Firma w Rosji

Firma w Rosji

Rosja jest państwem o największej powierzchni na świecie oraz szóstym pod względem wielkości w historii świata. Stolicą Rosji jest Moskwa, natomiast językiem urzędowym język rosyjski. Federacja Rosyjska może pochwalić się swoją wysoce rozwiniętą gospodarką, pod względem PKB kraj ten zajmuje 6 miejsce na świecie.

Zakładanie firmy w rosji

Zakładanie spółki w Rosji jest o tyle ułatwione, o ile rynek tego państwa jest otwarty na przedsiębiorców pochodzących z innych krajów, którzy nastawieni są na otwieranie firmy w Rosji.

Założenie firmy w Rosji przez obcokrajowca

Rejestracja firmy w Rosji przez obywatela polskiego nie jest problematyczna. Rząd rosyjski nie nakłada na takich przedsiębiorców żadnych ograniczeń.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Gotowa spółka w Rosji/ kupno spółki w Rosji/ zakup firmy w Rosji

Kupno firmy w Rosji, która została już wcześniej zarejestrowana nie jest praktykowane. Dlatego z reguły, samodzielna rejestracja spółki w Rosji jest dużo korzystniejsza.
Otwieranie spółki w Rosji jest dość sprawnym procesem, który zamyka się w 10 dniach. Jednak warto zaznaczyć, że im większe miasto wybierzemy na rejestracje tym dłuższy czas oczekiwania.

Liczba wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być mniejsza niż 1, a większa niż 50. Co ciekawe prawo nie wprowadza żadnego ograniczenia co do obywatelstwa wspólników, ani członków zarządu.

Firma w Rosji a rejestracja w urzędach

Spółka w Rosji musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym, podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w urzędzie skarbowym, statystycznym oraz w trzech pozabudżetowych funduszach (fundusz emerytalny, obowiązkowy fundusz ubezpieczeń zdrowotnych i fundusz ubezpieczeń społecznych).

Struktura organizacyjna rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbliżona do naszej polskiej, wyróżniamy w niej:

  • Walne Zgromadzenie
  • Zarząd
  • Organ Wykonawczy
Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Księgowość w Rosji

Jednym z utrudnień przy zakładaniu spółki w Rosji jest fakt, że wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w języku rosyjskim, stąd niezbędna okaże się pomoc wykwalifikowanych prawników i księgowych.

Podatki w Rosji

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Podatek VAT wynosi 18 %, natomiast jeśli chodzi o podatek od przedsiębiorstw jego wysokość wynosi od 15,5% do 20% (2% wędruje do rąk rządu centralnego, a od 13,5% do 18% do rąk rządu regionalnego).

Zarząd spółki rosyjskiej

Jednym z kluczowych organów spółki założonej w Rosji jest jej zarząd. To w jaki sposób zarząd jest wybierany określa ustawa federalna o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dokumenty założycielskie spółki. Wspólnicy mogą dokonać wyboru co do dwustopniowej organizacji spółki, tj. zgromadzenia wspólników i podległego mu organu wykonawczego w osobie: prezydenta, zarządu, dyrektora bądź dyrektora generalnego, lub trzystopniowej organizacji, w skład której wchodzą: zgromadzenia wspólników, rada nadzorcza oraz organ wykonawczy. W Rosji popularnością cieszy się dwustopniowa organizacja spółki.

Naczelnym organem jest walne zgromadzenie wspólników, którego nadrzędnym zadaniem jest podejmowanie najważniejszych zadań z zakresu funkcjonowania spółki. Podobnie jak w Polsce, na zgromadzeniu każdy ze wspólników ma przypisaną liczbę głosów, która uzależniona jest od ilości posiadanych udziałów.

Ponadto, do kompetencji walnego zgromadzenia należy między innymi: zmiana statutu spółki czy przyjęcie sprawozdania finansowego.

Interesuje Cię założenie spółki w Rosjii albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub