Firma na Litwie - Oniszczuk & Associates - Obsługa Klientów Biznesowych

Firma na Litwie

Maciej Oniszczuk
Maecenas quis justo metus
Zakładam spółki na całym świecie 🌍 Chronię majątek, zajmuję się ekspansją, optymalizacją, poufnością. Dowolny cel, dowolny kraj.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są zalety prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie?
Jak założyć działalność gospodarczą na Litwie?
Jak wygląda proces rejestracji spółki na Litwie?
Czy zakładając spółkę na Litwie przedsiębiorcy mogą korzystać z biura wirtualnego?
Jak długo trwa rejestracja spółki na Litwie?

Firma na Litwie

Granicząca na północnym-wschodzie z Polską Litwa to dynamicznie rozwijający się partner handlowy nie tylko dla Polski, ale również Ukrainy, Białorusi i Rosji. Na litewskim rynku dominują firmy zajmujące się przemysłem lekkim, hutniczym, elektrycznym i maszynowym. Dynamicznie rozwija się rynek usług IT i nowoczesnych technologii.

Jednocześnie Litwa od 1 maja 2004 roku należy do Unii Europejskiej. Dzięki temu procedury delegacji pracowników, a także regulacje dotyczące wywozu i przywozu dóbr są analogiczne, jak w innych państwach członkowskich, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Z uwagi na brak własnych surowców Litwa jest zmuszona importować wiele towarów z zagranicy. Dla inwestorów zagranicznych założenie spółki operującej na terytorium Litwy może okazać się okazją do rozwoju biznesu.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest przyjaznym terenem zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Za tym, aby zarejestrować spółkę przemawia wiele korzyści ekonomicznych.

Przede wszystkim firmę na terenie Litwy zakłada się szybko i bez wielu formalności, a koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wysoki. Litwa oferuje również jeden z najniższych podatków CIT w całej Europie. Stawka CIT wynosi 15%, ale efektywne opodatkowanie to niespełna 6%. Obciążenie jest jeszcze niższe dla małych przedsiębiorców.

Wśród innych zalet należy wymienić preferencyjne opodatkowanie dywidend od inwestycji zagranicznych oraz możliwość bardzo prostego otworzenia konta w banku oraz uzyskania podpisu elektronicznego. Firmy na Litwie mogą działać w obrębie specjalnych stref ekonomicznych. Działają one w Kłajpedzie, Kowle, Szawlach, Kiejdanach, Poniewieżu oraz Mariampolu. Obok nich spółka może operować również na terenie parków przemysłowych oraz parków naukowo-technicznych. Inwestorzy prowadzący małe przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te zachęty, jako trampolinę dla biznesu.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Publicznoprawne zobowiązania spółki na Litwie

Spółka będąca rezydentem (zarejestrowana na terytorium Litwy) płaci podatek dochodowy zarówno od dochodów osiągniętych w kraju oraz poza nim, z wyłączeniem obszaru EOG oraz krajów, w którymi Litwa podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nierezydenci płacą podatek wyłącznie od dochodów uzyskanych na Litwie.

Z preferencyjnego podatku dochodowego 5% mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie mniej niż 10 pracowników oraz osiągające dochód nieprzekraczający 300 tysięcy euro rocznie. W pierwszym roku mikrofirmy w ogóle nie płacą podatku dochodowego.

Prowadzeniu działalności gospodarczej może towarzyszyć podatek VAT dla firm, których roczny obrót przekroczy 45 tysięcy euro rocznie. Standardowa stawka VAT wynosi 21%, natomiast stawki obniżone kolejno 9%, 5% oraz 0%.

Podatki u źródła wynoszą 10% dla odsetek i tantiem i 15% dla dywidendy, chyba że dyrektywy unijne lub umowy podatkowe przewidują niższą stawkę.

Działalność gospodarcza a rodzaje spółek na Litwie

Przed podjęciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej na Litwie wspólnicy powinni w pierwszej kolejności wybrać formę organizacyjnoprawną, która będzie w największym stopniu odpowiadała potrzebom biznesu. Prawo litewskie pozwala na wybór spośród szerokiego katalogi osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Najpopularniejsze rodzaje prowadzenia działalności obejmują następujące rodzaje podmiotów:

  • spółka akcyjna (zwykła lub zamknięta);
  • spółka komandytowa;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorcy mogą działać również w formie spółki jawnej, działalności gospodarczej indywidualnej oraz kilku innych, rzadziej wybieranych formach.

Spółka na Litwie. Jak założyć działalność gospodarczą?

Największym zainteresowaniem wśród zagranicznych inwestorów cieszy się zamknięta spółka akcyjna, która stanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Etapy zakładania działalności gospodarczej na Litwie

Pierwszym działaniem wspólników powinien być wybór nazwy spółki, która nie będzie kolidowała z podmiotami już funkcjonującymi w obrocie.

Następnie należy sporządzić dokumenty organiczne spółki – umowę oraz statut, które będą regulowały zasady funkcjonowania podmiotu. Akt założycielski powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, dlatego niezbędne będzie wcześniejsze umówienie wizyty u notariusza.

Kolejnym krokiem, jaki powinny podjąć osoby działające w imieniu spółki, jest założenie konta w banku oraz wpłacenie wkładu. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku zamkniętej spółki akcyjnej to minimum 2500 euro lub 25% wyższej kwoty, która nie może jednak być mniejsza niż minimalny kapitał zakładowy. W przypadku „zwykłej” spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy jest aż 10-krotnie wyższy.

Ostatni etap działania obejmuje złożenie wniosku o rejestrację wraz z kompletem dokumentów w Rejestrze Podmiotów Prawnych.

Interesy spółki prowadzi zarząd, w którym mogą zasiadać zarówno osoby mające obywatelstwo litewskie, jak i obcokrajowcy. Nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie – najważniejsze informacje

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące założenia spółki na Litwie

Zamknięta spółka akcyjna

Podatek CIT
15% lub 5%
Opodatkowanie dywidendy
15%
Podatek VAT
bazowy 21% (obniżony 9%, %%, 0%)
Podatek od nieruchomości
między 0,3 a 3% wartości nieruchomości
Liczba wspólników
między 1 a 249
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CO ZYSKASZ ZAKŁADAJĄC FIRMĘ W TYM KRAJU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Pytania i odpowiedzi:

Jak wygląda proces rejestracji spółki na Litwie?
Do rejestracji spółki na Litwie niezbędne jest wykonanie następujących kroków:

wybranie nazwy spółki;
sporządzenie dokumentów organicznych;
założenie konta w banku;
złożenie wniosku o rejestrację spółki.
Czy zakładając spółkę na Litwie przedsiębiorcy mogą korzystać z biura wirtualnego?
Wprawdzie spółka musi mieć adres rejestrowy wskazany na terenie Litwy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnicy korzystali z usług biura wirtualnego.
Jak długo trwa rejestracja spółki na Litwie?
Procedura rejestracji spółki trwa około 2-3 tygodni, o ile wszystkie formalności zostaną zrealizowane terminowo.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji.
Napisz lub zadzwoń.