Firma na Litwie

Firma na Litwie

Litwa to państwo położone na północny – wschód od Polski, należące do tzw. grupy państw bałtyckich. Jego stolicą jest Wilno, które ze względu na burzliwe losy historyczne, przez wiele lat stanowiło jedną z pereł w koronie polskich miast. Do dzisiaj w tym mieście żyje znacząca mniejszość polonijna, a wielu Litwinów rozumie język polski. Lokalną walutą jest Euro, a PKB na osobę w 2017 r. wyniosło 16.443 USD.

Podatki na Litwie

Dość niespodziewanie za naszą wschodnią granicą powstał mały raj podatkowy, oferujący stawki podatku od osób prawnych konkurencyjne wobec Malty czy Cypru. I choć już nominalna stawka CIT w wysokości 15% daje Litwie wysoką pozycję w rankingu najniższych stawek w Europie, to tamtejsze władze zdecydowały się zachęcić inwestorów i dodatkowo ją obniżyć aż do 5%.

Obniżona stawka CIT ma zastosowanie w przypadku niektórych firm rolniczych oraz małych przedsiębiorstw, jeżeli między innymi: a) ich liczba pracowników nie przekracza 10 i b) roczny dochód nie przekracza 300.000 EUR. W przypadku stref ekonomicznych, CIT wynosi 0% przez pierwsze sześć lat, a potem 7,5% przez kolejne 10 lat. Co więcej, Litwa awansuje w międzynarodowych rankingach dzięki swojej szybkiej procedurze zwrotu VAT, uproszczonej procedurze audytów CIT oraz uproszczonej administracji i biurokracji podczas postępowań kontrolnych, dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu administracji podatkowej i.MAS. Litwa ma w mocy 53 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także jest na 2 miejscu na świecie jeśli chodzi o procedurę rejestracji własności nieruchomości (brak PCC). Podatki na Litwie to zatem wyraźny atut tej gospodarki.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Skontaktuj się z nami »

Korzystne warunki dla biznesu

Najbardziej popularnymi formami prawnymi prowadzenia działalności, której pierwszym krokiem jest rejestracja spółki na Litwie są: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB), publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AB) oraz spółka komandytowa (KUB). Otwieranie firmy na Litwie, w porównaniu do Polski, jest stosunkowo nieskomplikowane. Z tego też względu zakup firmy na Litwie, np. gdy jest to już gotowa firma na Litwie, nie należy do czynności bardzo opłacalnych.

Spółka UAB

Najkorzystniejsze dla przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności poprzez założenie spółki na Litwie (głównie małych i średnich) wydaje się być założenie prywatnej spółki z o.o. (UAB). Minimalna kwota kapitału wynosi ok. 2.900 EUR, a więc nie powinna stanowić kwoty zaporowej dla przedstawicieli polskiego biznesu. Liczba wspólników może wynosić od 1 do 249, nie muszą oni być litewskimi rezydentami a ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. Ponadto, w spółce tego typu nie ma obowiązku powoływania zarządu ani rady nadzorczej, a więc znacznie uproszczone są kwestie proceduralne.

Spółka AB

Zbliżone założenia do spółki UAB, posiada spółka z o.o. w formie publicznej – AB, zwana również spółką z o.o. typu otwartego. Nie ma w niej górnej granicy co do ilości wspólników, a odpowiedzialność jest tożsama z tą przewidzianą w spółce UAB. Należy jednak zwrócić uwagę, że otwieranie spółki na Litwie w takiej formie wymaga znacznie większych nakładów finansowych, gdyż minimalny kapitał wynosi ok. 43.450 EUR. Dodatkowym warunkiem dla tej spółki jest również posiadanie zarządu lub rady nadzorczej. Ta forma działalności preferowana jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Chcesz uzyskać nieodpłatną poradę dotyczącą tego tematu? Skontaktuj się z nami.Zarejestruj spółkę »

Spółka KUB

Najmniejszych nakładów finansowych wymaga zakładanie spółki komandytowej (KUB), gdyż nie ma obostrzeń co do minimalnej kwoty kapitału początkowego (ale musi on być wskazany w umowie spółki). Liczba wspólników musi być nie mniejsza niż dwóch i nie większa niż dwudziestu, przy czym należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność tylko jednego z nich jest nieograniczona, a pozostałych – ograniczona. Jest to mechanizm dobrze znany z polskiej konstrukcji spółki komandytowej, gdzie komplementariusz również ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki przy jednoczesnym uprawnieniu do działania w imieniu spółki, a komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej, a jego korzyści to np. zysk w formie dywidendy.

Odpowiedni czas na zakładanie firmy na Litwie

Poza przyjaznymi rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi, z których firma może skorzystać na Litwie, kraj ten coraz szerzej otwiera się na środowisko fintech. Miejscowe władze liczą na przejęcie części biznesu, który opuści Wielką Brytanię po Brexicie i dążą do tego celu stopniowo i konsekwentnie. Takie działanie spotkało się z pozytywnym odzewem środowiska, gdyż np. uzyskanie stosownych zezwoleń obejmujących np. działalność dotyczącą pieniądza elektronicznego, jest nieskomplikowane. Ponadto, Bank Litwy zapraszał już pierwsze podmioty do zaprojektowania kolekcjonerskiej monety cyfrowej, a wygląda na to, że to dopiero początek litewskiej ekspansji w tej branży. Założenie firmy na Litwie przed potencjalnym boomem na tego typu działalność może okazać się niezwykle korzystnym posunięciem. Dlatego też spółka na Litwie zasługuje na sporą uwagę ze strony polskiego biznesu.

Interesuje Cię założenie spółki na Litwie albo chcesz o tym porozmawiać?
Powierz to zadanie profesjonalistom. Skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwiemy się do Państwa w ciągu 24h.

    lub