Firma w Szwajcarii - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma w Szwajcarii

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są zalety rejestracji firmy w Szwajcarii
Jakie są formy działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii
Jak wygląda założenie firmy w Szwajcarii krok po kroku
Jak długo trwa założenie firmy w Szwajcarii
Czy oddział spółki w Szwajcarii może być reprezentowany wyłącznie przez osoby zamieszkałe w Polsce
Czy można założyć firmę w Szwajcarii i korzystać z biura wirtualnego

Firma w Szwajcarii

Szwajcaria to niewielkie państwo federacyjne położone w Europie Zachodniej. To jeden z niewielu krajów, w których stosuje się tak rozbudowane formy demokracji bezpośredniej.

Gospodarczo Szwajcaria jest jednym z najbogatszych państw na świecie. W 2014 roku całkowite PKB Szwajcarii przekraczało 700 miliardów USD. Dominujące gałęzie przemysłu w tym kraju obejmują przede wszystkim usługi (przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy), bankowość oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Dla polskich przedsiębiorców możliwość rejestracji spółki w Szwajcarii to szansa, aby otworzyć działalność operacyjną firmy na inne kraje Europy Zachodniej.

Rejestracja firmy w Szwajcarii. Zalety

Prowadzenie spółki w Szwajcarii wiąże się z dostępem do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej oraz nowoczesnej infrastruktury. Założenie spółki na terenie Szwajcarii pozytywnie wpływa również na renomę podmiotu w oczach zagranicznych kontrahentów. Szwajcarska jakość usług i towarów jest wręcz przysłowiowa. Co więcej kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH to 20 tysięcy franków szwajcarskich, wielokrotnie więcej niż w przypadku polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwiększa to wiarygodność podmiotu w oczach kontrahentów.

Osoby, które zdecydują się założyć spółkę w Szwajcarii mogą liczyć również na daleko idącą anonimowość w biznesie. Prawo szwajcarskie sprzyja nowym technologiom, a stabilność porządku pozwala na prowadzenie spółki w sposób bezpieczny i stabilny. Warto pamiętać, że rejestracja spółki w Szwajcarii daje dostęp do lokalnego sektora bankowości (ponad 630 banków). Szwajcarskie banki słyną z dbania o tajemnicę swoich klientów.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Formy działalności gospodarczej prowadzonej w Szwajcarii

Firma w Szwajcarii może być prowadzona w jednej z kilku dostępnych form prawnych. Spółki w Szwajcarii dzielą się na osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółka prosta, będąca odpowiednikiem polskiej spółki jawnej;
  • spółka kolektywna;
  • spółka komandytowa.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że prawo szwajcarskie nie dopuszcza możliwości tworzenia popularnych w Polsce połączeń spółki komandytowej. Zarówno komplementariuszem, jak i komandytariuszem musi być osoba fizyczna.

Wśród osób prawnych można wymienić dwie formy prowadzenia działalności gospodarczej:

  • spółka akcyjna – minimalny kapitał zakładowy to 100 tysięcy CHF;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – minimalna wysokość kapitału zakładowego to 20 tysięcy CHF.

Rejestracja firmy odbywa się poprzez wpisanie jej w rejestrze handlowym prowadzonym przez kanton właściwy dla siedziby spółki.

Szczególnie dużą popularnością cieszą się spółki kapitałowe. Warto pamiętać, że przynajmniej jeden członek zarządu musi być rezydentem Szwajcarii. Jeżeli polski przedsiębiorca zdecyduje się na pozostawienie głównej siedziby firmy w Polsce, a w Szwajcarii założy jedynie oddział, prawu szwajcarskiemu podlega wyłącznie oddział.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Szwajcarii a podatki

Spółki, które płacą w Szwajcarii podatek CIT mogą liczyć się z efektywnym opodatkowaniem na poziomie między 12%, a nawet 30%. Tak duża różnica wynika z faktu, że podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany jako suma zobowiązań na szczeblu gminy, kantonu oraz całej federacji.

Podatek VAT w Szwajcarii jest znacznie niższy niż w Polsce. Bazowa stawka jest praktycznie trzykrotnie niższa niż obowiązująca na terytorium RP. Szwajcarski ustawodawca przewidział również preferencyjne stawki VAT, 3,7%; 2,5% oraz 0% dla wybranych grup towarów.

Choć podatek u źródła może wydawać się bardzo wysoki (aż 35%), w niektórych przypadkach możliwe jest jego zredukowanie efektywnie do 0% dla rezydentów szwajcarskich.

Aby jednak ustalić, czy polscy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić podwójnego podatku niezbędne jest określenie przedmiotu działalności spółki za granicą, rodzaju i wielkości dochodu oraz roli, jaką odgrywają w spółce polscy rezydenci.

Należy zaznaczyć, że między Polską a Szwajcarią obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Założenie firmy w Szwajcarii krok po kroku

Pierwszym etapem rejestracji spółki jest przygotowanie kopii paszportu oraz rachunku za media potwierdzające przebywanie na terenie Szwajcarii. W zależności od tego, kto ma być udziałowcem tworzonej spółki, przydatne będą dokumenty organiczne (dla spółek) oraz paszport (dla osoby fizycznej). Jeżeli żaden ze wspólników nie ma lokalnej rezydencji, niezbędne jest powołanie dyrektora.

Kolejnym krokiem jest założenie osobnego konta bankowego dla firmy i wpłata przynajmniej kwoty odpowiadającej kapitałowi początkowemu.

Sam proces rejestracji odbywa się przy udziale notariusza. Dokumenty założycielskie spółki są sporządzane w formie aktu notarialnego, a następnie składane wraz z wnioskiem o wpis podmiotu do rejestru handlowego. Nabycie osobowości prawnej następuje w momencie wpisu w rejestrze handlowym.

Po założeniu spółki udziałowcy mają prawo ubiegać się o przyznanie lokalnej rezydencji. Z chwilą jej otrzymania (procedura trwa około 30 dni).

Zakładanie spółki w Szwajcarii – najważniejsze informacje

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące zakładania spółki w Szwajcarii.

Spółka GmbH

Kapitał założycielski
20 tysięcy CHF
Minimalna wartość udziału
100 CHF
Podstawowa opłata rejestracyjna
około 400 CHF (minimalnie)
Podatek VAT
7,7% (stawka bazowa)
Możliwość partycypacji zagranicznych udziałowców
Tak
Podatek od zysków kapitałowych
25%
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa założenie firmy w Szwajcarii?
Założenie spółki w Szwajcarii trwa zaledwie 5 do 7 dni, po przejściu procedury KYC i AML oraz skompletowaniu wymaganej dokumentacji.
Czy oddział spółki w Szwajcarii może być reprezentowany wyłącznie przez osoby zamieszkałe w Polsce?
Przynajmniej jedna osoba fizyczna powinna mieć miejsce zamieszkania w Szwajcarii.
Czy można założyć firmę w Szwajcarii i korzystać z biura wirtualnego?
Spółka powinna posiadać adres na terenie Szwajcarii, który znajdzie się w dokumentach. Wspólnicy mogą jednak skorzystać z usługi biura wirtualnego, aby zredukować koszty związane z najmem.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.