Firma w Szwajcarii

Firma w Szwajcarii

Szwajcaria od lat była uznawana za tradycyjny raj podatkowy i azyl dla zamożnych Europejczyków szukających poufności. Obecnie kraj ten traci na znaczeniu wobec konkurencji ze strony innych jurysdykcji, które oferują mniej wymogów prawnych, niższe koszty założenia spółki oraz paradoksalnie wyższy stopień poufności.

Informacje ogólne

Szwajcaria od lat była uznawana za tradycyjny raj podatkowy i azyl dla zamożnych Europejczyków szukających poufności, co powoduje, że otwieranie firmy w Szwajcarii jest bardzo atrakcyjne. Obecnie kraj ten może tracić na znaczeniu wobec konkurencji ze strony innych jurysdykcji, które oferują mniej wymogów prawnych, czy niższe koszty założenia spółki, jednak to Szwajcaria jest uznawana za jedno z najbardziej stabilnych i bezpiecznych państw.

Zakładanie firmy w Szwajcarii – jaką spółkę wybrać?

Rejestracja firmy w Szwajcarii wiąże się w wyborem formy prawnej swojego biznesu
z pomiędzy dwóch rodzaj spółek: Spółki Akcyjnej (AG) i Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Otwieranie spółki w Szwajcarii wiąże się z opłaceniem kapitału zakładowego, który w spółce AG wynosi 100.000 CHF, natomiast w spółce GmbH 20.000 CHF. Właściciele firmy GmbH są publiczni i widoczni w rejestrze handlowym, nie są widoczni
w natomiast w spółce AG. Zatem AG zapewnia większą anonimowość. Ponadto możliwość przenoszenia akcji jest znacznie łatwiejsza w przypadku spółki AG. Dlatego w przypadku struktur międzynarodowych zazwyczaj zaleca się spółkę typu AG.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Dokumenty do rejestru handlowego (KYC)

Ponieważ właściciele spółki AG w Szwajcarii pozostają anonimowi, nie trzeba składać żadnych dokumentów tożsamości, ani żadnych innych dokumentów KYC. Sytuacja wygląda inaczej
w przypadku spółki GmbH, ponieważ rejestr handlowy wymaga kopii paszportów od właścicieli.

Rodzaje akcji w spółce szwajcarskiej

Właściciel firmy szwajcarskiej sprawuje kontrolę nad certyfikatami akcji. W Szwajcarii istnieją dwa typy akcji: akcje na okaziciela i akcje imienne. Właściciele akcji imiennych będą wymienieni na certyfikatach giełdowych imiennie. Istnieje również rejestr akcji, który jest podpisany przez Prezesa Zarządu. W przypadku akcji na okaziciela żadna nazwa nie jest zarejestrowana i nie ma rejestru akcjonariuszy.

Zarząd

Każda spółka w Szwajcarii musi posiadać zarząd, w którego składzie znajdzie się co najmniej jeden członek zarządu, mieszkający w Szwajcarii. Ten Członek Zarządu jest osobiście odpowiedzialny za prawidłowe i rzetelne zarządzanie firmą.

Rejestracja spółki w Szwajcarii

Założenie firmy w Szwajcarii w początkowej fazie procedury tworzenia jest szczegółowo określone. Należy prezencyjnie podać takie informacje jak m.in.: forma prawna, bank, cel spółki, miejsce zamieszkania, dyrektorzy itp. Następnie po określeniu kapitału początkowego należy go wpłacić na szwajcarskie konto bankowe. Po tej wpłacie rejestracja zostanie przeprowadzona przez szwajcarskiego notariusza, on również dokona wpisu do rejestru handlowego.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Zakładanie spółki w Szwajcarii a czas rejestracji

Jeśli wszystko pójdzie idealnie gładko, utworzenie firmy w Szwajcarii jest możliwe w ciągu dwóch tygodni. Doświadczenie pokazuje jednak, że zwykle trwa to znacznie dłużej.

Podatki w Szwajcarii

Każda firma w Szwajcarii musi płacić podatek od zysku. Obliczenie całkowitego obciążenia podatkowego jest bardzo skomplikowane i zależy od siedziby firmy (stawki podatkowe różnią się w zależności od kantonu, a także między społecznościami), a także od modelu biznesowego (np. ulgi podatkowe dla firm offshore, firmy nieaktywne itp.).
W związku z tym istnieje szeroki zakres od 9% do maksymalnie 35% obciążenia podatkowego zysku netto. Ze względu na złożoność szwajcarskiego systemu podatkowego bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej analizy

Gotowa spółka w Szwajcarii / kupno spółki w Szwajcarii / zakup firmy w Szwajcarii

Możliwe jest także kupno firmy w Szwajcarii, która jest już zarejestrowana. Z reguły gotowa firma w Szwajcarii istnieje stosunkowo krótko, nie prowadziła wcześniej działalności i została stworzona w celu jej późniejszej sprzedaży. Jednak z uwagi na reżim prawny dotyczący zakładania spółek, zakup spółki w Szwajcarii może okazać się nieopłacalny.

Interesuje Cię założenie spółki w Szwajcarii albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub