadal jest jedną z najsilniejszy na świecie z PKB na poziomie 1,78 tryliarda dolarów (2021).

Założenie firmy w Rosji przez obcokrajowca

Rejestracja firmy w Rosji przez obywatela polskiego nie jest problematyczna. Rząd rosyjski nie nakłada na takich przedsiębiorców żadnych ograniczeń.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Gotowa spółka w Rosji/ kupno spółki w Rosji/ zakup firmy w Rosji

Kupno firmy w Rosji, która została już wcześniej zarejestrowana, nie jest praktykowane. Dlatego z reguły, samodzielna rejestracja spółki w Rosji jest dużo korzystniejsza niż zakup gotowego podmiotu.
Otwieranie spółki w Rosji jest dość sprawnym procesem, który zamyka się zwykle w 14 dniach. Jednak warto zaznaczyć, że im większe miasto wybierzemy na rejestracje tym dłuższy będzie czas oczekiwania.

Jakie rodzaje spółek można założyć w Rosji?

W Rosji można założyć wiele różnych rodzajów spółek. Wśród nich można wymienić przede wszystkim:

  • OOO – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • OAO oraz ZAO – spółka akcyjna otwarta lub zamknięta;
  • KO – spółka komandytowa;
  • PT – spółka cywilna.

Obok popularnych rozwiązań rosyjski system prawny przewiduje również formy UP czy ODO, które nie mają odpowiedników w polskim systemie prawnym. Możliwe jest też założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponad połowa spółek działa jako sp. z o.o. (OOO). Zainteresowaniem cieszą się też spółki akcyjne z uwagi na możliwość pozyskania kapitału od zewnętrznych inwestorów. 

Firma w Rosji a rejestracja w urzędach

Spółka w Rosji podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w urzędzie skarbowym, statystycznym oraz w trzech pozabudżetowych funduszach (fundusz emerytalny, obowiązkowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych i fundusz ubezpieczeń społecznych).

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co należy o niej wiedzieć?

Wśród form organizacyjnoprawnych dostępnych w systemie rosyjskim szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ros. Общество с ограниченной ответственностью – ООО). Struktura organizacyjna rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbliżona do naszej polskiej, wyróżniamy w niej:

  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Organ Wykonawczy

Kapitał spółki dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach założycielskich. Każdy udział ma taką samą wartość. Dla spółki jednoosobowej jedynym dokumentem założycielskim jest statut. Zawiązać spółkę z o.o. może nawet jedna osoba, maksymalna ilość wspólników wynosi 50. Spółka nie może zostać zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę kapitałową. Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 10 tysięcy rubli. Wspólnik nie ponosi ryzyka za zobowiązania spółki, a jedynie ryzyko ekonomiczne związane z wniesionym udziałem.

Jeżeli przepisy lub dokumenty założycielskie nie stanowią inaczej, wspólnikowi przysługuje liczba głosów proporcjonalna do liczby objętych udziałów. Zysk z działalności w spółce określa wysokość udziałów wspólników, choć umowa może przewidywać inne zasady jego przyznawania. Co ciekawe prawo nie wprowadza żadnego ograniczenia co do obywatelstwa wspólników ani członków zarządu.

Zarząd spółki rosyjskiej

Jednym z kluczowych organów spółki założonej w Rosji jest jej zarząd. To, w jaki sposób zarząd jest wybierany, określa ustawa federalna o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dokumenty założycielskie spółki. Wspólnicy mogą dokonać wyboru co do dwustopniowej organizacji spółki, tj. zgromadzenia wspólników i podległego mu organu wykonawczego w osobie: prezydenta, zarządu, dyrektora bądź dyrektora generalnego, lub trzystopniowej organizacji, w skład której wchodzą: zgromadzenia wspólników, rada nadzorcza oraz organ wykonawczy. W Rosji popularnością cieszy się dwustopniowa organizacja spółki.

Naczelnym organem jest walne zgromadzenie wspólników, którego nadrzędnym zadaniem jest podejmowanie najważniejszych zadań z zakresu funkcjonowania spółki. Podobnie jak w Polsce, na zgromadzeniu każdy ze wspólników ma przypisaną liczbę głosów, która uzależniona jest od ilości posiadanych udziałów.

Ponadto, do kompetencji walnego zgromadzenia należy między innymi: zmiana statutu spółki czy przyjęcie sprawozdania finansowego.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Księgowość w Rosji

Jednym z utrudnień przy zakładaniu spółki w Rosji jest fakt, że wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w języku rosyjskim. Dlatego w praktyce, niezbędna okazuje się pomoc wykwalifikowanych prawników i księgowych doskonale znających język branżowy.

Podatki w Rosji

Podatki w Rosji są nieco niższe niż w Polsce. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, bazowy VAT wynosi 20%, stawka obniżona na wybrane grupy towarów (żywność, woda, leki, produkty dla dzieci) to 10% oraz 16,67% na e-usługi. Co istotne w Rosji nie ma progu kwotowego obligatoryjnej rejestracji jako podatnik VAT, dlatego co do zasady każdy przedsiębiorca płaci to zobowiązanie. Rejestracji należy dokonać w ciągu 30 dni. Ze zwolnień korzystają m.in. branża IT oraz firmy, które w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyły 2 milionów rubli.

Podatek CIT dla spółki z o.o. wynosi 15% dochodu, ale możliwe jest obniżenie do do 7,5%. Z kolei bazowe opodatkowanie dywidend wynosi 15%, ale w zależności od warunków umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może zostać zmniejszone do 10% lub nawet 5%.

Rezydencja podatkowa na rosyjskim rynku. Jak ją uzyskać?

Przedsiębiorcy, którzy działają w Rosji, mogą rozważyć ubieganie się o przyznanie im rezydencji podatkowej. W przypadku osób fizycznych niezbędne jest spełnienie kryterium pobytu na terenie Federacji przez minimum 183 dni w roku podatkowym. W przypadku przedsiębiorstw niezbędne jest zarejestrowanie spółki na terenie Rosji według lokalnych przepisów.

Zakładanie spółki w Rosji. Najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki z o.o. w Rosji.

Minimalny kapitał zakładowy
10 tysięcy rubli
Liczba wspólników
minimum 1, maksymalnie 50
Podatek CIT
bazowy 15%
Podatek VAT
bazowy 20%

FAQ:

Jaka dokumentacja jest wymagana do założenia spółki w Rosji przez nierezydenta?
Do najważniejszych dokumentów należy zaliczyć:

- certyfikat założenia spółki lub wyciąg z rejestru handlowego właściwego dla kraju rejestracji;
- umowa lub statut spółki;
- uchwała zarządu o utworzeniu podmiotu.

Wszystkie dokumenty wymagają legalizacji w rosyjskim konsulacie lub apostille z tłumaczeniem.
Jak długo trwa zarejestrowanie spółki z o.o. w Rosji?
Rosyjskie spółki są zwykle zakładane w terminie 2-3 tygodni. W tym czasie niezbędne jest zgłoszenie podmiotu do urzędu skarbowego, komisji statystycznej oraz wyrobienie pieczęci firmowej i otwarcie rachunku bankowego.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.